Optimerad märkning på lagret

I hyllområdet använder man huvudsakligen etiketter som kan läsas med skanner. Etiketter med RFID eller elektroniska hylletiketter är fortfarande ovanliga. Inom detta område finns det en stor optimeringspotential.

I ett lager är det särskilt viktigt att varorna ligger i ordning och kan hittas snabbt och enkelt. För detta ändamål använder man ett sofistikerat system för skyltning, etikettering och märkning. 

Olika typer av etikettering

I hyllområdet använder man huvudsakligen självhäftande etiketter som kan läsas med skanner. RFID eller elektroniska hylletiketter är fortfarande exotiska inslag. För orientering på lagret används skyltar och informationstavlor, markeringar på golv och hyllor samt etiketter på kartonger och produkter. Skyltar och informationstavlor delar upp lagret i olika större delområden. Mer specifika är golv- och hyllmarkeringar, som anvisar var vissa artiklar ska lagras. Slutligen används etiketter på kartonger och produkter för att exakt ange och identifiera varor. På detta sätt kan man hitta dem igen om de skulle ha hamnat på fel plats. 

Effektiv märkning på lager

Hylletiketter och självhäftande lageretiketter fullgör olika märkningsuppgifter. Dessa uppgifter kan lösas med klisterlappar med bokstäver eller siffror, självhäftande bokstäver, golvmarkeringar, märkning av lagringsutrymmen, lastmarkeringar, etikettark osv. Exempelvis utgör index med bokstäver och siffror en grund för effektiv lagermärkning, eftersom de vägleder lagerarbetare och truckförare till rätt lagerplats på kortast möjliga tid. Söktider begränsas, åtkomsttider reduceras och hanteringstiden för beställningar förkortas. Klistermärken med siffror och bokstäver är idealiska för märkning av förvaringsplatser, hyllor, lådor, behållare, utrustning och maskiner. Lagerdekaler och lagerskyltar kan även specialtillverkas av en tjänsteleverantör. De skrivs sedan ut med önskat tryck eller beställningssiffror, antal, streckkoder, pilar för position osv. 

Etiketter för kartonger och produkter

All nödvändig information måste skrivas ut på varuförpackningen och ibland direkt på själva produkten. En mängd olika uppgifter lagras i etiketternas streckkoder (1): Artikelnummer, hållbarhetstid, serienummer, ingredienser, pris, säkerhetsanvisningar osv. Inom logistiken är denna information mycket viktig för kontrollen av varuflödet. Med hjälp av skannrar kan ankommande och avgående varor registreras och kontrolleras i ett varustyrningssystem. Det finns många olika typer av streckkoder (1D, 2D) med olika koder (kod 128, kod 39, EAN, QR-kod, Datamatrix m.fl.). Kod 128 förekommer ofta och kan läsas av alla streckkodsläsare. Framförallt används den för fraktetiketter. Grossister och återförsäljare använder huvudsakligen EAN-koden för att hämta önskad artikelinformation och priser ur databasen i kassor med streckkodsläsare. I synnerhet hylletiketter måste vara mycket hållbara. Det är lämpligt att noga tänka igenom var du vill använda vilken typ av etiketter och vilken typ av streckkod på vilken kvalitetsnivå. Var behöver man vilken information? Dessutom måste streckkoderna vara skrivna så att de är tydliga och läsliga. Ett senare systembyte kan innebära ett omfattande arbete. Noggrant märkta produkter underlättar även vid lagerinventeringar.  

RFID eller elektroniska hylletiketter

RFID-teknik (2) används allt oftare inom logistik för hantering av ankommande och avgående varor, varuspårning, lagerhantering och orderplockning. RFID-systemet består av en RFID-transponder med ett ID-nummer eller en elektronisk produktkod (EPC), en läsare som kan avläsa informationen och en sändarenhet för dataöverföring. Fördelarna med RFID-tekniken är att data hämtas snabbt utan visuell kontakt (till skillnad från streckkoder), att objektet inte behöver hamna i linje med läsaren, att större datamängder kan hanteras och att flera databärare kan läsas av på bråkdelen av en sekund (bulkavläsning).  

Traditionell orderplockning på ett lager innehåller flera kostnadskrävande manuella processer. Användning av RFID innebär olika möjligheter för gränssnittsdesignen i material- och informationsflöden vid plockning. Vid användning av papperslösa plockningsprocesser, såsom RFID-teknik, kan plocklistorna uppdateras online. Man behöver inte heller några handskrivna uppgifter som ska överföras till lagerhanteringssystemet (WMS). Saknade varor eller sådana som inte finns i tillräcklig mängd kan föras över till kompletteringsplocklistor och plockas senare. I grund och botten ger papperslös plockning kostnadsbesparingar, enklare och mer komplett dokumentation av alla varor och materialrörelser, ökad prestanda och effektivitet samt förbättrad leveranskvalitet och därmed nöjdare kunder. RFID-taggar kostar mer än streckkodsetiketter. Det är enkelt och billigt att generera streckkoder med hjälp av en dator. Databärarna är billiga och nästan alla företag har redan tillgång till streckkodsläsare. Streckkoder kan också enkelt avläsas på höga hyllor. RFID-etiketter är något man använder när möjligheterna med streckkoder inte räcker till eller när man behöver optimera ännu mer. I synnerhet för uppföljning av värdefulla varor är det troligt att man väljer RFID-märkning.  

Elektroniska hyllkantsetiketter bygger på användning av e-papper av samma typ som bland annat används i e-bokläsare. Fördelen med e-papper är att skärmen smidigt kan anpassas, till exempel vid prisändringar. Prishanteringen sköts centralt via en knapptryckning. Arbetsprocesserna för personalen underlättas. Kunderna, produkterna och e-handeln kan anslutas till ett nätverk och i synnerhet kan man undvika fel i märkningen av varor. Andra fördelar är möjligheten till varningsmeddelanden, nyckeltal, lagerförändringar som kan uppdateras med en knapptryckning, dubbelriktad kommunikation mellan etiketten och programvaran och mycket mer. Elektroniska hyllkantsetiketter kostar mer i inköp än pappersetiketter. Å andra sidan kan de användas under mycket lång tid. Skärmens visning kräver ingen konstant strömförsörjning. Ström förbrukas endast när displayen uppdateras. 

Optimerad märkning

Som redan nämnts kan märkningen ske antingen genom att man väljer rätt typ av märkning eller etiketter, eller att man väljer rätt streckkod. Dessutom har kvaliteten i etiketternas tryckning och skötseln av etiketterna avgörande betydelse. Man måste noggrant välja rätt etikett för varje tillämpning. 

Särskilt inom e-handeln ställer ett mycket stort sortiment och snabba inköpsprocesser (godsmottagning, hantering, frakt och leverans) höga krav på hyllmärkningen (3). Otillräcklig samordning av automatiserad märkning leder till underutnyttjat utrymme och ineffektiv lagerhantering. Detta kan innebära ekonomiska förluster och förlorade affärer. För att skapa ordnad märkning kan man till exempel använda färgkoder för märkning och 2D-streckkoder för hög informationstäthet. Vid utskrift av etiketter för olika hyllkanter kan termoskrivare och färgkodning med flexografi kombineras i ett enda processteg för optimering. 

Källor:

1 Adelhelm Martin, Barcode Labels (streckkodsetiketter), Länk 

2 BITO expertis, RFID in order picking (RFID vid orderplockning), Länk 

3 Optimised warehousing and logistics through colour labels (Optimerad lagerhantering och logistik med hjälp av färgetiketter), Computype, Link 

Du kanske också är intresserad av dessa ämnen

BITO Nyhetsbrev