• Filozofie

  BITO – Inovativní vizionářský duch s tradicí

Nejvyšší kvalita - lidský přístup

Firma BITO píše neobyčejný příběh. Rodina Bittmann otevřela v roce 1845 rodinný podnik vedený Leopoldem Bittmannem na výrobu šperků a ozdob pro kožedělný průmysl. Dnes je společnost BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH jedním z předních výrobců a dodavatelů skladovací techniky ve všech oborech.

Mezitím se firma zabývala výrobou pevných, tenkostěnných, dutých měděných kuliček pro šperkařství a galanterii a od roku 1935 výrobou všestranných měděných výrobků od kávových sít až po zipy. S touto ideou vedla Magdalene Bittmann, matka Fritze Augusta Bittmanna, obchody během 2. světové války. V roce 1959 nastoupil do firmy Fritz August Bittmann ve čtvrté generaci. Společně s jeho otcem Fritzem Bittmannem se jim podařilo, uvést firmu BITO do oboru skladovací techniky.

Fritz August Bittmann je ještě dnes srdcem i duší zapojen do dění v jeho firmě. Vizi firmy, která si je vědoma své tradice a přitom vždy hledí dál, spoluutvářel řadu let a jeho osobní filozofie se stala filozofií firmy: Být inovativním nositelem pokroku a techniky, vyrábět výrobky s nejvyšší možnou precizností a kvalitou a nabídnout zákazníkům vždy přidanou hodnotu. To vše doprovází myšlenka na vypracovaný servis.

Současně je u společnosti BITO samozřejmostí, že zaměstnanci jsou považováni za nejhodnotnější součást firmy. Velký důraz se klade na vzájemnou komunikaci, vzájemnou podporu a na neustálý vzájemný kontakt.

S velkým odhodláním nyní řídí stále se rozvíjející společnost výkonný ředitel pan Winfried Schmuck. Trvale jedná v souladu s filozofií a hodnotami, které společnost vždy charakterizovaly.

  • Precisnost je naší vášní.

  Navrhovat a vyrábět skladovací techniku znamená: Vyrábět výrobky, popř. systémy nejvyšší stability a dlouhé životnosti, jejichž pořízení je pro naše klienty spojeno s vysokou investicí. S tím související odpovědnosti jsme si vždy plně vědomi. Perfekcionismus a dodržení nejvyšších standardů kvality jsou proto pro nás nejen samozřejmým požadavkem, nýbrž naší vášní.

  • Orientace na zákazníka a nadšení pro inovace

  Požadavky zákazníka jsou naším měřítkem pro vývoj a realizaci našich skladovacích systémů. Nezávisle na velikosti firmy kompletně plánujeme nová skladovací centra nebo optimalizujeme stávající skladovací systémy. Při neustálé optimalizaci procesů garantujeme našim klientům výtečné výrobky a perfektně fungující interní procesy.

  • Permanentní testy kvality, nejvyšší bezpečnost

  Naše výrobky se vyznačují nadprůměrnou kvalitou, jsou certifikovány dle DIN EN ISO 9001:2015. Odpovídají platným bezpečnostním směrnicím pro skladovací zařízení a přístroje a splňují nejvyšší bezpečnostní nároky. Stabilita, nosnost a materiály jsou neustále nezávisle testovány. Nejpřísnější bezpečnostní kontroly jsou důležitou součástí výrobního procesu odbytu, přes vývoj a výrobu až po předání.


  • Naši zaměstnanci jsou naší největší hodnotou

  Výrobky a skladovací systémy našich vysokých kvalitativních standardů můžeme nabízet pouze tehdy, pokud všichni zaměstnanci mají příslušné povědomí odpovědnosti a pokud se zaujetím pracují na zdokonalování své práce. Náš úspěch v logistice je součtem všech výkonů našich zaměstnanců - vysoce motivovaných a kvalifikovaných individualit. To dokážeme uznat i ocenit.

  • Trvalý rozvoj je naší odpovědností.

  Vedení firmy s ohledem na trvalý rozvoj znamená, že jednáme v souladu s potřebami lidí, společnosti, regionu a životního prostředí. Na to klademe velký důraz každý den. Používáme výrobní procesy respektující životní prostředí, využíváme recyklovatelné materiály, naše ocel se používá znovu, z nepoužitelných plastových přepravek se vyrábí granulát pro recyklované výrobky. Pro odpovědný přístup s pohledem do budoucnosti, pro udržení hodnotného životního základu pro další generace.

  • Coporate Government - náš cíl

  My z firmy BITO sami sebe vidíme jako pevně ukotvenou součást naší společnosti. Regionální odpovědnost je proto zásadním požadavkem, který na sebe bereme! K tomu patří samozřejmě především vytváření a udržení pracovních míst. Díky podpoře kultury a sportu a podpory sociálních zařízení a projektů nejrůznějšího druhu bychom kromě toho chtěli pro obyvatele našeho města a naší vlasti být spolehlivou oporou.

Management

Geschäftsführer Winfried Schmuck

Winfried Schmuck

Jednatel