Pokračovat níže
01

Ideální, pokud...

  • Chcete při skladování ušetřit co nejvíce místa.
  • Chcete skladovat velké množství stejného výrobku.
  • Chcete skladovat nestabilní zboží a zboží choulostivé na otlaky.
  • Chcete uchovat zboží s nízkou obrátkovostí a dlouhým skladovacím horizontem.
  • Potřebujete skladovací prostor pro sortiment malých a středních výrobků.
  • Potřebujete sezonní a rezervní sklad.

Odpovídají tato tvrzení Vašim požadavkům?

Pak čtěte dále nebo nás osobně kontaktujte:
+420 733 643 229

02

Vjezdový regál

Vjezdové regály BITO umožňují velice kompaktní skladování palet na několika kanálech nacházejících se vedle sebe, přičemž do kanálů najede vysokozdvižný vozík a položí palety vpředu nebo vzadu na z obou stran namontované, průběžné kolejnice. Tímto způsobem je optimálně využita plocha a skladovací prostor.

Vjezdové regály jsou obzvláště vhodné pro velké skladované množství stejného výrobku, pro nestabilní zboží a zboží choulostivé na otlaky, pro sortiment malých a středních výrobků a pro výrobky s malou obrátkovostí. Kromě toho je regálový systém ideální jako sezonní a zásobovací sklad a pro skladování výrobků s delším skladovacím časovým horizontem.

Uskladnění a vyskladnění zboží se provádí přístrojem pro obsluhu, který vjíždí do chodby regálu. Nakládka a vykládka se provádí vždy z jedné strany. Dle principu LiFo (last-in-first-out) se nejdříve odebírá naposledy uložená paleta, takže v tomto systému je vhodné skladovat zboží, u kterého není nutné mít přístup ke konkrétní jednotlivé paletě.

Foto Einfahrregal
Foto Einfahrregal
Foto Einfahrregal
Foto Einfahrregal

Ve srovnání s vjezdovým regálem BITO se průjezdný regál BITO sice vyznačuje v zásadě stejnými výhodami, ale průjezdný regál lze využívat z obou stran. Na jedné straně se zboží nakládá, na druhé straně se odebírá. Dle principu FiFo (first-in-first-out) se první uskladněné zboží také jako první odebírá.

03

Výhody pro Vás

Obecné výhody

  • Ekonomicky efektivní

  » Vjezdový regálové systém umožňuje velice kompaktní skladování palet – to šetří nákladnou skladovací plochu.

  • Perfektní využití prostoru

  » Vjezdové regály zajišťují, aby byl objem haly využit co nejefektivněji.

  • Šetrné a bezpečné skladování

  » V tomto regálu lze šetrně, bezpečně a kompaktně skladovat zboží choulostivé na otlaky a nerovnoměrně naložené palety.

  • Systémově specifická výhoda průchodného regálu

  » Ve srovnání s vjezdovým regálem lze u průchodného regálu docílit vyšších obrátek zboží.

Regalansicht Einfahrregal im Vergleich zum Palettenregal, Einsparung Lagerfläche, Zeichnung
Regalansicht Einfahrregal im Vergleich zum Palettenregal, Einsparung Lagerfläche, Zeichnung
Grundrissplanung Einfahrregal im Vergleich zum Palettenregal, Volumennutzung der Halle, Zeichnung
Grundrissplanung Einfahrregal im Vergleich zum Palettenregal, Volumennutzung der Halle, Zeichnung
04

Konstrukční díly a možnosti

Stojné rámy

Detailansicht der Stützrahmen / Stützen für Einfahrregal, Zeichnung
Detailansicht der Stützrahmen / Stützen für Einfahrregal, Zeichnung
  • Velice robustní
  • Pro velká zatížení

  » Stojný rám byl převzat z našeho osvědčeného systému paletových regálů. Je kompletně sešroubovaný a dobře se hodí pro vysoké zatížení. Jednotlivé stojné rámy se spojují podélnými příčlemi. Ty jsou doplněny příčnými příčlemi a horizontálními i vertikálními diagonálními výztuhami, čímž je zaručena pevnost všech spojů a velká tuhost celé regálové sestavy.

Konzole s hákovým upevněním

Detailansicht der Hakenkonsole des Einfahrregals für Paletten ohne Überstand, Zeichnung 02
Detailansicht der Hakenkonsole des Einfahrregals für Paletten ohne Überstand, Zeichnung 02
  • Rychlá montáž
  • Výškově nastavitelné
  • Pro velká zatížení

  » Rychlá montáž pomocí jednoduchého zasunovacího systému: konzole se 4 háky se zasune do výřezů ve stojině a zajistí se pevně upevněným pojistným hákem proti nechtěnému vyzvednutí. Háková konzole je vhodná i pro vyšší zatížení a lze ji výškově nastavit v rastru po 50 mm.

Detailansicht der Hakenkonsole des Einfahrregals für Paletten mit Überstand, Zeichnung 02
Detailansicht der Hakenkonsole des Einfahrregals für Paletten mit Überstand, Zeichnung 02
  • Při přesahu nákladu

  Při přesahu nákladu palety se používá širší konzola. Ta se zajišťuje šroubovým spojem.

Podložky pro palety

Detailansicht der Palettenauflage für Einfahrregal, Zeichnung
Detailansicht der Palettenauflage für Einfahrregal, Zeichnung
  • Bezpečné zakládání palet
  • Výjimečně robustní

  » Podložka pro palety se našroubuje na konzole. Její široká plocha a postranní šikminy usnadňují bezpečné umístění a postavení palet.

Vodicí kolejnice s vyznačením středu pro vjezd

Detailansicht der Führungsschiene mit Einfahrzentrierung für Einfahrregal, Zeichnung
Detailansicht der Führungsschiene mit Einfahrzentrierung für Einfahrregal, Zeichnung
  • Optimální vedení vysokozdvižného vozíku
  • vyznačení středu

  Vjezdové kanály je možno volitelně vybavit také vodicími kolejnicemi. Tak je vozík bezpečně veden ve stopě.

Ochrana nájezdu typu EF a ochrana nájezdu typu AS 40.2

Detailansicht des Anfahrschutz Typ EF für Einfahrregal, Zeichnung
Detailansicht des Anfahrschutz Typ AS 40.2 für Einfahrregal, Zeichnung
Detailansicht des Anfahrschutz Typ EF für Einfahrregal, Zeichnung
Detailansicht des Anfahrschutz Typ AS 40.2 für Einfahrregal, Zeichnung
  • Ochrana regálových stojin
  • Optický signál

  » Platné bezpečnostní předpisy nařizují zajistit při obsluze regálu vysokozdvižným vozíkem rohové regálové stojiny proti nárazu. Za tímto účelem se nejlépe hodí naše ochrana nájezdu - typ AS 40.2.

  » Ochrana nájezdu typu EF chrání stojiny regálu ve středové části regálového čela před poškozením při kolizi s vysokozdvižným vozíkem.

  Naše typy ochrany nájezdu se odlišují svým tvarem (viz. obrázek). Obatypy jsou vysoké 400 mm, což je o 100 mm více, než požadují platné předpisy. Vrchní vrstva je ze žlutého plastu, RAL 1003 a navíc jsou polepeny černožlutou folií.

Zadní doraz

Detailansicht der Durchschubsicherung in Ebene für Einfahrregal, Zeichnung
Detailansicht der Durchschubsicherung in Ebene für Einfahrregal, Zeichnung
  • Zamezuje nekontrolovanému posunu skrz regál
  • Ochrana před poškozením

  » Pojistka proti posunu se zašroubuje s podložkou pro palety na zadním konci kanálu. Tento masivní profil zamezuje nekontrolovatelnému průchodu palet a chrání zboží před poškozením.

Pojistka průchodu na úrovni police

Detailansicht der Durchschubsicherung / Bodenwinkel für Einfahrregal, Zeichnung
Detailansicht der Durchschubsicherung / Bodenwinkel für Einfahrregal, Zeichnung
  • Zamezuje nekontrolovanému posunu skrz regál
  • Zamezuje poškození

  » Pojistka proti posunu na úrovni police zajišťuje, aby se palety neposouvaly příliš hluboko do regálu, a zamezuje tak poškození diagonálních spojů vjezdového regálu, popř. poškození haly.

Zařízení pro centrování palet

Detailansicht der Palettenauflage mit Palettenzentrierhilfe für Einfahrregal, Zeichnung
Detailansicht der Palettenauflage mit Palettenzentrierhilfe für Einfahrregal, Zeichnung
  • Podpora nastavení
  • Ochrana konzol

  » Zařízení pro centrování palet se zašroubuje s konzolí na vjezdové části. Usnadňuje centrování palet při jejich umístění na paletovou podložku a chrání konzoli proti přímému nájezdu.

Přesvědčili jsme Vás?

Pak se budeme těšit na Vaši poptávku:
+420 733 643 229