Prohlášení o ochraně osobních údajů

A. Správce

Správce ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, jiných ve členských státech Evropské unie platných zákonů o ochraně osobních údajů a jiných ustanovení s charakterem ochrany osobních údajů je:

BITO skladovací technika CZ s.r.o.
Sezemická 2757/2
Horní Počernice
193 00 Praha 9
Tel +420 270 006 021
Fax +420 270 006 021
E-Mail: info.cz@bito.com
Internet: www.bito.com

B. Inspektor ochrany údajů

tekit Consult Bonn GmbH
Andreas Schmidt
TÜV Saarland Gruppe
Alexanderstraße 10, 53111 Bonn

C. Všeobecně ke zpracování údajů

Provozovatel těchto stránek bere ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. Zacházíme s Vašimi osobními údaji důvěrně a způsobem odpovídajícím zákonným předpisům o ochraně osobních údajů, stejně jako tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Získáváme a používáme osobní údaje našich uživatelů v zásadě pouze, pokud je to zapotřebí k poskytování funkční a funkce schopné webové stránky, stejně jako našich obsahů a služeb.

Získávání a používání osobních údajů našich uživatelů probíhá pravidelně pouze po souhlasu uživatele. Výjimka platí v takových případech, ve kterých nebylo předchozí vyžádání souhlasu ze skutečných důvodů možné a zpracování údajů je povoleno na základě zákonných předpisů.

D. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Jako právní základ pro zpracování osobních údajů slouží čl. 6 EU obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen: GDPR).

Podrobně:

Při zpracování osobních údajů s předchozím souhlasem subjektu údajů slouží čl. 6 písm. a GDPR jako právní základ pro procesy zpracování.

Pokud jsou zpracovávány osobní údaje, které jsou zapotřebí k plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření, jejichž smluvní stranou je subjekt údajů, slouží jako právní základ čl. 6 I písm. b GDPR.

Čl. 6 I písm. c GDPR slouží jako právní základ, pokud je zpracování osobních údajů zapotřebí k plnění právních povinností, kterým podléhá náš podnik. Čl. 6 I písm. d GDPR slouží jako právní základ, pokud životně důležité zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby činí zpracování osobních údajů potřebným.

Pokud je zpracování zapotřebí pro zachování oprávněného zájmu našeho podniku nebo třetí osoby a zájmy, základní práva a základní svobody subjektu údajů nepřevažují první uvedený zájem, slouží jako právní základ pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Osobní údaje subjektu údajů budou smazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel ukládání. Ukládání může mimo to pokračovat, pokud to tak zamýšlí evropský nebo národní zákonodárce v unijních nařízeních, zákonech nebo jiných předpisech, kterým správce podléhá. Zablokování nebo výmaz údajů proběhne také tehdy, pokud uplyne lhůta pro uložení předepsaná zmíněnou normou, vyjma, pokud existuje potřeba dalšího ukládání údajů z důvodu uzavření nebo plnění smlouvy.

1. Soubory logování serveru

Při každém vyvolání naší internetové stránky zaznamenává náš systém automaticky údaje a informace počítačového systému počítače, ze kterého byla internetová stránka vyvolána. Provider stránek shromažďuje a ukládá automaticky informace v takzvaných souborech logování serveru (server-log files), které nám automaticky předává Váš internetový prohlížeč.

Přitom jsou získávány následující údaje:

 • Typ internetového prohlížeče a jeho verze
 • Používaný operační systém
 • Referující URL
 • Hostname přistupujícího počítače
 • Čas požadavku na server

Údaje jsou ukládány v souborech logování našeho systému.

Nejsou tím dotčeny IP adresy uživatelů nebo jiné údaje, které umožňují přiřazení údajů určitému uživateli. Tyto údaje nejsou přiřaditelné určitým osobám. Není prováděno slučování těchto údajů s jinými zdroji údajů. Neprobíhá žádné ukládání těchto údajů společně s jinými osobními údaji uživatele.

 1. Právní základ

  Právní základ pro přechodné ukládání údajů představuje čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

 2. Účel ukládání

  Ukládání souborů logování probíhá z důvodu zajištění funkčnosti webové stránky. Navíc slouží údaje podniku k optimalizaci webové stránky a zabezpečení našich informačně-technických systémů. V této souvislosti neprobíhá žádné vyhodnocování údajů k marketingovým účelům.

  V těchto účelech se také nachází náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

 3. Výmaz

  Údaje budou smazány, jakmile již nejsou zapotřebí pro dosažení cíle jejich získání. V případě zaznamenání údajů z důvodu poskytnutí webové stránky je to ten případ, kdy je příslušné sezení ukončeno. V případě ukládání údajů v souborech logování je to nejpozději sedm dní.

 4. Možnost vyslovení nesouhlasu

  Pro provoz webové stránky je nutně zapotřebí zaznamenávání údajů z důvodu poskytnutí webové stránky a k ukládání údajů v souborech logování. Z tohoto důvodu neexistuje v tomto případě ze strany uživatele žádné možnost vyslovení nesouhlasu.

2. Cookies

Tyto webové stránky používají cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou odkládány na počítači uživatele a které jsou ukládány v internetovém prohlížeči uživatele. Cookies nezpůsobují na počítači žádnou škodu a neobsahují žádné viry. Pokud uživatel vyvolá webovou stránku, může být v operačním systému uživatele uložen cookie. Tento cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který v případě opětovného vyvolání stránky umožňuje jednoznačnou identifikaci internetového prohlížeče. Tyto cookies tedy umožňují opětovné rozpoznání internetového prohlížeče uživatele při další návštěvě.

Při vyvolání naší webové stránky je uživatel informován o používání cookies za účelem analýzy a je vyžádán jeho souhlas se zpracováním osobních údajů používaných v této souvislosti. V této souvislosti proběhne také poukázání na toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

 1. Právní základ

  Právním základem pro zpracování osobních údajů za použití cookies je čl. 6 I písm. f. GDPR. Právním základem pro zpracování osobních údajů za použití cookies za účelem analýzy je v případě souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

 2. Účel

  Účelem používání cookies je zjednodušení webových stránek pro uživatele. V tomto účelu se také nachází náš oprávněný zájem ve zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

 3. Výmaz a deaktivace

  Většina námi používaných cookies jsou takzvané „session cookies“. Ty jsou po konci Vaší návštěvy automaticky smazány. Jiné cookies zůstávají uloženy na Vašem koncovém přístroji, dokud je nesmažete.

Můžete Váš internetový prohlížeč nastavit tak, že budete o ukládání cookies informováni a cookies povolíte pouze v jednotlivém případě, povolíte přijímání cookies pro určité případy nebo je obecně zakážete, stejně tak můžete aktivovat automatické smazání cookies při zavření internetového prohlížeče. Při deaktivaci cookies může být omezena funkčnost těchto webových stránek.

3. Third-party cookies

Tato webová stránka používá také third-party cookies. To jsou cookies, které jsou používány třetími stranami poskytujícími službu. Při vyvolání našich webových stránek je uživatel informován o používání third-party cookies za účelem analýzy a je vyžádán jeho souhlas se zpracováním osobních údajů v této souvislosti. V této souvislosti proběhne také poukázání na toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Následující webovou stránkou používané služby obsahují third-party cookies:

 1. Google Analytics
 2. Google Maps
 3. Userlike
 1. Google Analytics

  Tato webová stránka používá funkce služby analýzy dat Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Google Analytics používá tzv. "Cookies". Jedná se textové soubory, které se ukládají do paměti Vašeho počítače a umožňují analýzu používání webové stránky. Prostřednictvím cookies generované informace o Vašem používání této webové stránky jako

  1. Typ internetového prohlížeče a jeho verze
  2. Používaný operační systém
  3. Referující URL
  4. Hostname přistupujícího počítače
  5. Čas požadavku na server,

  se zpravidla přenáší na server Google v USA a tam se ukládají do paměti.

  Právní základ pro používání third-party cookies představuje čl. 6 I písm. f GDPR.

  Google Analytics používá tzv. „cookies“. Jsou to textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a umožňují analýzu používání webových stránek z Vaší strany. IP adresa poskytnutá v rámci Google Analytics Vaším internetovým prohlížečem není slučována s jinými údaji společnosti Google. Navíc jsme na této webové stránce rozšířili Google Analytics o kód „anonymizeIP“. To znamená, že na této webové stránce Google Vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo jiných států vázaných úmluvou o Evropském hospodářském prostoru nejprve zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se na server Google v USA přenese celá IP adresa, která se zkrátí až tam.

  Účel používání je následující: Z pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace pro vyhodnocení užívání webových stránek, zpracování reportů o aktivitách webové stránky a pro poskytování dalších služeb vůči provozovateli webových stránek spojených s používáním webových stránek a internetu. Tato webová stránka využívá funkci „demografické charakteristiky“ společnosti Google Analytics. Jejich prostřednictvím mohou být vytvářeny reporty, které obsahují informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tyto údaje pochází z reklamy společnosti Google přizpůsobené zájmům, stejně jako z údajů návštěvníka od třetích poskytovatelů služeb. Tyto údaje nemohou být přiřazeny žádné určité osobě. Můžete tuto funkci kdykoliv deaktivovat prostřednictvím nastavení zobrazení na Vašem Google kontě nebo zakázat zaznamenávání Vašich údajů společností Google Analytics způsobem popsaným v bodě “Námitka proti shromažďování údajů”.

  Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě nemusí všechny funkce této webové stránky nutně fungovat v plném rozsahu.

  Kromě toho můžete zabránit společnosti Google v evidenci údajů vytvořených pomocí cookies a týkajících se používání webové stránky z Vaší strany (včetně Vaší IP adresy) i zpracování těchto údajů společností Google, když si stáhnete a nainstalujete plugin, který je dostupný na odkazu níže: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz. Alternativně k add-on internetového prohlížeče, především u internetových prohlížečů na mobilních koncových přístrojích, můžete shromažďování ze strany Google Analytics zabránit tak, že kliknete na tento odkaz. Do prohlížeče bude umístěn opt-out cookie, který do budoucna zabrání v rámci těchto webových stránek shromažďování údajů. Tento soubor opt-out cookie funguje pouze v tomto prohlížeči a pouze pro tuto webovou stránku a je uložen na Vašem přístroji. Odstraníte-li Vaše cookies v tomto prohlížeči, je třeba na tento odkaz kliknout znovu. [Pozn. Pokyny pro vložení opt-out cookie najdete na: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=cz#disable].

  Dále využíváme Google Analytics k tomu, abychom vyhodnocovali údaje z double-click cookies a také AdWords ke statistickým účelům. Pokud s tím nesouhlasíte, můžete provést deaktivaci na (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=cz).

  Další informace týkající se podmínek používání a ochrany osobních údajů v souvislosti s Google Analytics naleznete v Google Analytics nápovědě (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cz).

 2. Google Maps

  Na našich webových stránkách používáme komponentu "Google Maps" společnosti Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, dále jen "Google". Při každém vyvolání komponenty "Google Maps" bude se strany společnosti Google umístěn cookie, aby mohly být při zobrazení stránky, na které je komponenta "Google Maps“ integrována, zpracovávány uživatelské nastavení a údaje.

  Toto cookie není zpravidla smazáno zavřením internetového prohlížeče, nýbrž vyprší po určité době, pokud ho dříve manuálně nevymažete.

  Pokud nesouhlasíte s tímto zpracováním Vašich osobních údajů, existuje možnost deaktivace služby "Google Maps" a tím zamezení přenosu údajů touto cestou společnosti Google. Pro tento účel musíte ve Vašem prohlížeči deaktivovat funkci Javascript. Upozorňujeme však na to, že v tomto případě nemůžete "Google Maps" využívat nebo můžete tuto službu využívat pouze v omezeném rozsahu. Používání "Google Maps" a prostřednictvím "Google Maps" získaných informací probíhá v souladu s podmínkami užívání http://www.google.de/intl/cz/policies/terms/regional.html stejně jako v souladu s dodatečnými obchodními podmínkami pro „Google Maps“ https://www.google.com/intl/cs_cz/help/terms_maps.html.

 3. Userlike

  Tyto webové stránky používají software Userlike, live chat společnosti Userlike UG (haftungsbeschränkt) Probsteigasse 44-46, 50670 Köln. Userlike používá "cookies", textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují vám vést osobní chaty v reálném čase na webových stránkách. Shromážděné údaje se nepoužívají k osobní identifikaci návštěvníka ani se neslučují s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Userlike na adrese https://www.userlike.com/de/terms#privacy-policy.

4. Služby analýzy webu

Google Analytics

Tato webová stránka používá službu analýzy webu Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Prostřednictvím Google Analytics generované informace o Vašem používání této webové stránky jako

 1. Typ internetového prohlížeče a jeho verze
 2. Používaný operační systém
 3. Referující URL
 4. Hostname přistupujícího počítače
 5. Čas požadavku na server,

se zpravidla přenáší na server Google v USA a tam se ukládají do paměti. Google Analytics je třetí stranou poskytující služby. Používání webové analytické služby vyžaduje předávání údajů o uživateli třetí straně poskytující služby, Google Analytics.

 1. Právní základ

  Právní základ pro používání služby analýzy webu představuje čl. 6 I písm. f GDPR dar.

 2. Účel

  Účel používání se nachází ve zvýšení efektivity naší webové stránky. Účel používání je následující: Z pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace pro vyhodnocení užívání webových stránek, zpracování reportů o aktivitách webové stránky a pro poskytování dalších služeb provozovateli webových stránek spojených s používáním webových stránek a internetu. Tato webová stránka využívá funkci „demografické charakteristiky“ společnosti Google Analytics. Jejich prostřednictvím mohou být vytvářeny reporty, které obsahují informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tyto údaje pochází z reklamy společnosti Google přizpůsobené zájmům, stejně jako z údajů návštěvníka od třetích poskytovatelů služeb. Tyto údaje nemohou být přiřazeny žádné určité osobě. Můžete tuto funkci kdykoliv deaktivovat prostřednictvím nastavení zobrazení na Vašem Google kontě nebo zakázat zaznamenávání Vašich údajů společností Google Analytics způsobem popsaným v bodě “Námitka proti shromažďování údajů”.

  Údaje jsou předávány v pseudonymizované formě.

 3. Zabránění

  Google Analytics vytváří cookies. Tomu můžete zabránit následovně:

  Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě nemusí všechny funkce této webové stránky nutně fungovat v plném rozsahu.

  Kromě toho můžete zabránit společnosti Google v evidenci údajů vytvořených pomocí cookies a týkajících se používání webové stránky z Vaší strany (včetně Vaší IP adresy) i zpracování těchto údajů společností Google, když si stáhnete a nainstalujete plugin, který je dostupný na odkazu níže: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz. Alternativně k add-on internetového prohlížeče, především u internetových prohlížečů na mobilních koncových přístrojích, můžete shromažďování ze strany Google Analytics zabránit tak, že kliknete na tento odkaz. Do prohlížeče bude umístěn opt-out cookie, který do budoucna zabrání v rámci těchto webových stránek shromažďování údajů. Tento soubor opt-out cookie funguje pouze v tomto prohlížeči a pouze pro tuto webovou stránku a je uložen na Vašem přístroji. Odstraníte-li Vaše cookies v tomto prohlížeči, je třeba na tento odkaz kliknout znovu. [Pozn. Pokyny pro vložení opt-out cookie najdete na: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=cz#disable].

  Dále využíváme Google Analytics k tomu, abychom vyhodnocovali údaje z double-click cookies a také AdWords ke statistickým účelům. Pokud s tím nesouhlasíte, můžete provést deaktivaci na (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=cz).

  Další informace týkající se podmínek používání a ochrany osobních údajů v souvislosti s Google Analytics naleznete v Google Analytics nápovědě (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cz).

Google Fonts

Na těchto internetových stránkách jsou použita externí písma - Google Fonts. Google Fonts je služba poskytovaná společností Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Tím se na server přenáší informace o tom, které z našich webových stránek jste navštívili. Společnost Google ukládá také IP adresu prohlížeče koncového zařízení návštěvníka těchto webových stránek. Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google, které jsou k dispozici zde:

www.google.com/fonts#AboutPlace:about
www.google.com/policies/privacy/

Lead Forensics

Tato webová stránka navíc používá tracking kódy společnosti Lad Forensics, které umožňují analýzu užívání webové stránky.

Pro tento účel je ukládána pouze IP adresa poptávajícího zařízení, jiné osobní údaje nejsou shromažďovány. Obzvláště nejsou shromažďovány žádné údaje za účelem identifikace určitého uživatele.

Jedná se zde o informace, které jsou volně dostupné na veřejné doméně.

Údaje nejsou předávány třetím osobám.

 1. Právní základ

  Právní základ pro používání služby analýzy webu představuje čl. 6 I písm. f GDPR dar.

 2. Účel

  Účel používání se nachází ve zvýšení efektivity naší webové stránky. Jako provozovatel webové stránky použijeme tuto informaci,

 3. Zabránění
Désactiver Lead Forensics

5. Kontaktní formulář a emailový kontakt

Na naší internetové stránce je kontaktní formulář, který může být použit pro elektronické navázání kontaktu. Pokud uživatel tuto možnost využije, budou nám zaslány údaje uvedené v masce zadání a budou uloženy. Tyto údaje jsou:

 1. Číslo objednávky
 2. Jméno
 3. Společnost
 4. E-mail
 5. Adresa
 6. Předmět

V okamžiku odeslání zprávy jsou navíc uloženy IP adresa uživatele a datum a čas registrace.

Pro zpracování údajů v rámci procesu odeslání je vyžádán Váš souhlas a je poukázáno na toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Uživatel může také navázat kontakt prostřednictvím emailové adresy uvedené v impresu. V tomto případě budou uloženy osobní údaje uživatele zprostředkované e-mailem.

V této souvislosti neprobíhá žádné předávání údajů třetím osobám. Údaje jsou používány výhradně ke zpracování konverzace.

 1. Právní základ

  Právním základem pro zpracování údajů v případě souhlasu uživatele je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Právním základem pro zpracování údajů, které byly zprostředkovány v průběhu zaslání e-mailu, je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud emailový kontakt cílí na uzavření smlouvy, je dodatečným právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

 2. Účel

  Zpracování osobních údajů z kontaktního formuláře slouží podniku výhradně ke zpracování navázání kontaktu. V případě navázání kontaktu e-mailem se zde nachází také potřebný oprávněný zájem týkající se zpracování údajů.

  Jiné během procesu odesílání zpracované osobní údaje slouží k zabránění zneužití kontaktního formuláře a zajištění bezpečnosti našich informačně-technických systémů.

 3. Výmaz

  Údaje z kontaktního formuláře budou smazány, jakmile již nebudou zapotřebí pro dosažení účelu jejich shromáždění. Pro osobní údaje z masky zadání kontaktního formuláře a ty, které jsou zasílány e-mailem, je to ten případ, kdy je ukončena příslušná konverzace s uživatelem. Konverzace je ukončena tehdy, pokud je možné se na základě okolností domnívat, že dotyčné téma je závěrem objasněno.

  Během procesu odesílání dodatečně shromážděné osobní údaje budou smazány nejpozději během 7 dnů.

 4. Odvolání

  Uživatel má kdykoliv možnost odvolat jeho souhlas ke zpracování osobních údajů.

  Pokud uživatel naváže s podnikem kontakt prostřednictvím e-mailu, může kdykoli podat námitku proti ukládání jeho osobních údajů. V takovém případě nemohou konverzace a eventuální další příprava smlouvy pokračovat.

  Uživatel může svůj souhlas odvolat také jiným způsobem. Souhlas může být udělen také ústně, tedy např. telefonicky, nebo také písemně.

  Pak budou veškeré osobní údaje, které byly uloženy v průběhu navázání kontaktu, v tomto případě smazány.

6. Newsletter

Na naši internetové stránce existuje možnost objednání bezplatného newsletteru. Pro tento účel se musí uživatel přihlásit. Při přihlášení newsletteru jsou údaje zadané v masce zadání zprostředkovány našemu podniku. To jsou:

 1. Číslo objednávky
 2. Jméno
 3. Společnost
 4. E-mail
 5. Adresa

Navíc jsou při přihlášení shromažďovány následující údaje: IP adresa vyvolávajícího počítače, stejně jako datum a čas registrace. Pro zpracování údajů v rámci procesu přihlášení je vyžádán Váš souhlas a je poukázáno na toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Pokud na našich internetových stránkách objednáte zboží nebo služby a přitom zadáváte Vaši emailovou adresu, může být z naší strany použita pro zasílání newsletteru. V takovém případě bude prostřednictvím newsletteru zasílána výhradně přímá reklama na podobné zboží nebo služby.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro zasílání newsletteru neprobíhá žádné další předávání údajů na třetí osoby. Údaje jsou používány výhradně pro zasílání newsletteru.

 1. Právní základ

  Pokud zasílání newsletteru probíhá na základě uskutečněného přihlášení uživatele na webové stránce, je právním základem pro zpracování údajů po přihlášení newsletteru ze strany uživatele se souhlasem uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

  Právním základem pro zasílání newsletteru v důsledku prodeje zboží a služeb je § 7 odst. 3 zákona o nekalé soutěži.

 2. Účel

  Za účelem newsletteru shromážděné údaje uživatele slouží k doručování newsletteru. Shromažďování jiných osobních údajů v rámci procesu přihlášení slouží k zabránění zneužití služeb nebo použité emailové adresy.

 3. Výmaz

  Údaje budou smazány, jakmile již nejsou zapotřebí pro dosažení cíle jejich získání. Emailová adresa uživatele bude poté uložena tak dlouho, dokud bude objednání newsletteru aktivní.

  Jiné v rámci procesu přihlášení shromážděné osobní údaje budou smazány zpravidla ve lhůtě sedmi dnů.

 4. Odvolání a ukončení newsletteru

  Objednání newsletteru může být subjektem údajů kdykoliv vypovězeno. K tomuto účelu najdete odpovídající odkaz v každém newsletteru.

  Jeho prostřednictvím je taktéž umožněno odvolání souhlasu s ukládáním údajů shromážděných během procesu přihlášení.

Newsletter - Mailchimp

Zpravodaj je zasílán prostřednictvím poskytovatele rozesílacích služeb "MailChimp", což je platforma pro zasílání zpravodaje amerického poskytovatele Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Zásady ochrany osobních údajů poskytovatele rozesílacích služeb si můžete prohlédnout zde: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Společnost The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp zavedla opatření pro zajištění souladu s předpisy pro mezinárodní přenosy dat. Vztahují se na všechny globální činnosti, při nichž společnost Stripe zpracovává osobní údaje osob v EU. Tato opatření vycházejí ze standardních smluvních doložek EU (SCC). Další informace naleznete na: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/ a https://mailchimp.com/de/help/mailchimp-european-data-transfers/.

Poskytovatel rozesílacích služeb je využíván na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR a dohody o zpracování smlouvy podle čl. 28 odst. 3 věty 1 GDPR.

Poskytovatel rozesílacích služeb může údaje příjemců použít v pseudonymní podobě, tj. bez přiřazení k uživateli, k optimalizaci nebo zlepšení svých vlastních služeb, např. k technické optimalizaci rozesílání a prezentace newsletteru nebo ke statistickým účelům. Poskytovatel rozesílacích služeb však údaje našich příjemců newsletteru nepoužívá k tomu, aby je sám psal uživatelům nebo je předával třetím stranám.

7. Registrace

Naše internetové stránky nabízí uživatelům možnost registrace s uvedením osobních údajů. Údaje jsou přitom zadávány do zadávací masky, následně jsou nám přeposlány a jsou uloženy. Nepředáváme žádné údaje třetím osobám. V rámci procesu registrace jsou shromažďovány následující údaje:

 1. IP adresa uživatele
 2. Datum a čas registrace
 3. E-mailová adresa uživatele

V rámci registračního procesu je vyžádán souhlas uživatele se zpracováním těchto údajů.

Za účelem objednávky jsou shromažďovány z důvody potřeby dodatečné adresní údaje ohledně dodací adresy.

 1. Právní základ pro zpracování údajů

  Právním základem pro zpracování údajů v případě souhlasu uživatele je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

  Pokud registrace slouží k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je uživatel, nebo k provádění předsmluvních opatření, je dodatečným právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

 2. Účel zpracování údajů

  Registrace uživatele je zapotřebí k plnění smlouvy s uživatelem nebo k provedení předsmluvních opatření.

  Shromažďování emailu slouží pro potvrzení zakázky po ukončení procesu objednávky, adresa je zapotřebí pro koordinaci dodávky.

 3. Doba uložení

  Údaje budou smazány, jakmile již nejsou zapotřebí pro dosažení cíle jejich získání.

  Tak je tomu v situaci během procesu registrace z důvodu plnění smlouvy nebo provádění předsmluvních opatření, pokud již údaje nejsou zapotřebí k plnění smlouvy. Také po uzavření smlouvy může přetrvávat potřeba ukládání osobních údajů smluvních partnerů z důvodu plnění smluvních a zákonných povinností.

 4. Možnost námitky a výmaz

  Jako uživatel máte kdykoliv možnost zrušit registraci. Uložené údaje o Vaší osobě můžete kdykoliv změnit.

  To může být provedeno na naší webové stránce/prostřednictvím emailu na shop@bito.com

  Pokud jsou údaje zapotřebí k plnění smlouvy nebo k provádění předsmluvních opatření, je předčasné smazání údajů možné pouze, pokud smazání nezabraňují smluvní nebo zákonné povinnosti.

8. Předávání údajů

Není prováděno žádné předávání Vašich osobních údajů třetím osobám za jinými účely, než které jsou uvedeny následovně.

Předáváme Vaše osobní údaje třetím osobám, pokud:

 • jste k tomu podle odst. 6 1 str. 1 písm. 4 GDPR udělili Vás výslovný souhlas,
 • je předání podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR zapotřebí k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků a neexistuje žádný důvod k předpokladu, že máte právem chráněný zájem na nepředávání Vašich údajů. Jsme oprávněni provádět zejména kontrolu prostřednictvím Creditreforn k ověření Vašich adresních údajů a Vaší bonity.
 • pro předávání existuje podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. c GDPR zákonná povinnost, stejně jako
 • je to ze zákona přípustné a zapotřebí podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. b GDPR za účelem realizace smluvních vztahů s Vámi.
 1. PayPal

  Námi shromažďované osobní údaje jsou předávány v rámci vyřizování smlouvy na přepravní společnost pověřenou dodáním, pokud je to zapotřebí pro dodání zboží. Předání zahrnuje výhradně údaje, které jsou zapotřebí pro doručení zboží.

  Právním základem je zde čl. 6 I str. 1 písm. b GDPR

  V případě platby prostřednictvím PayPal, kreditní karty přes PayPal, vrubopisem přes PayPal nebo – pokud je tato možnost nabídnuta – „Koupě na fakturu“ prostřednictvím PayPal předáme Vaše platební údaje v rámci vyřízení platby na PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen “PayPal”). PayPal si vyhrazuje pro platební metody kreditní kartou prostřednictvím PayPal, vrubopis prostřednictvím PayPal nebo – pokud je tato možnost nabídnuta – „Koupě na fakturu“ prostřednictvím PayPal právo obstarat si informace o bonitě. Výsledek kontroly bonity použije PayPal vzhledem ke statistické pravděpodobnosti výpadku platby za účelem rozhodnutí o poskytnutí příslušné platební metody. Informace o bonitě může obsahovat pravděpodobnostní hodnoty (tzv. score hodnoty). Pokud budou score hodnoty zohledněny ve výsledku informování o bonitě, zakládají se na vědecky uznávaném matematicko-statistickém postupu. Ve výpočtu score hodnot se mimo jiné používají adresní údaje. Další informace týkající se ochrany osobních údajů, mimo jiné používaných informačních kanceláří, naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti PayPal: https://www.paypal.com/cz/webapps/mpp/ua/privacy-full

 2. Trusted Shops

  Z důvodu zobrazení naší značky kvality Trusted Shops a případně nasbíraných hodnocení, stejně jako nabídky produktů Trusted Shops pro kupující po objednávce je na této webové stránce implementován Trusted Shops Trustbadge.

  Ten slouží k zachování našich v rámci zvážení zájmů převažujících oprávněných zájmů týkajících se optimálního uplatnění naší nabídky na trhu. Trustbadge a s ním spojené služby jsou nabídkou Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín.

  Při vyvolání Trustbadge uloží automaticky webový server takzvaný serverový soubor logování, který obsahuje např. Vaši IP adresu, datum a čas vyvolání, přenesené množství údajů a dotazujícího se providera (přístupové údaje) a dokumentuje vyvolání. Tyto přístupové údaje nejsou vyhodnocovány a jsou automaticky přepsány nejpozději sedm dní po konci Vaší návštěvy stránky.

  Další osobní údaje jsou přenášeny pouze na Trusted Shops, pokud se po uzavření objednávky rozhodněte k využívání produktů Trusted Shops nebo pokud jste se již registrovali k užívání. V tomto případě platí mezi Vámi a Trusted Shops učiněná smluvní ujednání.

  Přitom jsou získávány následující údaje:

  • Typ internetového prohlížeče a jeho verze
  • Používaný operační systém
  • Referující URL
  • Hostname přistupujícího počítače
  • Čas požadavku na server
  1. Právní základ

   Právní základ pro přechodné ukládání údajů představuje čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

  2. Účel ukládání

   Ukládání souborů logování probíhá z důvodu zajištění funkčnosti webové stránky. Navíc slouží údaje podniku k optimalizaci webové stránky a zabezpečení našich informačně-technických systémů. V této souvislosti neprobíhá žádné vyhodnocování údajů k marketingovým účelům.

   V těchto účelech se také nachází náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

  3. Výmaz

   Údaje budou smazány, jakmile již nejsou zapotřebí pro dosažení cíle jejich získání. V případě zaznamenání údajů z důvodu poskytnutí webové stránky je to ten případ, kdy je příslušné sezení ukončeno. V případě ukládání údajů v souborech logování je to nejpozději sedm dní.

  4. Možnost vyslovení nesouhlasu

   Pro provoz webové stránky je nutně zapotřebí zaznamenávání údajů z důvodu poskytnutí webové stránky a k ukládání údajů v souborech logování. Z tohoto důvodu neexistuje v tomto případě ze strany uživatele žádné možnost vyslovení nesouhlasu.

9. Používáních sociálních pluginů

Používání pluginů společností Facebook, Google+, Twitter a Instagram
Na našich webových stránkách používání takzvané sociální pluginy („pluginy“) sociálních sítí Facebook a Google+, mikrobloggingových služeb společnosti Twitter a Instagram.

Tyto služby jsou nabízeny společnostmi Facebook Inc., Google Inc., Twitter Inc. a Instagram LLC. („poskytovatelé“).

Facebook je provozován společností Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (“Facebook”).
Přehled pluginů společnosti Facebook a jejich vzhled najdete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Google+ je provozován společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).
Přehled pluginů společnosti Google a jejich vzhled najdete na zde: https://developers.google.com/+/web/

Twitter je provozován společností Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“).
Přehled Twitter-buttons a jejich vzhled najdete zde: https://about.twitter.com/en_us/company/brand-resources.html

Instagram je provozován společností Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (“Instagram”).
Přehled Instagram-buttons a jejich vzhled najdete zde: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

Pokud vyvoláte určitou stránku naší webové prezentace, která obsahuje takovýto plugin, vytvoří Váš internetový prohlížeč přímé spojení se serverem společnosti Facebook, Google, Twitter nebo Instagram. Obsah pluginu je příslušným poskytovatelem přeposlán přímo do Vašeho internetového prohlížeče a je implementován do stránky.

Prostřednictvím implementace pluginu obdrží poskytovatelé informace, že Váš internetový prohlížeč vyvolal odpovídající stránku naší webové stránky i v případě, že nedisponujete žádným profilem nebo právě nejste přihlášeni. Tato informace (včetně Vaší IP adresy) je Vaším internetovým prohlížečem přeposlána serveru příslušného poskytovatele do USA a tam je uložena.

Pokud jste na jedné ze služeb přihlášeni, mohou poskytovatelé služby návštěvu naší webové stránky přiřadit přímo Vašemu profilu na Facebooku, Google+, Twitteru popř. Instagramu.

Pokud s pluginy interagujete, například pokud aktivujete tlačítko „Líbí se mi“, potvrdíte „+1“, „Twitterováni“, popř. „Instagram“, bude odpovídající informace taktéž přeposlána přímo serveru poskytovatele služby a bude tam uložena. Informace budou mimo jiné zveřejněny na sociální síti, na Vašem twitterovém nebo instagramovém účtu a budou zde zobrazeny Vašim kontaktům.

Informujte se prosím ohledně účelu a rozsahu shromažďování údajů a dalšího zpracování a užívání údajů ze strany poskytovatele, stejně jako ohledně Vašich práv a možností nastavení ochrany Vašeho soukromí v sekci oznámení o ochraně osobních údajů poskytovatele služby.

Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Twitter: https://twitter.com/privacy

Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

Pokud si nepřejete, aby Facebook nebo Instagram přiřazoval údaje shromážděné prostřednictvím naší webové prezentace přímo Vašemu profilu příslušné služby, musíte se před Vaší návštěvou webové stránky u příslušné služby odhlásit. Vkládání pluginů můžete také zcela zabránit pomocí doplňků (Add-Ons) pro Váš prohlížeč, například pomocí nástroje Script Blocker „NoScript“ (http://noscript.net/).

E. Práva subjektu údajů

Provozovatel těchto stránek bere ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. Zacházíme s Vašimi osobními údaji důvěrně a způsobem odpovídajícím zákonným předpisům o ochraně osobních údajů, stejně jako tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Pokud jsou osobní údaje o Vás zpracovávány, jste subjektem údajů ve smyslu GDPR a přísluší Vám ve vztahu ke správci následující práva:

 1. Právo na přístup k osobním údajům

  Můžete od správce požadovat potvrzení o tom, zda zpracovává osobní údaje týkající se Vaší osoby.

  Pokud probíhá takové zpracování, můžete od správce požadovat následující informace:

  1. o účelech, ke kterým zpracovává osobní údaje;
  2. o kategoriích osobních údajů, které jsou zpracovávány;
  3. o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly poskytnuty nebo budou poskytnuty osobní údaje týkající se Vaší osoby;
  4. o plánované době uložení osobních údajů týkajících se Vaší osoby, nebo pokud ohledně této doby nejsou k dispozici žádné konkrétní údaje, kritéria pro stanovení doby uložení;
  5. o existenci práva na opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se Vaší osoby, práva na omezení zpracování správcem nebo právo námitky proti tomuto zpracování;
  6. o existenci práva podat stížnost u dozorčího úřadu;
  7. o veškerých dostupných informacích o původu údajů, pokud nebyly osobní údaje poskytnuty subjektem údajů;
  8. o existenci automatizovaného rozhodování s profilováním dle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a – přinejmenším v těchto případech – věrohodné informace o involvované logice, stejně jako dosahu a vytyčených důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů.

  Náleží Vám právo požadovat informace o tom, zda jsou osobní údaje týkající se Vaší osoby předávány do států mimo EU nebo mezinárodním organizacím. V této souvislosti můžete požadovat informování o vhodných zárukách v souladu s čl. 46 DGPR v souvislosti s předáváním.

 2. Právo na opravu nepřesných údajů

  Máte vůči správci právo na opravu a/nebo doplnění, pokud zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají, nejsou správné nebo úplné. Správce musí opravu provést bezodkladně.

 3. Právo na omezení zpracování

  Za následujících předpokladů můžete požadovat omezení zpracování osobních údajů týkajících se Vaší osoby:

  1. pokud popíráte správnost osobních údajů týkajících se Vaší osoby po dobu, která správci umožňuje zkontrolovat správnost osobních údajů;
  2. pokud je zpracování protiprávní a pokud odmítnete výmaz osobních údajů a místo toho požadujete omezení užívání osobních údajů;
  3. pokud již správce nepotřebuje osobní údaje za účelem zpracování, avšak potřebuje je k uplatnění, výkonu nebo obraně právní nároků, nebo
  4. pokud uplatní námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR a ještě není stanoveno, zda oprávněné důvody správce převáží Vaše důvody.

  Pokud bylo zpracování osobních údajů týkajících se Vaší osoby omezeno, smí být tyto údaje zpracovávány – nehledě na jejich ukládání – pouze s Vaším souhlasem nebo k uplatnění, výkonu a ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo z jiných důležitých veřejných zájmů Unie nebo členského státu.

  Pokud bylo omezení zpracování omezeno podle výše uvedených předpokladů, budete správcem před zrušením těchto omezení informováni.

 4. Právo na výmaz
  1. Povinnost výmazu

   Můžete od správce požadovat neprodlený výmaz osobních údajů týkajících se Vaší osoby a správce je povinen tyto údaje neprodleně smazat, pokud platí jeden z následujících důvodů:

   1. Pokud již nejsou osobní údaje týkající se Vaší osoby zapotřebí k účelu, ke kterému byly shromážděny nebo jiným způsobem zpracovávány.
   2. Pokud odvoláte Váš souhlas se zpracováním v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR a pro zpracování chybí jiný právní základ.
   3. Pokud podáte námitku v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR proti zpracování a neexistují žádné přednostní oprávněné důvody pro zpracování, nebo pokud podáte námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 2 GDPR.
   4. Pokud byly osobní údaje týkající se Vaší osoby zpracovávány protiprávně.
   5. Pokud není výmaz osobních údajů týkajících se Vaší osoby zapotřebí k plnění právních povinností podle unijního právo nebo práva členských států, kterým správce podléhá.
   6. Pokud osobní osobní údaje týkající se Vaší osoby byly shromážděny s ohledem na nabídnuté služby informační společnosti v souladu s čl. 8 odst. 1 GDPR.

   Pokud správce zveřejnil osobní údaje týkající se Vaší osoby a je v souladu s čl. 17 odst. 1 GDPR povinen provést jejich výmaz, učiní za zohlednění dostupných technologií a nákladů na implementaci přiměřená opatření, také technického charakteru, aby informoval správce odpovědného za zpracování osobních údajů, které osobní údaje zpracovávají, že Vy jako subjekt údajů od nich požadujete výmaz veškerých odkazů k těmto osobních údajům nebo kopií a replik těchto osobních údajů.

   Právo na výmaz neexistuje, pokud je zpracování zapotřebí

   1. pro výkon práva svobody projevu a informací;
   2. pro plnění právních povinností, které vyžadují zpracování podle práva Unie nebo členských států, kterým správce podléhá, nebo k zachování úlohy, která se leží ve sféře veřejného zájmu nebo je vykonávána veřejnou mocí, která byla správci přenesena;
   3. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h a i, stejně jako čl. 9 odst. 3 GDPR;
   4. pro archivační účely ve veřejném zájmu, vědecké nebo historické výzkumné účely nebo pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud v odstavci a) jmenované právo pravděpodobně znemožňuje uskutečnění cílů tohoto zpracování nebo je vážně omezuje, nebo
   5. k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.
 5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

  Pokud jste uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování vůči správci, je povinen oznámit veškerým příjemcům, kterým byly osobní údaje týkající se Vaší osoby poskytnuty, tuto opravu nebo výmaz údajů nebo omezení zpracování informací, vyjma, pokud se to ukáže jako nemožné nebo spojené s nepřiměřenými náklady.

  Náleží Vám ve vztahu ke správci právo být o těchto příjemcích informován.

 6. Právo na přenositelnost údajů

  Máte právo získat osobní údaje týkající se Vaší osoby, které jste správci poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Mimo to máte právo na předání těchto údajů jinému správci bez omezení správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, pokud

  1. se zpracování zakládá na souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. b GDPR a
  2. se zpracování provádí automatizovaně.

   Při výkonu tohoto práva máte nadále právo na předání osobních údajů přímo ze strany správce jinému určenému správci, bude-li to technicky proveditelné. Výkonem tohoto práva nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

  Právo na přenositelnost údajů neplatí pro zpracování osobních údajů, které jsou zapotřebí pro vykonání určitého úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo probíhá na základě výkonu veřejné moci, která byla správci přenesena.

 7. Právo vznést námitku

  Máte právo vznést kdykoliv z důvodů, které vyplynou z Vaší zvláštní situace, námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se Vaší osoby, které probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR; to platí také pro profilování opírající se o tato ustanovení.

  Odpovědná osoba již nebude zpracovávat osobní informace týkající se Vaší osoby, vyjma, pokud může prokázat závazné chráněné důvody pro zpracování, které převáží Vaše zájmy, práva a svobody, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.

  Pokud jsou osobní údaje týkající se Vaší osoby zpracovávány z důvodu provozování přímé reklamy, máte právo kdykoliv podat námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se Vaší osoby za účelem takovéto reklamy; to platí také pro profilování, které je v souvislosti s takovouto přímou reklamou.

  Pokud podáte námitku proti zpracování za účelem přímé reklamy, nebudou již osobní informace týkající se Vaší osoby pro tyto účely zpracovávány.

  Máte možnost uplatnit v souvislosti s užíváním služeb informační společnosti – nehledě na směrnici 2002/58/ES – Vaše právo na podání námitky prostřednictvím automatizovaných postupů, během kterých jsou používány technické specifikace.

 8. Právo na odvolání souhlasného prohlášení o ochraně osobních údajů

  Máte právo kdykoliv odvolat Vaše souhlasné prohlášení o ochraně osobních údajů. Prostřednictvím odvolání nebude dotčena zákonnost zpracování uskutečněného na základě souhlasu až do okamžiku odvolání.

 9. Automatizované rozhodování v individuálním případě s profilováním

  Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování – s profilováním, které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás obdobně významným způsobem dotklo. To neplatí, pokud je rozhodování.

  1. zapotřebí pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a správcem,
  2. přípustné na základě právních předpisů Unie nebo členských státu, kterým správce podléhá, a tyto právní předpisy obsahují přiměřená opatření pro zachování Vašich práv a svobod, stejně jako Vašich oprávněných zájmů nebo
  3. probíhá s Vaším výslovným souhlasem.

  Avšak tato rozhodnutí se nesmí zakládat na zvláštních kategoriích osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR, pokud neplatí čl. 9 odst. 2 písm. a nebo g GDPR a nebyla učiněna přiměřená opatření k ochraně práv a svobod, stejně jako Vašich oprávněných zájmů.

  Ohledně případů jmenovaných v bodech (1) a (3) učiní správce přiměřená opatření, aby byla zachována práva a svobody, stejně jako Vaše oprávněné zájmy, k čemuž patří přinejmenším právo na vymáhání zásahu osoby ze strany správce, na objasnění vlastního stanoviska a na napadnutí rozhodnutí.

 10. Právo na podání stížnosti u dozorčího úřadu

  Bez ohledu na jiné administrativně-právní pomocné opravné prostředky Vám náleží právo na podání stížnosti u dozorčího úřadu, především v členských státech Vašeho místa pobytu, Vašeho pracoviště nebo místa domnělého přestupku, pokud jste názoru, že zpracování osobních údajů o Vaší osobě porušuje GDPR.

  Dozorčí úřad, u kterého byla stížnost podána, informuje podavatele stížnosti o stavu a výsledcích stížnosti včetně možnosti soudního opravného prostředku podle čl. 76 GDPR.