Pokračovat níže
01

Ideální, pokud...

  • Musíte docílit vysoké rychlosti odběru. S regály na kusové zboží se spádovým systémem je možné až pětinásobně zvýšit frekvenci odběru ve srovnání s policovým regálem.
  • Chcete kompletovat rychloobrátkové a/nebo středněobrátkové zboží bez prodlev způsobených nedostatečným zásobováním .
  • Chcete ekonomicky a rychle zpracovávat zakázky, přičemž je nutno maximálně eliminovat chyby při kompletaci.
  • Musíte rychle a přehledně vychystat zboží a díly na pracovišti nebo podél výrobní linky dle principu FIFO.

Odpovídají tato tvrzení Vašim požadavkům?

Pak čtěte dále nebo nás osobně kontaktujte:
+420 733 643 229

02

Spádový regálový systém BITO pro kusové zboží

  • Spádové regály pro kusové zboží připravují zboží v pořadí dle principu FIFO. Kompletace probíhá dle principu "člověk ke zboží“.
  • Regály jsou doplňovány ze zadní strany. Zboží se pohybuje přes umělohmotné válečky na protilehlou stranu, kde jej lze dle potřeby odebrat .
  • Ve spádových regálech pro kusové zboží se skladují výrobky jednotlivě, v plastových přepravkách nebo jako balené jednotky.
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Ave 02
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Zwilling J.A. Henkels AG
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Hoermann
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Borg Warner
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Eurotape
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Ave 02
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Zwilling J.A. Henkels AG
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Hoermann
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Borg Warner
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Eurotape
 • Regály na kusové zboží se spádovým systémem BITO

  • Flexibilní použití
  • Zvýšení efektivity
  • Kompaktní a přehledné skladování
  • Promyšlená ergonomie
  • Rychlá amortizace

  » Regály na kusové zboží se spádovým systémem jsou vhodné jako vychystávací regály ve výrobě, a také jako skladovací a kompletační regály. Je možné je flexibilně využít a umožňují kompaktní a přehledné skladování zboží. Krátké časy na přemisťování zvyšují efektivitu systému, časy pro zpracování se zkracují při současném zvýšení výkonu a amortizace investičních nákladů nastává často již během prvního roku. Dobře promyšlená ergonomická konstrukce přináší úlevu pro zaměstnance.

Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Meyer
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz König 01
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Meyer
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz König 01
 • Spádové regály BITO pro kusové zboží se zarážkami

  • Kompletační prostor v dolních úrovních
  • Horní část slouží jako mezisklad pro palety
  • Krátké trasy při plnění
  • Efektivní využití prostoru

  » Spádové regály pro kusové zboží s meziskladem jsou koncipovány tak , že ve spodní části regálového systému se připravuje zboží pro kompletaci, zatímco v horní části jsou místa pro palety, která nabízí další skladovací prostor. Nastavitelný prostor se využívá jako mezisklad pro výrobky v jednotlivých  spádových úrovních, aby se trasy při plnění zboží zkrátily na nejkratší možnou dobu. Kromě toho je možné plně využít výšku prostoru.

Foto Stückgutdurchlaufregal, Beschickung mit automatisiertem Kleinteilelager AKL, Referenz Zwiling J.A. Henkels AG
Foto Stückgutdurchlaufregal, Beschickung mit automatisiertem Kleinteilelager AKL, Referenz Zwiling J.A. Henkels AG
 • Automatizované spádové regály BITO

  • Kratší doba vyřízení zakázky
  • Výrazně méně chyb při kompletaci
  • Úplné využití prostoru
  • Skvělí systémoví partneři

  » Automatizované a částečně automatizované spádové regály umožňují obzvláště rychlé vyřízení zakázky. Přitom se chybová statistika pohybuje kolem nuly a skladovací prostor je maximálně využitý. Při koncipování automatizovaných spádových regálů spolupracuje společnost BITO výhradně s renomovanými výrobci obslužných zařízení regálů, kteří prošli náročným výběrem.

04

Výhody pro Vás

Obecné výhody

Diagramm, Vergleich Kommissionierzeit, Zeichnung 02
Diagramm, Vergleich Kommissioniermethoden
Diagramm, Vergleich Kommissionierzeit, Zeichnung 02
Diagramm, Vergleich Kommissioniermethoden
  • Vysoká efektivita při kompletaci, vysoká produktivita
  • Krátké časy zpracování, enormní úspora plochy

  » U spádových regálů se všechny výrobky skladují přehledně a kompaktně na straně odběru. Zboží je přímo vidět a časy při přemísťování jsou krátké, takže se časové požadavky na kompletaci snižují o 40% ve srovnání s kompletací u konvenčních regálových systémů. Tak se nezvyšuje pouze efektivita pracovníků kompletace, nýbrž zkracují se také časy na zpracování zakázek. Kompaktní skladování zboží umožňuje úsporu plochy o 30% a více. Díky striktnímu oddělení procesů plnění a odběru se rovněž zvyšuje produktivita zaměstnanců.

Diagramm Kostenvergleich Fachbodenregal mit Durchlaufregal, Amortisation 02
Diagramm Kostenvergleich Fachbodenregal mit Durchlaufregal, Amortisation 02
  • Nízké riziko pracovních úrazů
  • Dlouhá životnost

  » Ve spádových regálech pro kusové zboží probíhá plnění regálů kompletně odděleně od odběru zboží. Tím se výrazně snižuje riziko pracovních úrazů. Kromě toho robustní a masivní konstrukční díly systému garantují i při intenzivním využití dlouhou životnost. K amortizaci investičních nákladů na zařízení dochází často během jednoho roku, takže při pořízení spádového regálového systému BITO nepodstupujete žádné finanční riziko.

Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in abgeknickter Ausführung, Foto 01
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen mit integrierter Fördertechnik, Greifkurve, Zeichnung
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in gerader Ausführung, Foto
Stückgutdurchlaufregal, Referenz Andrae - Noris Zahn AG Foto
Stückgutdurchlaufregal, Foto 02
Foto Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen mit integrierter Fördertechnik, Referenz SK Pharma Logistics GmbH 01
Stückgutdurchlaufregal, Foto 03
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in abgeknickter Ausführung, Foto 01
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen mit integrierter Fördertechnik, Greifkurve, Zeichnung
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in gerader Ausführung, Foto
Stückgutdurchlaufregal, Referenz Andrae - Noris Zahn AG Foto
Stückgutdurchlaufregal, Foto 02
Foto Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen mit integrierter Fördertechnik, Referenz SK Pharma Logistics GmbH 01
Stückgutdurchlaufregal, Foto 03
  • Promyšlená ergonomie, tiché kolejnice s válečky
  • Zdravotní úleva pro zaměstnance

  » Spádové regály BITO pro kusové zboží jsou koncipovány obzvláště ergonomicky. Formování optimální křivky uchopovacího pohybu při projektování čelní strany regálu zohledňuje přirozené pohyby při kompletaci. Kromě toho jsou naše kolejnice s válečky s umělohmotnými osami extrémně tiché, takže se minimalizuje hlukové zatížení. Přehledné vychystání všech výrobků na straně odběru regálu a krátké trasy při zpracování přinášejí úlevu pro zaměstnance v každodenním pracovním procesu.

  • Snadné přizpůsobení novým požadavkům
  • Systémy lze kdykoliv rozšířit a přestavět

  » Spádové regály lze i po smontování opět přestavět či rozšířit. V případě potřeby je tak možné kdykoliv reagovat na měnící se podmínky. Rovněž lze dovybavit stávající paletové regály spádovými systémy BITO pro kusové zboží.

Foto Stückgutdurchlaufregal
Foto Stückgutdurchlaufregal
  • Přesné třídění při skladování
  • Perfektní kontrola

  » Díky striktnímu dodržování principu FIFO a přesnému třídění při skladování v rámci jednoho kanálu lze snadno kontrolovat šarže a data minimální spotřeby . Přehledné skladování kromě toho pomáhá předcházet chybám při kompletaci – a tím i nákladům na chybná množství.

Specifické výhody systému

Foto Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen mit integrierter Fördertechnik, Referenz SK Pharma Logistics GmbH 02
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in abgeknickter Ausführung, Zeichnung 02
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in abgeknickter Ausführung, Foto 02
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in gerader Ausführung, Zeichnung 02
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in gerader Ausführung, Foto
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen mit integrierter Fördertechnik, Zeichnung
Foto Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen mit integrierter Fördertechnik, Referenz SK Pharma Logistics GmbH 03
Foto Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen mit integrierter Fördertechnik, Referenz SK Pharma Logistics GmbH 02
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in abgeknickter Ausführung, Zeichnung 02
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in abgeknickter Ausführung, Foto 02
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in gerader Ausführung, Zeichnung 02
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in gerader Ausführung, Foto
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen mit integrierter Fördertechnik, Zeichnung
Foto Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen mit integrierter Fördertechnik, Referenz SK Pharma Logistics GmbH 03
  • Tvarování čela regálu dle druhu a rozměru skladovaného zboží.
  • Kompletní úroveň v rovném provedení
  • Kompletní úroveň v provedení se sklonem
  • Regálový systém s integrovaným dopravníkem

  » Spádové regály BITO pro kusové zboží jsou k dostání s kompletní úrovní v nejrůznějších provedeních. Volba kompletní úrovně je primárně určena druhem a rozměry jednotek pro odebrání. Dalším důležitým faktorem je, zda budou do regálové struktury integrovány dopravníky, a kolik jich bude.

  » Provedení čelní strany regálu má značný vliv na dosažitelnou rychlost kompletace. Pro rychlost kompletace je velmi důležitá je také otázka ergonomie. Zde hraje roli mimo jiné křivka uchopovacího pohybu, která odpovídá přirozeným pohybům při odběru.

Spádový rám v rovném provedení

Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in gerader Ausführung, Zeichnung 01
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in gerader Ausführung, Zeichnung 01
  • Optimální využití prostoru díky kompaktnímu způsobu skladování

  » Kompletní úroveň v rovném provedení má tu výhodu, že při kompaktním skladování zboží je plně využita výška regálového systému. Toto provedení je vhodné pro kompletaci celých skladovacích jednotek.

Spádový rám v provedení se sklonem

Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in abgeknickter Ausführung, Zeichnung 01
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in abgeknickter Ausführung, Zeichnung 01
  • Perfektní přehled, rychlý odběr

  » Spádový rám v provedení se sklonem umožňuje dobrý výhled do přepravek. Perfektně se hodí pro kompletaci jednotlivých výrobků. Přístup k jednotlivému zboží je jednodušší, výrobky lze rychleji a také pohodlněji odebírat.

Regálový systém s integrovaným dopravníkem

Stückgutdurchlaufregal mit angetriebenen und nicht angetriebenen Förderstrecken, Zeichnung
Stückgutdurchlaufregal mit angetriebenen und nicht angetriebenen Förderstrecken, Zeichnung
  • Pro vysoké rychlosti kompletování

  » Spádové regály s integrovanou přepravní technikou několikanásobně zvyšují výkon a produktivitu kompletování. Obsluha se nemusí otáčet k dopravníku za sebou. Tato varianta je ideální v případě, že se provádí kompletace na základě zakázek a každá zakázka je sestavována jedním pracovníkem kompletace. 

05

Konstrukční díly & možnosti

Přestavba regálů BITO

Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz SK Pharma Logistics GmbH
Detailansicht eines Stützenadapters für ein Stückgutdurchlaufregal, Foto 01
Detailansicht eines Stützenadapters für ein Stückgutdurchlaufregal, Foto 02
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz SK Pharma Logistics GmbH
Detailansicht eines Stützenadapters für ein Stückgutdurchlaufregal, Foto 01
Detailansicht eines Stützenadapters für ein Stückgutdurchlaufregal, Foto 02
  • Snadné dovybavení dle požadavků
  • Nekomplikovaná montáž adaptérových podpěr
  • Flexibilní oddělení kanálů a nastavitelnost výšky spádových rámů
  • Výrazné urychlení kompletace

  » Statické paletové regály BITO lze v případě potřeby zcela snadno dovybavit spádovými rámy na úrovni podlahy , a tím získat dynamický prostor pro kompletaci . Časy na přemísťování a vyřizování zakázek se tak výrazně zkrátí. Pro přestavbu paletového regálu se namontují podpěry s adaptéry, do kterých lze snadno zavěsit kompletní úroveň. Kompletní úrovně lze flexibilně přizpůsobit aktuálním požadavkům, rozdělit či výškově nastavovat. Demontáž je rovněž velice snadná.

Flow moduly

Foto Schnellwechselbahn für ein Stückgutdurchlaufregal 02
Foto Schnellwechselbahn für ein Stückgutdurchlaufregal 01
Detailansicht einer Schnellwechselbahn für ein Stückgutdurchlaufregal 02
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Dachser 01
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Dachser 02
Foto Schnellwechselbahn für ein Stückgutdurchlaufregal 02
Foto Schnellwechselbahn für ein Stückgutdurchlaufregal 01
Detailansicht einer Schnellwechselbahn für ein Stückgutdurchlaufregal 02
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Dachser 01
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Dachser 02
  • Vysoká flexibilita
  • Snadná výměna segmentů, rychlá a snadná montáž
  • Zvýšení efektivity systému

  » Pokud byste chtěli své paletové regály dočasně přestavět na regály pro kompletaci, můžete několika pohyby rukou do regálových traverz vložit dráhy s kolejnicemi.

Válečkové lišty

Detailansicht eines Durchlaufrahmens für ein Stückgutdurchlaufregal
Detailansicht eines Durchlaufrahmens für ein Stückgutdurchlaufregal
  • Velice krátké vzdálenosti os
  • Výborné pojezdové vlastnosti
  • Vysoká přesnost

  » Zásadní součástí spádového regálu jsou kolejnice s válečky. Válečkové lišty společnosti BITO jsou k dostání s velice krátkými vzdálenostmi mezi osami . Proto je zaručen klidný a bezproblémový provoz. Válečky mají výborné pojezdové vlastnosti, vyznačují se dobrým náběhem a zaručují preciznost pro vodorovný a plynulý pohyb zboží v kanálu.

Plastový cylindrický váleček

Detailansicht der Rollenleiste mit Zylinderrollen und Kunststoffachse 02
Detailansicht der Rollenleiste mit Zylinderrollen und Kunststoffachse 02
  • Výjimečně robustní
  • Velice dobré pojezdové vlastnosti

  » Náš tip pro všechny aplikace: umělohmotné cylindrické válečky jsou velice robustní a mají nosnost 4 kg na váleček. Díky vysoce kvalitnímu plastu, perfektním pojezdovým vlastnostem válečků a široké pojezdové ploše jsou válečky vhodné pro všechny druhy skladovacích jednotek. Nejmenší možná rozteč válečků je 28 mm.

Plastový cylindrický váleček s ocelovou osou

Detailansicht der Rollenleiste mit Zylinderrollen und Stahlachse 02
Detailansicht der Rollenleiste mit Zylinderrollen und Stahlachse und ESD Zeichen
Detailansicht der Rollenleiste mit Zylinderrollen und Stahlachse 02
Detailansicht der Rollenleiste mit Zylinderrollen und Stahlachse und ESD Zeichen
  • Ideální pro hmotnosti přepravek přes 30 kg
  • Velmi dobré pojezdové vlastnosti

  » Tyto umělohmotné válečky jsou uloženy na ocelových osách, a proto mají výjimečně vysokou nosnost. Jejich nosnost činí 8 kg na váleček. Válečky se vyznačují stabilním chováním při náběhu, nejužší rozteč válečků činí 28 mm.

  » Umělohmotné válečky s nákolky je možno na přání objednat ve verzi s ESD.

Plastový váleček s nákolky

Detailansicht einer Rollenleiste mit Spurkranzrollen und Kunststoffachse in weiß für ein Stückgutdurchlaufregal 02
Detailansicht einer Rollenleiste mit Spurkranzrollen und Kunststoffachse in schwarz und ESD Zeichen für ein Stückgutdurchlaufregal
Detailansicht einer Rollenleiste mit Spurkranzrollen und Kunststoffachse in weiß für ein Stückgutdurchlaufregal 02
Detailansicht einer Rollenleiste mit Spurkranzrollen und Kunststoffachse in schwarz und ESD Zeichen für ein Stückgutdurchlaufregal
  • Plynulý rozjezd a bezpečný pohyb lehkých balení
  • Úzká rozteč válečků

  » Válečky s nákolky jsou vhodné zejména pro skladové jednotky a přepravky se stabilní, výraznou boční hranou. Při užití těchto válečků není nutné žádné dodatečné oddělení kanálů, což výrazně usnadňuje především pohyb lehkých balení. Nosnost 4 kg na váleček, rozteč válečků 42 mm.

   

  » Umělohmotné válečky s nákolky je možno na přání objednat ve verzi s ESD.

Brzdné válečky

Detailansicht einer Bremsrolle für Stückgutdurchlaufregal
Detailansicht einer Bremsrolle in einer Rollenleiste mit Zylinderrollen und Kunststoffachse für ein Stückgutdurchlaufregal 01
Foto einer Bremsrolle in einer Rollenleiste mit Zylinderrollen für ein Stückgutdurchlaufregal
Detailansicht einer Bremsrolle für Stückgutdurchlaufregal
Detailansicht einer Bremsrolle in einer Rollenleiste mit Zylinderrollen und Kunststoffachse für ein Stückgutdurchlaufregal 01
Foto einer Bremsrolle in einer Rollenleiste mit Zylinderrollen für ein Stückgutdurchlaufregal
  • Zamezení poškození zboží
  • Skladování balení různých hmotností

  » Brzdné válečky snižují spádovou rychlost tak, že lehce přibrzdí pohyb zboží po celé délce kanálu. Tak se může skladované zboží i s rozdílnou hmotností bezpečně pohybovat regálem, aniž by bylo poškozeno. Díky použití brzdných válečků je možné i skladování na úrovních s větším sklonem a kompaktnější skladování v hlubších kanálech. Brzdné válečky jsou vhodné pro hmotnosti balení od 3 kg až 30 kg.

06

Přesvědčili jsme Vás?

Pak se budeme těšit na Vaši poptávku:
+420 733 643 229