• Getränke Essmann

  Spádový paletový regálový systém BITO – více výrobků na stejné skladovací ploše

Pokračovat níže

O zákazníkovi

Jako tradiční poskytovatel logistických služeb v obchodu s nápoji zajišťuje společnost Getränke Essmann GmbH ze svých nejrůznějších logistických center v Dolním Sasku, Severním Porýní Vestfálsku, Brémách, Hamburku a Šlesvicku-Holštýnsku dodávky pro zákazníky v oblasti obchodu, gastronomie, velkoobchodu s nápoji a poskytuje další služby s rozsáhlým sortimentem nápojů. Od roku 2008 je společnost, která svým zákazníkům nabízí více než 2.000 druhů nápojů v jednocestných lahvích, vratných lahvích či sudech, 100procentní dceřinou společností skupiny Radeberger.

Výchozí situace a požadavky zákazníka

  • Je třeba zaručit permanentní přístup ke všem vysokoobrátkovým výrobkům
  • Z důvodu stoupající rozmanitosti výrobků je nutné provést rozšíření skladovacích kapacit
  • Sezónně podmíněné výkyvy odbytu je třeba zohlednit již při plánování skladovacího systému
  • Požadovaný objem zkompletovaných kusů za den činí 15.000 (výrobky typu A)
  • Všechna logistická centra musí být vybavena sofistikovaným, perfektním řešením skladovacího systému, za účelem udržení spolehlivosti, přesnosti a vysoké kvality služeb jako principů tohoto poskytovatele služeb v oblasti logistiky nápojů.
  • Pro nákladné kompletování jednocestných kusových výrobků v logistice nápojů potřebuje firma Getränke Essmann efektivní řešení, aby mohla zkompletovat všechny výrobky v rámci kompletace zakázek.

Řešení BITO

  • Přímý přístup k vysokoobrátkovým výrobkům

  Se spádovým paletovým regálovým systémem lze zajistit přímý přístup ke všem rychloobrátkovým výrobkům (typ A) v kompletačním tunelu

Zákaznická aplikace

  • Efektivní kompletování probíhá dle principu FIFO
  • Doplňování na kompletačním stanovišti probíhá automaticky

Klíčové výhody pro našeho zákazníka

  • Na stávající skladovací ploše je možné bezproblémově skladovat stále se zvětšující sortiment
  • Strana kompletace a strana doplňování jsou prostorově odděleny
  • Díky automatickému doplňování na kompletační stanoviště dle principu FIFO se lze vyhnout čekacím dobám pracovníků kompletace

Přesvědčili jsme Vás?

Pak se budeme těšit na Vaši poptávku:
+420 733 643 229