• Logistické služby & přeprava

    Díky optimálnímu internímu logistickému systému dorazí zásilka k zákazníkovi vždy včas.

Pokračovat níže

Požadavky zákazníků

Náš dnešní svět by byl bez globálních logistických služeb téměř nepředstavitelný. Ovšem za každou včasnou dodávkou stojí komplexní síť nejrůznějších přepravních prostředků, skladů, kompletačních a distribučních center. Pro milionkrát prováděné pohyby na skladě jsou nutné skladovací systémy, které fungují hladce, a přesto zaručí nízké provozní náklady. Současně je třeba zachovat potřebnou flexibilitu, abychom mohli růst spolu s koncovým zákazníkem a jeho měnícími se požadavky. Přesná interní logistika je klíčem k logistickým dopravním uzlům, které jsou stále více propojeny pomocí kamionové, lodní, vlakové či letecké dopravy.

Trendy

    • Tvrdá konkurence vyžaduje neustálou optimalizaci logistických procesů.
    • Přehlednost nákladů na dodavatelské řetězce je pro zákazníky stále důležitější.
    • Výrobní systémy, při kterých je zákazník odkázán na dodávky just in time, vyžadují nejvyšší spolehlivost dodání.
    • Zákazník očekává digitální zasíťování a integraci dodatečných služeb, například elektronické sledování zásilky.