Bæredygtighed

Klimavenlig produktion

 • Miljøvenlige råvarer og hjælpestoffer af høj kvalitet
 • Energieffektive maskiner
 • Resourcesparende produktionsprocesser

Hurtige fakta

Vores kvalitet er bæredygtig - det samme er vores processer

Ved fremstilling af vores produkter sørger vi for at spare energi og dermed Co₂-udledning. I mange år har vi investeret i modernisering af vores energiforsyningssystemer og produktionsfaciliteter for at reducere vores energiforbrug og Co₂-udledning.

BITO's reolsystemer fremstilles ved hjælp af den nyeste teknologi på moderne energieffektive maskiner på vores fabrik i Meisenheim. Profilering og reolfremstilling foregår med de nyeste kant-, stanse- og bukkemaskiner suppleret med en høj grad af automatisering, som sikrer dimensionel nøjagtighed og ensartet høj kvalitet.

Produktionsanlægget til plastkasser i Lauterecken er et af de mest moderne i branchen og blev i 2018 udvidet med endnu en produktionshal. Her fremstilles vores kasser med topmoderne, højtydende og energieffektive sprøjtestøbemaskiner. Derudover kan kasserne tilpasses kundespecifikke krav i et stort efterbehandlingscenter.

Ressourcebesparende og energieffektiv tilgang

Vi vælger altid råvarer og materialer, der ikke er sundhedsskadelige, og som muliggør en miljøvenlig forarbejdning. Vores produkter fremstilles med bæredygtighed for øje og ved hjælp af ressourcebesparende, energieffektive processer for at minimere enhver negativ påvirkning af miljøet og samtidig spare på råstofferne. Vi prioriterer at samarbejde med producenter og leverandører, der overholder miljømæssige standarder. Derudover lægges der vægt på de kortest mulige transportveje

Energieffektivitet har ikke kun højeste prioritet i vores produktionsfaciliteter. Ved anvendelse af moderne teknologi indenfor belysning og VVS reducerer vi også energiforbruget på vores kontorer og værksteder. Moderne produktionsteknologi, varmeisolerende byggematerialer og et bæredygtigt energikoncept hjælper os med at reducere vores Co₂-aftryk.

I 2019 blev endnu et produktionssted indviet i Polen for bedre at kunne betjene den stigende efterspørgsel på det østeuropæiske marked samt aflaste vores lokale produktionsanlæg og reducere lange transportruter.

Energieffektivitet

  • Ved at vælge en energileverandør med en markant højere andel af vedvarende energi reducerede vi vores CO₂-udledning med 40 % i 2020 sammenlignet med 2018. Dette skifte til grøn energi sparer allerede omkring 2.800 tons CO₂.
  • I 2006 tog vi vores første solcelleanlæg i brug for at generere vores egen, vedvarende energi. For nylig er yderligere to solcelleanlæg sat i drift, så vi nu producerer mere end 1 million kWh grøn strøm om året.
  • Ved at erstatte al konventionel belysning i vores kontorer og fabrikker med moderne LED-teknologi, har vi formået at reducere vores elforbrug med 60 % og dermed årligt spare cirka 700.000 kWh.
  • I vores produktionsanlæg i Lauterecken er de nyeste sprøjtestøbemaskiner udstyret med ecodrive-motorer. Som følge heraf er det specifikke energiforburg til forarbejdning af 1 kg plast 12-20 % lavere sammenlignet med konventionelle maskiner.
  • Vi planlægger også investering i et nyt pulverlakeringsanlæg, hvorved energiforbruget kan reduceres med op til 40 %.

Vand og opvarmning

  • Ved at skifte til et lukket kredsløb og installere stand-alone køleløsninger i stedet for køletårne, har vi reduceret vores vandforbrug med 60 %.
  • Derudover er alle pumper i vores koldtvandssystemer, der er nødvendige til sprøjtestøbning, samt pumperne i vores varmekredse også blevet moderniseret for at spare energi.

Reduceret Co₂-udledning

  • Der lægges særlig vægt på emissionsfrie produktionsprocesser både i koldformning af metal og sprøjtestøbning af plast.
  • Den (energikrævende) generering af trykluft er også blevet optimeret. Luftkompressorer slukker automatisk, når trykket når et vist niveau, hvilket giver en 10% reduktion af energiforbrug og Co₂-udledning.

"Forandringsevne betyder, at man hele tiden stiller spørgsmålstegn ved det, man gør, og at man har mod og styrke til konstant at forbedre sig. Det er nøglen til succes i forhold til at kunne tilpasse sig kundernes krav inden for projekt- og løsningssalg.”

Dominik Freyland-MahlingProduktionschef hos BITO-Lagertechnik

Find din egen kontaktperson.

Du er velkommen til at kontakte os på tlf.
+45 7021 5151

BITO Newsletter