Hvad er produktionslogistik?

Produktionslogistik skal sikre et jævnt og optimalt materialeflow fra råvarelageret gennem produktionen til færdigvarelageret i virksomheden. Industri 4.0 muliggør helt nye produktionssystemer.

Ifølge Gabler Wirtschaftslexikon "kendetegner produktionslogistik fasen mellem indkøbslogistik og distributionslogistik. Produktionslogistik kan defineres som planlægning, kontrol og gennemførelse af transport og opbevaring af råvarer, hjælpematerialer, driftsmaterialer, indkøbte dele, reservedele, halvfabrikata og færdigvarer samt de tilhørende understøttende aktiviteter inden for en virksomheds produktionssystem." (1) Produktionslogistikken skal således sikre et jævnt og optimalt materialeflow fra råvarelageret gennem produktionen til færdigvarelageret i en virksomhed. Generelt bør produktionslogistik reducere produktionstiden, dvs. den tid, der går fra oprettelsen af en arbejdsordre til færdiggørelse af produktet. Begreberne produktionslogistik og intralogistik (intern logistik) bruges nogle gange synonymt. 

Mange faktorers påvirkning og stor forandring

Produktionslogistikken og dermed også interne processer gennemgår store forandringer. Teknologisk påvirkning såsom industristandard 4.0 samt økonomisk påvirkning som stigende globalisering har stor indflydelse på produktion, logistik og produktionslogistik. Kunderne efterspørger i stigende grad batchstørrelse 1 - altså individuel masseproduktion. Det skaber en meget kompleks intralogistik eller produktionslogistik, der skal digitaliseres, automatiseres og forbindes i netværk. Nye metoder i produktionen såsom hurtig ’prototyping’ og additiv laserfremstilling gør det muligt at foretage hurtig produktionskonvertering. Med Industri 4.0 er alle systemer netværksforbundet og kommunikerer med hinanden. Den skræddersyede engangsproduktion har indflydelse på både produktions- og distributionslogistikken. Der skal stilles mange forskellige dele til rådighed Just-In-Time (JIT) for hele produktionsprocessen på de enkelte stationer. Derfor skal maskinernes forsyning af dele, halvfabrikata og råvarer være fleksibel og automatiseret. Hertil egner de godt skalerbare lagershuttlesystemer sig bedst i kombination med førerløse transportsystemer (AGV’er). Fleksible "agile produktionsceller", som hurtigt kan omstilles til et andet produkt, anvendes også til produktion af batchstørrelse 1. Det er en udfordring for intralogistikken, da disse skal reagere lige så hurtigt på produktionsomstillingen. Derfor skal systemerne kunne kommunikere med hinanden via Internet of Things (IoT). 

Opgaver indenfor produktionslogistik

Produktionslogistikken skal honorere forskellige opgaver. For eksempel skal et anlægs korrekt placering fastlægges, før man bygger det for således at kunne designe indkøbsprocesserne og materialeflowet i det kommende anlæg så effektivt som muligt. 

I det eksisterende anlæg skal både produktions-, transport- og lagerprocesser designes og udføres så optimalt og effektivt som muligt. Disse logistikprocesser styres af en materialeflow-controller (MFC), som modtager transportordrer fra overordnede systemer såsom varestyringssystemer, lagerstyringssystemer og produktionsplanlægningssystemer (2). MFC overtager styringen af ​​transportørteknologien, det vil sige gennemgående transportanlæg såsom overliggende transportører og transportbånd samt ikke-gennemgående (autonome) transportører såsom AGV og miniload. 

Udover at styre transportprocesser, logistik, lager- og transportørteknologi tilbyder moderne materialeflow-controllere ofte andre funktioner som f.eks. strategier og ruteberegninger for et optimalt materialeflow, forebyggelse af flaskehalse og undvigelse af problemområder. Derudover visualiseres hele materialestrømmen. I fremtidens Smart Factory vil kunstig intelligens (AI) overtage lager- og genopfyldningsforsyningen. Autonome transportsystemer som AGV'er og slæbevogne vil bringe komponenter, materialer m.m. fra A til B. Samtidig vil transportbånd og maskiner blive læsset ved hjælp af robotter (3). Som allerede nævnt er alle systemer forbundet med hinanden i netværk og kommunikerer via IoT. 

I produktionsprocessen er der et vist behov for materialer, halvfabrikata, komponenter, driftsmaterialer mv., som præcist skal bestemmes af produktionslogistikken. Sidst men ikke mindst er lagerplanlægning nødvendig for at kompensere for eksempelvis sæsonudsving (4). 

Hvilke systemer anvendes i områderne?

For at muliggøre de intralogistiske processer eller produktionsprocesserne benyttes lagersystemer, transportsystemer og løftehjælpemidler, sporingssystemer til transportkøretøjer, udrustningssystemer til maskiner, plukkesystemer, identifikationssystemer til dele som RFID, IT-systemer til planlægning, styring og overvågning af materiale- og informationsstrømme samt meget mere. 

Systemløsninger i produktionslogistikken

Som ekspert i lagerteknologi udvikler BITO komplette lagersystemer til produktion og intern logistik. Alt lige fra reolsystemer til fleretagers anlæg til flow-plukkereol kan implementeres. Herudover er automatiserede reol- og plukkesystemer samt kasseløsninger også en del af programmet, og BITO hjælper naturligvis med alle automatiseringsspørgsmål inden for intralogistik og produktionslogistik. 

I stigende grad benyttes AGV’er til at forbinde individuelle produktions-, montage- eller ordreplukkeområder samt til automatisering af vare- eller materialetransport. 

Med LEO Locative (5) og tilhørende LEO-stationer tilbyder BITO et utroligt innovativt og billigt system, der hverken kræver Wi-fi eller materialeflow-controller. LEO får sine instrukser (stop og destination) via markører, som er fastgjort til gulvet, og følger en kørestribe på gulvet ved hjælp af optisk lys. Hele systemet er plug-and-play-baseret og let skalerbart, hvorfor den optiske tracking også hurtigt kan tilpasses nye krav. Med valgfri decentral ruteplanlægning via tablet kan de forskellige LEO-stationer styres. AGV-løsningen sparer enorme afstande og giver forbedret ergonomi på arbejdspladsen. Og endelig udlignes strukturerne for materialeflowet. 

Litteratur:

1 Produktionslogistik, definition: Was ist "Produktionslogistik"?, Gabler Wirtschaftslexikon, Link 

2 Materialeflow-controller, Wikipedia, Link 

3 Meitinger Therese, Produktionslogistik und Industrie 4.0: Mensch und Maschine im Einklang, Logistik Heute, Juli 2019, Link 

4 BITO-ekspertviden, Schwankungen der Nachfrage und des Angebots bewältigen, Link 

5 LEO Locative – Det førerløse transportsystem, Link 

Følgende emner kunne måske også være interessante

BITO Newsletter