• DMK - Deutsches Milchkontor

  Efektivní vychystání zboží pro distribuci se spádovým paletovým regálem BITO

Pokračovat níže

O zákazníkovi

Jako jedna z největších německých mlékáren firma DMK zaměstnává na celkem 26 pobočkách v deseti spolkových zemích 7.400 zaměstnanců. Společnost vznikla fúzí firem Humana a Nordmilch a z 6,8 miliardy kilogramů mléka ročně od 8.900 aktivních výrobců mléka vyrábí vysoce kvalitní výrobky. K okruhu zákazníků DMK patří jak národní, tak nadnárodní obchodní společnosti, výrobci potravin a velkoodběratelé. Společnost jim nabízí širokou paletu výrobků, která sahá od základních mléčných výrobků a sýrů přes potravinové přísady na mléčné bázi až po kojeneckou výživu, zmrzlinový krém a výrobky pro zdraví. Díky značkám jako MILRAM, Humana, Biolabor a NORMI je DMK v Německu a přibližně dalších100 zemích stabilní veličinou pro obchodní partnery a spottřebitele.

Požadavky

  • Dostupná kapacita skladu se tak zvýší asi o 500 úložných míst.
  • Ve stávající pobočce se musí využití prostoru optimalizovat tak, aby nebylo nutné stavět novou budovu.
  • Vychystání k distribuci musí probíhat přímo v regálu na výstupu zboží, aby se zkrátily doby na kompletaci.
  • Skladovat je nutno jak europalety, tak plastové palety H1 ve smíšeném provozu.
Die Durchlaufkanäle werden von der Rückseite bestückt.
Tourenbereitstellung aus dem Palettendurchlaufregal heraus zum Beladen der LKW.

Řešení BITO

  • Více úrovní

  „Za účelem rozšíření skladu a optimálního využití skladovacího prostoru byl použit spádový paletový regál značky BITO se čtyřmi úrovněmi.“

Zákaznická aplikace

  • Vyrobené zboží je ve spádovém regálu uloženo po kompletním vychystání pro distribuci.
  • Vychystání pro distribuci se provádí přímo ve spádovém paletovém regálu v nakládací zóně.
  • Skladovat lze dle principu FIFO.
  • Spodní úroveň regálového zařízení slouží pro vychystání k distribuci; řidiči mohou tak své zboží sami odebrat a naložit.
  • Palety lze odebírat pomocí elektrického vysokozdvižného vozíku.
  • Horní úrovně regálu slouží jako sběrné prostory, efektivní využití skladovacího objemu je tak zajištěno rovněž ve vyšších úrovních.
  • Provedení válečkové lišty lze využít pro europalety a plastové palety H1 ve smíšeném provozu.

Klíčové výhody pro našeho zákazníka

  • Nutné rozšíření kapacit na dostupné ploše lze zrealizovat pomocí spádového paletového regálu.
  • Není nutná nákladná nástavba.
  • Vychystání pro distribuci nyní probíhá výrazně efektivněji.
  • Čekacím dobám kamionů se lze vyhnout tak, že příslušný náklad je již předem zkompletovaný.
  • Doba vyhledávání, na cestu a manipulaci se tak výrazně zkrátí.

Přesvědčili jsme Vás?

Pak se budeme těšit na Vaši poptávku:
+420 733 643 229