• Velkoobchod s nápoji

  Správný skladovací systém pro velkoobchodníky s nápoji a logistiku nápojů

Pokračovat níže

Požadavky zákazníků

Podle Nadace Hansa Böcklera je nápojový průmysl s prodejním podílem kolem osmi procent třetím největším odvětvím potravinářského a nápojového průmyslu. V podstatě zahrnuje kolem 800 společností v pivovarnickém průmyslu (s více než 1400 pivovarskými zařízeními) a více než 300 společností v oblasti výroby nealkoholických nápojů a minerálních vod (AfG). Velkoobchod s nápoji dodává nápoje jako prostředník do maloobchodu a stravoacích zařízení. Charakteristikou trhu s nápoji je jeho velká různorodost a rozdělení na mnoho lokálních a regionálních trhů. Převažujícím prodejním kanálem je maloobchod, například prodej piva se v posledních letech zvýšil přibližně o 80 procent. Podle federální asociace německého velkoobchodu s nápoji v roce 2017 bylo 3563 společností specializujících se na velkoobchod s nápoji s ročním obratem téměř 22 miliard EUR. V ideálním případě zákazníci vracejí ochodníkům vratné lahve zpět. Lahve se pak přes vrátí zpět k výrobci. Tam se kontrolují, čistí a doplňují. Jednorázové PET lahve však v segmentu nealkoholických nápojů neustále rostou.

Rostoucí automatizace a Průmysl 4.0 se nevyhnul ani nápojovému průmyslu. Kromě toho se spotřeba nápojů již několik let mění. Zatímco spotřeba piva meziročně klesá (v současné době přibližně 106 litrů na hlavu a rok), v poslední době se výrazně zvýšila spotřeba vody (přibližně 149 litrů na hlavu a rok). Na trhu s nápoji je velký tlak na cenu, který je vytvářen změnou spotřeby a silným postavením maloobchodních prodejců. Trh s pivem a nealkoholických nápojů je rozdělen na řadu lokálních a regionálních trhů. V příštích letech se neočekává rozsáhlejší konsolidace, což by mohlo vést k prudce klesajícímu počtu konkurentů. Další vývoj mezi producenty nápojů je postupné převzetí některých výrobců přímo maloobchodními řetězci prodejců potravin. Klasickým příkladem je skupina Schwarz (Lidl, Kaufland), která v roce 2008 převzala společnost MEG - výrobce minerálních vod. On-line prodej nápojů prostřednictvím diskontů by mohl být v budoucnu také rostoucím prodejním kanálem. Produktová řada nabízená online je však obvykle omezená a dodání je často omezeno na velká města a metropolitní oblasti kvůli vysokým nákladům na logistiku. Toto odvětví se vyznačuje silně sezónními výkyvy prodejů.

Trendy ve velkoobchodě s nápoji

  • Urychlení demografického a sociokulturního rozvoje vede k dalším změnám ve spotřebě nápojů. Klesající spotřeba piva a džusů. Nasycení trhu nealkoholických nápojů. Rostoucí poptávka po minerálních vodách
  • Neustálé snižování počtu výrobců nápojů a jejich konsolidace. Tempo růstu vývozu je příliš nízké na to, aby trvale kompenzovalo pokles domácí spotřeby.
  • Trvalý silný vliv na tvorbu cen díky velké tržní síle v maloobchodě s potravinami
  • Opakovaně použitelný nápojový systém je pod rostoucím tlakem v důsledku ústupu neekologických jednorázových lahví
  • Nové distribuční kanály pro nápoje (online obchod, virtuální maloobchodní prodejny potravin)
  • Implementace Průmyslu 4.0, pokračující digitalizace
  • Velký potenciál optimalizace logistiky díky automatizaci a novým technologiím ve skladu

Požadavky

Logistika nápojů je charakteristická silnými výkyvy v poptávky. Nakupované množství se může lišit až o 40 procent v návaznosti na sezóně. V létě poptávka po nápojích výrazně roste. Kromě toho, dodávky musí být realizovány rychle - v tomto odvětví jsou běžné velmi krátké reakční doby ve lhůtě 24 až 36 hodin. To vyžaduje velmi flexibilní a výkonnou manipulaci s materiálem a skladování. Ve většině případů jsou pracovní směny plánovány na základě dostupnosti kapacit vysokozdvižných vozíků a vychystávačů objednávek, údajů z loňského roku, svátků a víkendů, stejně jako předpovědi počasí a špiček v objednávkách. Vše záleží na bezproblémovém fungování celého dodavatelského řetězce. Zejména v logistice nápojů se skrývá obrovský potenciál pro optimalizaci. Sklady nápojů mohou být automatizovány například díky implementaci efektivnější správy skladu a kontrolním systémům. Pro zlepšení produktivity práce, samostatné vychystávací zóny nebo sklady mohou být zavedeny například technologie pro vychystávání hlasem nebo konsolidační stanice pro objednávky. Palety s nápoji jsou často stohovány ve skladu přímo na podlaze a to vyžaduje hodně prostoru, což je neefektivní. Nicméně se spádovými paletovými regály nedochází pouze k výraznému navýšení počtu paletových míst, ale také enormně narůstá propustnost skladu a také je možné oddělit příchozí a odchozí zboží. Při příjmu zboží jsou europalety s nápoji vyloženy z kamionů a založeny podélně do příslušných kanálů v regálech na zakládací straně. Kanály jsou nakloněny ze strany přicházejícího zboží do oblasti vychystávání. Jednotlivé palety se zakládají do kanálu na válečkových dopravnících a jsou zde uložena společně s ostatními paletami. Tato metoda umožňuje kompaktní skladování v kanálech a poskytuje dostatečnou zásobu pro kolísající poptávku. Brzdové vložky zajišťují plynulý posun palety a zabraňují nárazům palet ve vysoké rychlosti. Obecně spádové regály slouží k uložení velkého množství rychloobrátkového zboží jako například minerálních vod. Oddělení příchozího a odchozího zboží, díky spádovým regálům, nevede k narušení provozního procesu. Příchozí a odchozí zboží je jasně odděleno a manipulační technika si při zakládání a odběru navzájem nepřekáží, protože pracuje na opačné straně regálu.