• Zdravotní péče

  Flexibilní, rychlá a spolehlivá logistika pro sektor zdravotní péče.

Pokračovat níže

Požadavky zákazníků

Sektor zdravotnictví v sobě zahrnuje všechna zařízení, která udržují, zlepšují a obnovují zdraví obyvatelstva a předcházejí nemocem. Kromě nemocnic a rehabilitačních zařízení zahrnuje toto odvětví také lékařskou péči v obecné i odborné praxi, farmaceutický průmysl, lékařskou technologii, zdravotní turistiku, lázeňství, wellness, fitness a samozřejmě poskytovatele logistických služeb. Již přibližně dvě desetiletí prožívá odvětví zdravotní péče revoluci: vedle technologických a zdravotně politických aspektů hrají rozhodující roli také kulturní a ekonomické změny. Péče o zdraví je dnes mnohem pestřejší, už nejde pouze o uzdravení nemocí. Je to životní styl. Díky informačním možnostem internetu má pacient nebo zákazník stále větší výběr a aktivně jej využívá. Orientace na zákazníka, transparentnost a pohodlí se v důsledku větší informovanosti v odvětví zdravotnictví stávají stále důležitějšími. Digitalizace také rychle mění odvětví zdravotnictví. Nové technologie, jako je pokročilá analytika, Big data, umělá inteligence a strojové učení, vedou k novým službám a příležitostem. Patří sem také nová rozhraní mezi lidmi a lékařskou technologií, síťové operační sály, asistenční roboty, 3D zobrazování v reálném čase, aplikace pro zdraví nebo pohyb a mnoho dalšího. Se vstupem internetových gigantů, jako jsou Amazon, Alibaba, Apple, Samsung a Tencent, do zdravotnického sektoru se hranice odvětví stále více stírají. Poskytovatelé služeb a výrobci ve zdravotnictví musí přizpůsobit své obchodní modely na celém světě, protože v EU a Číně byly vytvořeny nové předpisy pro zdravotnické prostředky. Také Brexit a daňová reforma USA má na toto odvětví výrazný dopad.

V roce 2017 farmaceutický průmysl v Německu vyrobil zboží v hodnotě 30,6 miliard EUR. Podle Federálního statistického úřadu bylo zaregistrováno 580 farmaceutických společností. Kromě toho se vývoji léčiv věnuje 61 biotechnologických společností. V Německu je schváleno asi 60 000 léčiv. 2000 z nich jsou léky vyžadující klimatizované podmínky při skladování a přepravě. Vyžadují odpovídající manipulaci během skladování a přepravy. Správná distribuční praxe zajišťuje kontrolu distribučního řetězce a ochranu proti padělaným léčivům. Účelem je udržet kvalitu a integritu léčiv. Léky, které vyžadují chlazení, jako jsou inzulíny, se mohou krátkodobě vystavit teplotám nad + 8°C, zatímco léky, které vyžadují stálou teplotu, musí být vždy skladovány v předepsaném teplotním rozmezí + 2°C až + 8°C. Obě skupiny léčiv však nikdy nesmí být přepravovány ani skladovány při teplotě pod 0°C. Látky mohou při teplotách pod nulou zamrznout. Zmrazení nebo nadměrně vysoké teploty mohou změnit strukturu léků a testovacích proužků, což může vést k nepředvídatelným reakcím a vedlejším účinkům, ale také k úplné ztrátě účinnosti léčiva. Zejména farmaceutický průmysl proto vyžaduje spolehlivou a rychlou logistiku a intralogistiku.

Trendy

  • Internetové lékárny a elektronické obchodování jsou stále populárnější. Online objednávky vyžadují extrémně rychlou logistiku.
  • Stírání hranic zdravotního průmyslu v důsledku vstupu internetových gigantů, jako jsou Amazon, Alibaba, Apple, Samsung a Tencent, do zdravotnického sektoru.
  • Hygienické skladování, dodržování chladicích distribučních řetězců, čistota a vychystávání ve skladu jsou nesmírně důležité. Jsou vyžadovány speciální chladicí nádoby. Průmyslové vozíky a skladovací technologie musí být odolné proti chladu.
  • Ochrana proti neoprávněnému přístupu ke zboží musí být zajištěna například robustními boxy s plombami a čárovými kódy.
  • Digitalizace vede k novým technologiím a službám (aplikace pro zdraví, atd.)
  • Rostoucí věk populace vede k poptávce po nových službách a produktech
  • Jasně viditelná označení pro snazší identifikaci zboží pomáhají vyhnout se chybám
  • Automatizace a digitalizace rychle rostou také ve zdravotnictví

Požadavky na logistiku

Aby se zajistilo, že farmaceutický a zdravotnický průmysl dokáže také splnit vysoké požadavky budoucnosti, zdravotnické společnosti a výrobci léčiv se stále více spoléhají na inteligentní logistická řešení, např. v oblasti skladování, doplňování a vychystávání. Stejně důležitými aspekty jsou optimální kontrola přístupu ke skladovým zásobám nebo nepřetržité chlazené skladování léčiv. Jako téměř všude se sklady stále více automatizují, aby se zvýšila rychlost a propustnost a snížila se míra chyb. Ve zdravotnictví je absolutní přesnost nezbytná. Mezi úkoly farmaceutických velkoobchodníků patří například dodávat lékárnám výrobky farmaceutických společností. Příslušné logistické oddělení velkoobchodů musí zajistit velmi rychlé denní dodávky. To také vyžaduje rozsáhlé sklady. Výrobci léčiv samozřejmě potřebují také velké sklady. Pro farmaceutické sklady existují některé speciální funkce. Například požadavky vybraných skupin produktů, které mají být skladovány, jsou velmi vysoké, pokud jde o teplotu, podmínky skladování, požadavky na čistotu nebo požadavky podle zákona o omamných látkách ve farmaceutickém průmyslu a musí být dodržovány po celou dobu skladování a přepravy. U nebezpečných látek různých tříd, stupňů toxicity a dalších specifických vlastností musí být pro každý teplotní rozsah stanoveny další skladovací a požární prostory.

Počet skladovacích ploch může v důsledku toho narůstat, což má za následek změny v uspořádání skladů, logistice a výrobních procesech. Je také důležité mít izolované expediční místa, aby nedošlo k přerušení chlazení u léčivých přípravků, které je třeba uchovávat chlazené. Měli bychom však také myslet na tzv. klimatizační komory - v nichž se zahřívá příliš chladné zboží nebo chladí příliš teplé zboží. Pro udržování teploty musí být sklady na horních pozicích vybaveny speciálními systémy klimatizace a větrání. Problematické je také použití průmyslových vozíků v „oblastech s velmi nízkou teplotou“. BITO nabízí termoizolační sadu pro opakovaně použitelný box MB pro bezpečný transport léků a vakcín. Souprava zaručuje teplotu dva až osm stupňů po dobu nejméně dvanácti hodin. To je zajištěno vložkou z pěny Neopor, která umožňuje výbornou izolaci, a třemi chladicími prvky typu Icecatch Solid Isolated. Jsou vybaveny integrovanou hydrofobní izolační vrstvou. Společnost BITO dále nabízí statické a dynamické regálové systémy, jedno a vícepodlažní regálové systémy, skladovací, přepravní a vychystávací boxy, zejména určené pro zdravotnictví.