• Průmyslová výroba

    Ve výrobě záleží na robustních a inteligentních skladovacích řešeních.

Pokračovat níže

Požadavky zákazníků

V průmyslové výrobě, ať už ve zpracování kovů, chemickém průmyslu nebo strojírenství jsou základním předpokladem spolehlivé, robustní a flexibilní logistické systémy. Surové materiály a polotovary musí být ihned dostupné. Přehledné zásoby a toky materiálů pomocí RFID a čárových kódů jsou jedním z nejdůležitějších prvků ve výrobní logistice. Tak jako se stále zrychluje technický vývoj, i interní logistika musí koordinovat stále větší flexibilní množství a varianty. Perfektně nastavený logistický systém je v průmyslové výrobě základním předpokladem, jak získat náskok v mezinárodní konkurenci.

Trendy

    • Kratší doba vývoje a kratší životní cykly výrobků vyžadují flexibilní a dynamické logistické systémy.
    • Flexibilní sklady musí umožňovat řízení stoupajícího počtu variant a vysokou flexibilitu množství.
    • Spolehlivé a inteligentní skladovací systémy s čárovými kódy a RFID se na míru integrují do toku materiálu.