• E-commerce & obchod

  Moderní odbyt typu multichannel vyžaduje flexibilní interní logistiku, která bude růst spolu s novými výzvami.

Pokračovat níže

Požadavky zákazníků

Téma e-commerce je dnes aktuální jako nikdy předtím a roční nárůst ve výši 10% odhaluje enormní potenciál, a to nejen v Evropě. Protože růstový trend lze předpokládat i v budoucnosti, musí většina distribučních center nově propracovat a neustále aktualizovat své logistické procesy. V oblasti e-commerce hraje důležitou roli k dosažení úspěchu obchodních modelů především další vývoj inovativních a efektivních skladovacích systémů a regálů. Ať už působíte v odbytu typu multichannel nebo omnichannel, v obou segmentech se propojuje klasické řízení skladu a distribuce s oblastí e-commerce. Proto lze právě u zkušených uživatelů e-commerce pozorovat jasný vývojový trend směrem k automatizaci.
Od malé kompletační zakázky až k řízení reklamací: společnost BITO nabízí systémy vhodné jak pro odbyt typu omnichannel, tak pro multichannel.

Trendy

  • Myšlení zákazníků se již nezakládá na principu odbytových kanálů. Od internetových i kamenných obchodů se očekává průběžná dostupnost a vysoká kvalita služeb.
  • Vysoká míra transparentnosti trhu přináší nové výzvy v oblasti logistiky a zasílání.
  • Rozmanitost výrobků výrazně narůstá a i citlivé zboží, jako jsou čerstvé potraviny, musí být dodáno v nejvyšší kvalitě.
  • Efektivní zpracování reklamací je v mnoha odvětvích základní podmínkou fungování na trhu.
  • Společnosti podnikající v segmentu e-commerce potřebují partnery, kteří je doprovodí ze skladu v garáži až do logistického centra. Flexibilita systému výrazně přispívá k úspěšnému růstu.