Pokračovat níže
01

Ideální, pokud...

  • Chcete maximálně využít svůj skladovací prostor a přitom mít přístup ke všem jednotlivým balením.
  • Musíte skladovat široký sortiment zboží – systém je ideální pro velikost šarže 1.
  • Chcete uskladnit proměnlivé sortimenty nebo zachytit sezonní výkyvy.

Odpovídají tato tvrzení Vašim požadavkům?

Pak čtěte dále nebo nás osobně kontaktujte:
+420 733 643 229

02

BITO PROmobile – pojízdný paletový regál

PROmobile

Pojízdný paletový regál BITO PROmobile je paletový regál na kolečkách. Každý regál skladovacího bloku pro palety je namontován na pohyblivém vozíku s elektrickým pojezdem. Vozíky jezdí na kolejnicích, které jsou zapuštěné v podlaze.

Systém lze ovládat pomocí ovládacích prvků přímo na zařízení nebo pohodlně pomocí dálkového ovládání, snadné je také ovládání a integrace pomocí Vašeho stávajícího systému správy skladu.

Užitím pojízdných paletových regálů se snižují požadavky na nákladnou skladovací plochu. Díky možnosti posunout regál musí být otevřena vždy pouze jedna chodbička pro zakládací vozíky za účelem odběru zboží, zbytek plochy lze optimálně využít pro řady paletových regálů. Každý oddíl paletových regálů lze posunout, takže je kdykoliv možný přístup ke všem paletám. Namísto hlavní uličky pro průjezd zakládacího vozíku je možno podle potřeby otevřít i několik užších kompletačních uliček najednou

Pojízdný systém paletového skladu lze přímo integrovat do novostavby haly nebo dovybavit do haly stávající .

PROmobile synchro

Pojízdný paletový regál BITO PROmobile synchro se od regálu BITO PROmobile odlišuje řízením vodorovného pohybu. Tak je během celého přepravního procesu paletových regálů zajištěno, aby se regálové řady pohybovaly vzájemně přesně paralelně nezávisle na tom, jak odlišná je hmotnost nákladu uloženého v policích regálů či na nerovnoměrném zatížení regálu. Vedení trasy není řízeno mechanicky, jak je tomu u původních regálů, nýbrž elektricky, takže pojízdné vozíky jsou, ať už v pohybu či v klidu, vůči sobě vždy v paralelní pozici. S tímto systémem lze naplánovat šířky chodbiček s přesností několika milimetrů a optimálně je rozmístit.

04

Výhody & užití

Obecné výhody

 • Größere Raumgewinnung mit verfahrbarer Palettenregalanlage PROmobile im Vergleich zur konventionellen Palettenregalanlage, Zeichnung
  • Úspora místa

  » Vysoká skladovací kapacita při optimálním využití plochy a prostoru: u novostavby haly lze již při projektování navrhnout odpovídající snížení využité skladovací plochy, což vede k výraznému snížení nákladů na stavbu, nebo tím vznikne plocha pro další expanzi.

 • Kapazitätserhöhung mit verfahrbarer Palettenregalanlage PROmobile im Vergleich zur konventionellen Palettenregalanlage, Zeichnung
  • Zvýšení kapacity

  » U stávajících (statických) regálových systémů lze přestavbou na pojízdné systémy výrazně zvýšit skladovací kapacitu.

Obecné výhody systému PROmobile synchro

  • Dlouhodobě nízké provozní náklady

  » Kontrola stejnosměrného pohybu snižuje opotřebení koleček a kolejnic. Zařízení vydrží déle a snižují se náklady na údržbu.

  • Nerovnoměrné zatížení nákladem není vůbec žádný problém!

  » I při asymetrickém zatížení nákladem zajišťuje kontrola stejnosměrného pohybu systému BITO PROmobile synchro paralelní pohyb vozíku, popř. zařízení. Zboží lze ve regálu rozmístit tak, aby to bylo ideální pro Vaše provozní procesy, aniž byste museli zohledňovat druh a hmotnost výrobků.

  • Optimální přepravní cesty

  » Systém BITO PROmobile synchro umožňuje skladování zboží optimalizované dle Vašich procesů – rychloobrátkové zboží na chodbičku, C-díly na konec vozíku. Snížíte tak náklady na zaskladnění a odběr.

05

Výhody pojízdného zařízení BITO

 • Automaticky regulované vzdálenosti mezi vozíky:

  U původních systémů se vzdálenosti mezi vozíky zvětšují a zmenšují v závislosti na uskladněné hmotnosti. Tím vznikají mezery nebo dokonce kolize z důvodu těsných odstupů řad regálů při jízdě. Zaměstnanci pak musí vzdálenosti nastavovat ručně. Proto jsme do našich pojízdných vozíků standardně integrovali senzory vzdálenosti s automatickou regulací. Uživatel nastavuje vzdálenost na ovládacím terminálu pouze jednou. Tuto vzdálenost pak systém dodržuje nezávisle na zatížení vozíků. To šetří čas a zamezuje poškození zařízení.

 • Selkäreppupaikat

  Rezervní místa

  Rezervní místa jsou regály, které lze namontovat na začátku či na konci vozíku. Nabízejí tak dodatečný skladovací prostor nad únikovými cestami nebo nad chodbičkou pro zakládací vozíky. Díky nim můžete lépe využít prostor ve Vaší skladovací hale.

 • Detailansicht des abgesetzten Bedientableaus für verfahrbare Palettenregalanlage PROmobile

  Odnímatelný ovládací panel:

  Ovládací pole pojízdného zařízení se nachází v rozvaděči. U odnímatelného ovládacího panelu můžete ovládací pole umístit zcela dle libosti, například v blízkosti místa pro kompletaci. Tím zkrátíte cesty k ovládacímu panelu a výrazně ušetříte čas.

 • Detailansicht der Steckdose am Verfahrwagen für verfahrbare Palettenregalanlage PROmobile

  Zásuvky na vozíku

  Prostě smart. Zásuvky na vozíku výrazně usnadňují pravidelné nutné čisticí práce. Není tak třeba dlouho hledat zásuvku!