• E-commerce & obchod

  V moderním multikanálovém odbytu je zapotřebí pružná intralogistika, která bude růst spolu s Vašimi požadavky.

Pokračovat níže

Informace z oboru

Internetové obchodování prožívá svůj boom – podíl obchodů uzavřených na síti v Německu již léta výrazně roste. Jen v roce 2015 činil objem obchodů online přibližně 40 miliard eur, v roce 2016 to bylo již 44 miliard eur. (Zdroj: Statista) – Tento boom bude pokračovat a nejvíce v oborech jako móda a módní doplňky, spotřební elektronika a elektro nebo média. Ale přidá se i mnoho dalších. Téma e-komerce je tedy aktuální, jako nikdy dříve. Roční přírůstky 10% a více ukazují enormní potenciál tohoto segmentu, a to nejen v Evropě. Protože trend růstu internetového obchodování bude pokračovat i v budoucnosti, přičemž však prognózy tohoto vývoje mohou podniky v jednotlivých oborech v současné době provádět jen obtížně, musí mnoho obchodníků a distributorů svou logistickou orientaci nově utvářet a stále upravovat.

Požadavky

Rostoucí množství objednávek po internetu, ale také výkyvy, ke kterým v oblasti e-komerce dochází, staví před podniky mnoho výzev: V oblasti logistiky musí počítat s vysokou rychlostí a stále kratšími dodacími termíny, neboť v některých dnech dochází zřetelně více, a v jiných dnech zase velmi málo objednávek. V období následujícím po dnech různých prodejních akcí, jako např. „BlackFriday“, musí e-shopy významně navyšovat své kapacity. Kromě toho jsou u některých výrobků akceptovány dodací doby několika dnů a často jen 24 hodin, a některé zásilkové společnosti v hustě osídlených aglomeracích nabízejí dodávku ještě téhož dne. To pro ně znamená, že musí své logistické procesy utvářet velmi pružně a rychle, aby mohly na objednávky okamžitě reagovat. Navíc musí internetové obchody zvládnout vysoký počet vracených dodávek zboží, a proto musí zavádět také efektivní procesy týkající se vracení zboží. Ať už se jedná o obchodní model Omnichannel nebo Multichannel, oba v sobě v současné době spojují skladování a distribuci zboží v klasických podmínkách i v podmínkách obchodování online. Zásadním podmínkou pro úspěšnost těchto obchodních modelů je především další vývoj inovativních a efektivních skladových a regálových systémů zohledňujících potřeby e-komerce. Na jedné straně nabízejí manuální systémy, jako podlahové regály s přihrádkami nebo několikaetážové regály flexibilitu skladování, která je tolik potřebná pro rostoucí objem obchodování na internetu, a je po nich také velká poptávka. Na druhé straně se zejména u větších firem majících bohaté zkušenosti v oblasti e-komerce projevuje zřetelný trend k automatizaci. Skladové a distribuční řešení musí v dnešní době často také brát v úvahu požadavky e-komerce. Obchodování online se přitom od klasické logistiky často liší i vyšší rychlostí balení a také tím, že je nutno zvládnou větší množství vracených dodávek, často i za pomoci automatizačních prostředků. Logistické firmy musí na tyto situace umět reagovat. Už proto, aby dokázaly splnit požadavky v souvislosti s prudkým rozvojem internetového obchodování. Trh je mnohotvárný a jsou pro něj charakteristické sezónní výkyvy a trendy. Pro logistiku to znamená jediné: Co dnes zákazník objedná, to musí být k dispozici ve skladu a musí mu to být co nejrychleji dodáno. Distribuční systémy BITO enormním způsobem optimalizují logistické procesy v souvislosti s objednáváním a vracením zboží a tím zvyšují konkurenční schopnost e-shopů. Splňují požadavky v oblasti flexibility, rychlé reakce a maximální přesnosti, tolik potřebné při obchodování online. To umožňuje pracovníkům logistiky optimálně řídit všechny toky zboží i vracení dodávek tak, aby vrácené produkty byly okamžitě znovu k dispozici v systému.

Trendy

  • Myšlení zákazníků se již nezakládá na principu odbytových kanálů. Očekávají, že zboží bude neustále k dispozici, a žádají také vysokou úroveň služeb prostřednictvím internetu i přímo u distributora.
  • Vysoká transparentnost trhu si žádá stále vyšší výkony jak v logistice, tak v odbytu.
  • Zatímco dříve se celé palety zboží posílaly obchodníkům, dnes jdou jednotlivé balíčky přímo koncovému zákazníkovi. A odpovídajícím způsobem musí být také uspořádána a modifikována struktura skladu.
  • Pestrost sortimentu se nebývalým způsobem zvyšuje a i zboží snadno podléhající zkáze, jako například čerstvé potraviny, musí být dodáno v nejvyšší jakosti.
  • Internetové obchody musí umět reagovat nejen na skokově se měnící potřeby v oblasti vytíženosti, ale také na sezónní výkyvy. To znamená jediné: Při skladování zboží a vychystávání dodávek (komisionování) je nutná maximální flexibilita.
  • Plně automatizované skladování a vychystávání je účelné tam, kde je nutno zpracovávat velké objemy stejného zboží. Zde je obtížné reagovat na sezónní výkyvy nebo stále se měnící rozměry a počty výrobků.
  • Rozhodující podmínkou úspěchu je v mnoha segmentech promyšlený a vysoce účinný systém zacházení s vráceným zbožím, a ten také často rozhoduje o ziskovosti podniku.
  • Firmy v oblasti e-komerce potřebují partnery, kteří jim budou pomáhat, ať se jedná o sklad v garáži nebo velké logistické středisko. Možnost optimalizace je základním předpokladem úspěšného růstu.

Hlavní znaky moderních skladových systémů BITO pro oblast e-komerce:

 • Jsou k dispozici speciální systémy pro multikanálovou logistiku. Správu objednávek a vrácených zásilek lze provádět v několika kanálech.
 • Systémy BITO umožňují účinné řízení malého až středně velkého sortimentu zboží, který je charakteristický pro obchodování prostřednictvím internetu.
 • U sortimentu s velkým počtem položek zboží se používají systémy vyznačující se velmi malým procentem chyb. Při obchodování online je nutno pokud možno eliminovat chyby při vychystávání zásilek, protože ty vedou ke ztrátě zákazníků.
 • Obchodování prostřednictvím sítě si žádá maximální pružnost. Systémy BITO tuto pružnost podnikům v oblasti e-komerce nabízejí, takže e-shopy mohou velmi rychle reagovat na změny v sortimentu nebo v objemu a struktuře zakázek.
 • Systémy BITO jsou modulární. Proto se hodí také pro rychle rostoucí startupy a internetové obchody.