Pokračovat níže
01

Ideální, pokud...

  • Chcete zajistit trvalý přísun zboží ke kompletačním stanicím dle principu “zboží k člověku“ a musíte mít permanentní přístup ke každému výrobku ze sortimentu .
  • Chcete dosáhnout vysokého výkonu při kompletaci pro velké množství rozměrově malých výrobků.
  • Chcete svůj skladovací prostor využít na relativně malé základní ploše pomocí konstrukce vysokých regálů.
  • Chcete spravovat svůj sortiment výrobků moderním řídícím softwarem .

Odpovídají tato tvrzení Vašim požadavkům?

Pak čtěte dále nebo nás osobně kontaktujte:
+420 733 643 229

02

Systém

Moderní logistická centra, která musí trvale zvládat vysoké objemy zakázek, potřebují skladovací systémy, které zajišťují stálou dostupnost všech výrobků.

Automatizované sklady pro malé díly umožňují kompaktní skladování a plně automatizované vychystání zboží, takže je možné dosáhnout vysoké rychlosti kompletace pro velké množství malých výrobků. Dle principu "zboží k člověku“ se výrobky přepravují automaticky k pracovníkovi kompletace.

Dle obrátkovosti a typu přepravky tento systém existuje pro jednomístný a vícemístný sklad a je k dostání v jednoduchém dvojitém či vícenásobném provedení. Odběr a ukládání do výrobků skladu provádí přístroj pro obsluhu skladu.

Díky konstrukčnímu řešení vysokých regálů vyžaduje automatizovaný sklad malých dílů relativně malou základovou plochu. Moderní obslužné přístroje regálů se pohybují ve velice úzkých uličkách, což má dodatečný efekt na využití disponibilní skladové plochy.

 Automatizovaný sklad malých dílů se zpravidla skládá z regálového systému s jednou či více uličkami, obslužným přístrojem regálů, dopravníkové techniky, přepravek pro malé díly pro skladování a transport zboží a řídícího softwaru, který zajišťuje průběžnou organizaci procesů a vysokou dostupnost jednotlivých výrobků .

Společnost BITO přizpůsobí automatizovaný sklad pro malé díly optimálně Vašim prostorovým podmínkám, hmotnosti Vašeho skladovaného zboží, konceptu kompletace a obrátkovosti zboží. Pro zaručení co nejvyšší bezpečnosti zařízení se regály BITO vyrábějí při nejpřísnějším dodržování nejnižších výrobních a montážních tolerancí. 

 • Automatisches Kleinteilelager AKL mit Einplatzstellsystem, Zeichnung

  Jednomístný úložný systém

  Jednomístné skladování je tím nejběžnějším systémovým řešením. U tohoto systému je v jedné polici vždy uložen jeden box, podnos nebo karton na držácích (v jedné nebo ve dvou řadách).

 • Automatisches Kleinteilelager AKL mit Mehrplatzstellsystem, Zeichnung

  Vícemístný úložný systém

  U tohoto systému je v jedné polici uloženo více přepravek nebo kartonů v jedné nebo dvou řadách. Vícemístné úložné systémy jsou často využívány pro skladové jednotky se střední jednotkovou hmotností.

 • Direktkommissionierung aus dem Automatischen Kleinteilelager AKL, Zeichnung

  Přímá kompletace

  V automatizovaném skladu malých dílů probíhá vychystání materiálu na nižších spádových úrovních. Vrchní odkládací zóna zajišťuje permanentní zásobování stanic pro kompletaci. Dle hmotnosti a vlastností zboží, popř. dle druhu přepravek lze systém koncipovat jako jednomístný nebo vícemístný systém .

 • Automatisches Kleinteilelager AKL als hochdynamisches System, Zeichnung

  Řešení typu shuttle

  V moderních kompletačních, distribučních nebo konsolidačních skladech se stále častěji využívají systémy typu shuttle. Toto vysoce technologické a výrazně dynamické řešení Vám umožní několikanásobně navýšit tok zboží. Pokud požijete více systému typu shuttle, lze tok zboží dále zvyšovat.

03

Výhody pro Vás

Obecné výhody

  • Princip „zboží k člověku“

  » Zboží se v přepravkách přepravuje pomocí dopravníkových zařízení k pracovištím pro kompletaci. Takto odpadá časová prodleva pro chůzi, zvedání a odkládání a časy pro přístup se extrémně zkracují.

  • Permanentní inventura

  » Pokud je v automatizovaném skladu pro malé díly zajištěno napojení na software pro správu skladu, je zaručena permanentní inventura zboží.

  • Uzavřený systém

  » Z důvodu automatizace je kompletační a skladovací plocha kompletně zastavěná. To zabraňuje nepovolanému přístupu.

  • Vše z jediného zdroje

  » Vyvíjíme a vyrábíme regálovou techniku a rovněž přepravky pro automatizovaná zařízení. Proto jsou všechny zásadní komponenty, které jsou potřeba pro automatizované sklady, vzájemně kompatibilní.

Vysoká efektivita

Flächeneinsparung mit Automatischem Kleinteilelager AKL im Vergleich zum Fachbodenregal 02
Flächeneinsparung mit Automatischem Kleinteilelager AKL im Vergleich zum Fachbodenregal 02
  • Úspora plochy

  » Nároky na plochu u automatických skladů malých dílů jsou ve srovnání s dvoupatrovým policovým regálem při stejném počtu úložných ploch pro přepravky výrazně nižší.

  » U zde zobrazeného příkladu byly z důvodu přehlednosti využity normované přepravky s rozměry 600 x 400 x 220 mm. Stejně jako policový regálový sklad dosahuje i automatický sklad pro malé díly kapacitu 3.700 přepravek.

  » V automatickém skladu pro malé díly jsou ale přepravky na rozdíl od policového regálu umístěny ve dvou řadách.

  » Díky kompaktnímu konstrukčnímu řešení je třeba méně uliček a výška prostoru se plně využije, takže úspora plochy u automatizovaných regálových systémů činí až 20%.

  • Úspora dopravních časů

  » Pracovní prostor pro kompletaci před automatickým skladem malých dílů (AKL) je koncipován s důrazem na ergonomii, takže je zaručen výrazně lepší přehled o sortimentu. Z toho vyplývají enormní výhody při předávání informací a odebírání, Ve srovnání s dvoupodlažním manuálním policovým regálovým systémem se téměř eliminují časy na přesun a časové prodlevy.

04

Konstrukční díly a možnosti

 • Detailansicht der Stützen für Automatisches Kleinteilelager AKL, Zeichnung

  Stojné rámy

  Systém umožňuje výšky stojných rámů do 25 m. Rámy jsou kompletně snýtovány. Dle zatížení a požadavků vyrábíme stojiny v šířkách 50 mm, 60 mm a 80 mm. Dostupná základová plocha je tak maximálně využitá, skladovací kapacitu lze navýšit odpovídajícím způsobem.

 • Detailansicht der Tiefenauflage für Automatisches Kleinteilelager AKL, Zeichnung

  Příčné uložení

  Standardní šířka úhlových držáků pro přepravky nebo podnosy činí 70 mm. Úhelníky lze nastavovat ve výškových stupních po 6,25 mm. Držáky jsou obecně vybaveny pojistkou proti prokluzu, tloušťku materiálu přizpůsobíme nosnému zatížení. Pro skladování zboží ve dvou řadách nebo ze dvou stran nabízíme dlouhé držáky bez nebo se středovým úchytem, takže skladované zboží lze bezpečně uložit.

 • Detailansicht der Aussteifungen für Automatisches Kleinteilelager AKL, Zeichnung

  Vyztužení

  Aby bylo možné plně využívat automatický sklad pro malé díly, je nutno regálovou konstrukci vybavit vodorovnými a svislými výztuhami v dostatečném počtu. K tomu se používají rovné pásy a profily z leskle pozinkovaného materiálu.

 • Detailansicht der Auslagerbahnen für Automatisches Kleinteilelager AKL, Zeichnung

  Vyskladňovací dráhy

  Cesty se často optimalizují zařazením tzv. vyskladňovacích drah do regálu, a to na různá místa. Zejména pak tehdy, když sklad typu AKL slouží k bezprostřední kompletaci zboží v uličkách. Úhlové držáky jsou v takových případech rozšířeny o kladičkové lišty potřebných délek .

Přesvědčili jsme Vás?

Pak se budeme těšit na Vaši poptávku:
+420 733 643 229