• Automobilový a dodavatelský průmysl

    Klíčem k úspěšnému zásobování výroby a řízení náhradních dílů je rychlá a spolehlivá interní logistika.

Pokračovat níže

Požadavky zákazníků

Automobilový a dodavatelský průmysl je jedním z nejdůležitějších a nejpokrokovějších odvětví. Ovšem právě v tomto odvětví je třeba splnit obzvláště komplexní logistické požadavky. Především v globální logistice náhradních dílů pro osobní automobily a užitkové vozy se za účelem zamezení výpadku provozu počítá každá hodina. Kromě toho musí být zajištěno spolehlivé zásobování montážních linek, aby komplexní výrobní systémy fungovaly efektivně. Náklady na přepravu a skladování jsou důležitými veličinami v napjatém konkurenčním prostředí. Často se využívají také specifické přepravky pro automotive, které lze pomocí skladovacích systémů BITO perfektně integrovat.

Trendy

    • Speciální konstrukční díly vyžadují speciální přepravky, jako jsou například plastové bedny a ocelové rámy.
    • Speciální přepravky je potřeba bezpečně skladovat se standardními paletami ve spádových paletových systémech.
    • Požadavky Just in Time, Just in Sequence a FIFO jsou důležitými logistickými pilíři v tomto odvětví.
    • Sílící tlak na náklady vyžaduje excelentní logistické systémy a optimalizované procesy.