Pokračovat níže
01

Ideální, pokud...

  • Chcete skladovat zboží s optimálním využitím prostoru a plochy a ve skladu řízeném počítačem.
  • Potřebujete velký sklad zásob a rezerv.
  • Chcete dosáhnout permanentní dostupnosti zboží.
  • Chcete zachovat co nejnižší chybovou kvótu při skladování zboží.
  • Kladete důraz na krátké časy interní přepravy.

Odpovídají tato tvrzení Vašim požadavkům?

Pak čtěte dále nebo nás osobně kontaktujte:
+420 733 643 229

02

Systém

Automatizované regálové sklady pro palety jsou zpravidla plně automatizované systémy, které je ovšem možno také koncipovat jako částečně automatizované systémy. Většinou se využívají pro skladování zásob popř. rezerv.

Použití automatizovaného systému Vám ušetří mnoho času potřebného pro logistické procesy firmy. Obzvláště zřetelná je ekonomická užitkovost automatických systémů plynoucí ze snížené časové náročnosti ve srovnání s manuální variantou především u spádových regálů pro kusové zboží, spádových regálů pro palety a paletových regálů. Proto představují automatizovaná řešení skutečnou alternativu k manuálnímu řešení.

Časy na vybavení zakázek se výrazně zkrátí, chybová kvóta při skladování a kompletování se znatelně sníží, zboží je trvale dostupné a požadavek na skladovací plochu se v automatizovaném skladu výrazně zredukuje. Díky řízení počítačem probíhá permanentní inventura.

Jako uzavřený systém má automatizovaný regálový sklad palet tu výhodu, že je zamezeno nepovolenému přístupu ke zboží.

Při koncipování našich automatizovaných regálových skladů palet spolupracujeme výhradně s renomovanými výrobci přístrojů na obsluhu regálů.

03

Výhody pro Vás

  • Kratší procesy

  » Obrátkovost a výkon pro kompletování jsou s automatizovaným systémem výrazně vyšší než u manuálních systémů, a tak lze vybavit větší objemy zakázek.

  • Nízká chybová kvóta

  » V automatizovaném regálovém skladu palet je celý logistický proces řízen počítačem. Tím se snižuje chybová kvóta při skladování a kompletování.

  • Trvalá dostupnost zboží

  » Zboží je do regálů automatizovaného skladu permanentně doplňováno počítačově řízeným systémem. Tím je zaručeno, aby byly všechny výrobky vždy dostupné.

  • úspory prostoru i plochy

  » U automatizovaných systémů se při stejném skladovaném množství využívá mnohem menší skladovací plocha než u manuálních systémů. Získáte prostor a plochu, popř. ušetříte za nákladnou skladovací plochu.

04

Automatizované paletové regály se spádovým systémem

  • Kompletace bez přerušení, a to jak po celých paletách, tak i z načatých palet

  » V automatizovaném spádovém regálovém systému pro palety se palety skladují pomocí pojezdového vozíku (viz skica) nebo přístroje pro obsluhu regálů. Zboží je do kompletačního úseku zakládáno automaticky pojízdnými vozíky. Pro pracovníky kompletace je vždy připravena druhá paleta jako rezerva. Jakmile se rezervní paleta posune dopředu na kompletační stanici, doplní se uvolněné místo další rezervní paletou.

  Pro zvětšení skladovací kapacity lze nad kanály s pojezdovými vozíky dodatečně instalovat statická skladovací místa, aby byla využita celá výška prostoru. Nebo můžete zařízení koncipovat také s dodatečnými spádovými kanály pro palety pro skladování více palet za sebou.

  » Na odběrové straně je možno kompletovat zboží buď z částí palet nebo je možné odebírat celé palety pomocí vidlicovitých nebo vysokozdvižných vozíků.

  » Pro odebírání palet pomocí vidlicovitých nebo vysokozdvižných vozíků je oddíl válečkových lišt na straně odběru třídílný. Meziprostor mezi válečkovými kolejnicemi je vybaven nájezdem pro zajištění bezproblémového přístupu obslužného stroje.

Přesvědčili jsme Vás?

Pak se budeme těšit na Vaši poptávku:
+420 733 643 229