01

Snadný a bezpečný přístup do regálů

Balicí folie se náhodou roztrhne a uvízne ve válečkové dráze. Tok palet je blokován, palety nelze odebírat. Někde v kanálu je poškožen dopravní válec a je třeba jej vyměnit. Nečistoty nebo rozlité nečistoty musí být odstraněny ze součástí uvnitř skladovacích regálů. Musí být provedena údržba na brzdových válcích a dopravníkových válečcích. Tyto problémy se mohou vyskytnout uvnitř regálu, což znamená, že personál musí vylézt do regálových kanálů, aby provedl nezbytné práce v místě závady. Ale jak vylézt do regálu bez rizika zranění nebo nehody? Vyprošťovací sada PDS Access Kit od BITO je odpovědí na všechny otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Jedna sada - tři řešení!

Vyprošťovací sada Access Kit poskytuje bezpečný přístup k odstranění závad, čištění, provádění oprav a údržby v regálech (například na separátoru FlowStop, brzdových válcích, dopravníkových válcích nebo navádění apod.). Jak vyprošťovací sada PDS Access Kit funguje? Vyberte si bezpečný kotevní bod pro upevnění háku BITO easyHOOK, zahákněte twist-lock karabinu, připevněte jištění proti pádu a připojte jej k postroji. Umístěte na válečkovou dráhu startovací nášlapnou a prostřední desku, pak položte spojovací desky do sousedního pruhu nebo do postiženého kanálu, dokud se nedostanete k problémové oblasti.

Závada či problém, nacházející se v porušeném kanálu, může být odstraněn ze sousedního kanálu. Zařízení pro blokování palet používejte k tomu, abyste zabránili neočekávanému pohybu palet, jimiž by mohla být zasažena osoba. Montážní pracovník, který je řádně zajištěn vyprošťovací sadou PDS Acces Kit skládající se z BITO háku easyHOOK, twist-lock karabiny, jištěním proti pádu a sedacího úvazku, je schopna odstranit překážky v kanálu bez jakéhokoliv bezpečnostního rizika.

Totéž platí pro opravárenské práce, například na poškozených dopravních nebo brzdových válcích. Po vyjmutí všech palet z kanálu, ve kterém došlo k závadě, se může řádně zajištěný montážní pracovník bezpečně přesunout do kanálu přes servisní plošinu a vejít do kanálu po deskách.

Odstranění prachu, nečistot, kapalin nebo cizích předmětů (například balicí folie) je s vyprošťovací sadou PDA Access Kit stejně snadné. Díky deskám se bezpečně a pohodlně dostanete k místu, kde má být provedena údržba nebo čištění. Správná údržba má velký vliv na kvalitu výrobků, pracovní atmosféru a nadcházející audity.

Pokyny krok za krok - je to tak snadné

Pro přístup k poškozenému kanálu použijte servisní plošinu. Zajistěte si: Nasaďte si bezpečnostní postroj. Vyberte bezpečný kotevní bod, do kterého zaháknete easyHOOK a připojte twist-lock karabinu. Otevřete dvířka plošiny, umístěte startovací nášlapnou desku na válečky dopravníku. Nikdy nevstupujte na poškozenou dráhu. Otevřete pádlo FlowStopu a zajistěte pojistkou. Umístěte prostřední desku za žlutý doraz separátoru. Připojujte další desky do kanálu tak dlouho, dokud se nedostanete k závadě. Při chůzi v kanálu se vždy pomocí háku easyHOOK a twist-lock karabiny zajistěte k nejbližšímu stojanu.

02

Ideální, pokud...

  • odstranění překážek, které brání paletám pohybovat se v kanálu a pro odstraňování obecných problémů v kanálu.
  • provádění oprav a údržby v daném kanálu.
  • čištění součástí válečkovách drah, jako jsou dopravníkové válce.

Chcete se dozvědět více o vyprošťovací sadě BITO Access Kit? Kontaktujte nás pro další informace a domluvte si schůzku:

+420 733 643 229

03

Videa

03

Výhody pro Vás

  • Snadné a bezpečné zjištění závad a jejich opravení
  • Protiskluzové desky umožňují pracovat v kanálech a bez rizika
  • Kanály, válečkové dopravníky a palety jsou chráněny před možným poškozením
  • Zaměstnanci, montážní pracovníci a provozovatelé regálů jsou chráněni před případnými nehodami
  • Jednorázová investice
04

Sada PDS Access Kit a příslušenství

Zůstaňte v bezpečí s PDS Access Kit

 • Základní vyprošťovací sada obsahuje

  • 5x hák BITO easyHOOK
  • 5x twist-lock karabin
  • 1x blokovací zařízení pro těžký náklad
  • 1x blokovací zařízení pro lehký náklad
  • 1x pojistka pro separaci FlowStop
  • 1x jištění proti pádu
  • 1x sedací úvazek
  • BITO desky k zakrytí válcových drah:
   • 1x startovací nášlapná deska
   • 1x prostřední deska
   • 4x připojovací deska

  Doplňková sada obsahuje

  • 1x hák BITO easyHOOK
  • 1x twist-lock karabina
  • 1x přípojovací deska

  Volitelné příslušenství/služby

  • Přilba
  • Čelová svítilna
  • Kurz "Správné použití vyprošťovací sady PDS Access Kit"
  • Roční kontrola zařízení

Příklad kalkulace založené na 8m hlubokém spádovém paletovém regálu

Pro možnost chození na válcových drahách je nutno používat tři typy desek: 1x startovací nášlapná deska, 1x prostřední deska a, v závislosti na hloubce kanálu, odpovídající počet připojovacích desek. Pro přístup do kanálu, který pojme 10 euro palet zakládaných na dlouhou stranu, je zapotřebí 1x startovní nášlapnou desku, 1x prostřední desku a 9x spojovací desku. To znamená, že je zapotřebí 1x základní vyprošťovací sada PDS Access Kit a 4 doplňkové sady.

05

Jak vyhovět vaší roční inspekční povinnosti

Zařízení pro ochranu osob musí být alespoň jednou za 12 měsíců zkontrolovánou "příslušnou osobou (viz národní normy a předpisy), jak je stanoveno v EN 365, aby byla zajištěna bezpečnost uživatele. Ochrana proti pádu obsahuje: BITO easyHOOK (DIN EN795), twist-lock karabinu (DIN EN 362), sedací úvazek (DIN EN361), jištění proti pádu (DIN EN 360), přilbu (DIN EN 397). Odborně způsobilá osoba je osoba, která má potřebné dovednosti, zkušenosti a znalosti pro posouzení bezpečnosti OOPP. Zaměstnavatel je povinen zajistit všem svým zaměstnancům vzhledem k povaze jejich práce nejen osobní ochranné pracovní prostředky. Zaměstnanec je povinen používat OOPP přidělené zaměstnavatelem. Musí se o ně také řádně starat a hlídat jejich životnost. V případě poškození ochranného prostředku je povinen to okamžitě ohlásit svému nadřízenému. Směrnice, které ukládají zaměstnavatelům povinnost v oblasti poskytování OOPP jsou:

 

§ 104 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, který stanovuje osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje

Předpis č. 495/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků Schválená školení OOPP nabízejí různé společnosti. To však platí v omezeném rozsahu pro toto zařízení. Například jištění proti pádu: vzhledem k tomu, že slouží pro demontáž a montáž je k posouzení zařízení potřeba speciálních znalostí o bezepčnosti a ochraně zdraví pi práci. Bezpečnostní kontroly musí provádět osoba pověřená výrobcem. Komponenty sady PDS Access Kit, které zde nejsou uvedeny (například desky používané pro přístup do kanálů, jistič separace FlowStop atd.), nepotřebují každoroční kontrolu, protože nejsou součástí osobních ochranných prostředků proti pádu.
V případě, že nemáte dostatek času ani vyškolený personál pro každoroční kontrolu sady PDS Access Kit, rádi vám pomůžeme. Náš partner pro bezpečnost vám rád provede profesionální inspekci OOPP v souladu se všemi požadavky.

Poradenství a objednávky:

Ingenieurgesellschaft AJP GmbH
Haus Uhlenkotten 6a
48159 Münster

info@a-j-p.de

+49 (251) 26 52 910

+49 (251) 68 65 332

Přesvědčili jsme Vás?

Pak se budeme těšit na Vaši poptávku:
+420 733 643 229