Hvordan vurderer man kvaliteten af et reolsystem?

Mange forskellige egenskaber er med til at afgøre kvaliteten af ​​en industrireol. De omfatter fremstillingsprocessen, producentens erfaring, materiale og overfladebehandling samt certificeret kvalitetsstyring.

Som iværksætter bør du i høj grad være opmærksom på kvaliteten af de industrireoler, du køber. Det er dog ikke altid let at vurdere, hvad der er "ægte" kvalitet. Begrebet "kvalitet" er ofte temmelig uklart. Men grundlæggende dækker det over en vurdering af kvalitetsniveauet af ​​alle egenskaberne for et objekt, et reolsystem eller en proces. Kvaliteten af ​​en industrireol eller et reolsystem afhænger dog ikke kun af et godt materialevalg. Mange andre faktorer og egenskaber spiller også en rolle og påvirker såvel reolen som producenten. 

Disse omfatter fremstillingsprocessen og producentens erfaring, reolens forarbejdning og overfladebehandling, kvalitetsstyringen (certificering), reolsystemets udvidelsesmuligheder, en professionel reolmontage samt de tilbudte reoleftersyn. 

Materialer af høj kvalitet

Anvendelsen af ​​førsteklasses materialer er utrolig vigtig for at kunne fremstille en højkvalitets industrireol såsom en lagerreol, pallereol, hyldereol, sværgodsreol, grenreol mv. Der anvendes typisk stål til sådanne industrireoler. Disse reoler omtales synonymt som stål- eller metalreoler (1). Mens metaller som jern forekommer i naturen, er stål menneskeskabte legeringer af jern og kulstof (op til 2 procent) og andre grundstoffer. Visse mekaniske egenskaber opnås i stål gennem kulstofindhold og andre legeringselementer. Rustfrit stål er f.eks. meget korrosionsbestandigt. EN 10027-1 og 10027-2 definerer betegnelser for ståltyperne i Europa. Eksempler er ulegeret, mikrolegeret, lavlegeret og højlegeret stål alt efter den påtænkte anvendelse (stål til stålkonstruktion, maskinteknik). I BITO vælger man naturligvis kun stål af højeste kvalitet til reolsystemer, lagerreoler og industrireoler for at kunne opfylde de mest ekstreme krav. Og det er allerede her, at BITO’s kvalitetsstyring som DIN ISO 9001-certificeret ekspert inden for lagerteknik begynder. 

Forarbejdning og overfladebehandling

En industrireol eller et lagerreolsystem starter som stål coil. Coil-rullerne anbringes på drejespoler og rulles af. Drejerullerne er udstyret med metalbånds- og svejseanordninger for at sikre et kontinuerligt workflow. I en glattemaskine fjernes ujævnheder og spændinger i coil-materialet for at få en optimal efterfølgende bearbejdning. Det udrettede coil-materiale føres derefter til en stanseautomat, der kan tilsluttes separat, eller til en profileringsmaskine. Det er her hylder, profiler, stigeben og bærebjælker til industrireolerne fremstilles. Stigeben og bærebjælker til reolsystemerne skæres til i de rigtige længder ved hjælp af automatiske skillesave. Herefter rengøres reolkomponenterne og pulverlakeres med RAL-farver (inkl. brændingsproces) eller varmgalvaniseres (Sendzimir-galvanisering eller båndgalvanisering) i henhold til DIN EN 10142 for at opnå slag- og korrosionsbeskyttelse samt høj mekanisk bæreevne. Ved varmgalvanisering nedsænkes reolkomponenterne i varm flydende zink. Komponenterne kan senere genkendes på en skinnende sølvgrå og let mat overflade. De profilerede stolper samles til en opretstående stigegavl, hvor hylder, riste osv. senere isættes. I princippet har enhver industrireol, lagerreol, sværgodsreol og reolsystem fra BITO ingen skarpe kanter. Den optimale kvalitet kontrolleres naturligvis kontinuerligt gennem hele den industrielle fremstillingsproces. Kvalitetssikring og kvalitetsstyring udføres i overensstemmelse med DIN EN ISO 9000. 

Reolsystemernes udvidelsesmuligheder

Industrireoler og reolsystemer til opbevaring af varer kan udbygges med skrue- eller kliksystem, og der findes et bredt udvalg af tilbehør til reolsystemerne. Industrielle reoler og reolsystemer med kliksystem monteres hurtigt og enkelt ved blot at klikke dem sammen og har således også en høj grad af fleksibilitet i udformningen. Reolsystemer med skruesystem holdes sammen ved at skrue reolkomponenterne sammen. 

Reolsystemer i industrien kan designes på mange forskellige måder. F.eks. giver multi-tier-systemer en god pladsudnyttelse på lageret særligt i højden. Sådanne fleretagers reolanlæg har mange fordele. Varerne kan opbevares på forskellige niveauer afhængig af omsætningshastigheden, og systemet kan nemt udvides og tilpasses til en bred vifte af varetyper og sæsonudsving (2). Disse reolsystemer kan også udvides med trapper, rækværk, spiralsliske, vareelevator mv. 

Med kvalitetsreoler fra BITO får du support fra erfarne eksperter i lagerteknik om alt lige fra planlægning og design til montage og reolinspektion. 

Professionel montage

I industrien gælder en lang række regler for opsætning og montage af lagerreoler og reolsystemer. Reolmontage og -inspektion udføres i overensstemmelse med DIN EN 15635 samt vejledninger og bekendtgørelser om forebyggelse af arbejdsulykker iht. arbejdsmiljøloven. BITO’s kompetente montører og inspektører er yderst opmærksomme på, hvor vigtigt det er at have fokus på ​sikkerheden, når det drejer sig om lagerreoler. Derfor tages alle forholdsregler og eftersyn i brug for at beskytte kunderne mod skader og ulykker og de deraf følgende høje omkostninger. 

Kriterier for høj kvalitet af reolmontage 

For at sikre en høj montagekvalitet følger BITO’s uddannede montører følgende krav, kriterier og montagevejledninger for metalreoler, lagerreoler, industrireoler, sværgodsreoler mv.: 

  • Omhyggelige procedurer i henhold til DIN-standarder, montagevejledninger og Arbejdstilsynets bekendtgørelser 

  • Kvalitetssikring og kvalitetsstyring af det udførte arbejde: Evt. efteruddannelse af montører (teori og praksis), rapportering af montagearbejdet og potentielle fejlkilder med henblik på at forbedre det fremtidige montagearbejde og sikre kvaliteten. De indsamlede oplysninger distribueres internt og sendes til alle montører (også hos internationale datterselskaber). En kontinuerlig informationsstrøm sikres. 

  • Afsluttende eftersyn foretaget af sagkyndig fagperson i henhold til DIN EN 15635. Efter en professionel gennemgang af lageret påsættes inspektionsmærker, der angiver, hvornår lageret er kontrolleret i henhold til reglerne. Eftersynet udføres af vores montageleder på stedet. Først da finder egentlig overdragelse sted. 

BITO tilbyder reolinspektioner

I Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 med senere ændringer lyder det bl.a., at ”Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse foretaget af en sagkyndig sikres, at et teknisk hjælpemiddel til stadighed holdes i forsvarlig stand og i overensstemmelse med de i §6 omhandlede krav. Herunder skal der foretages passende eftersyn før ibrugtagningen første gang og før ibrugtagningen efter hver genmontering og genopstilling”. Reoler og reolsystemer betragtes som sådanne hjælpemidler. Reglerne om eftersyn tjener primært til at forebygge arbejdsulykker på lageret og således sikre medarbejdernes sikkerhed. I denne proces skal enhver reolskade registreres, måles og dokumenteres. Grundlaget for eftersynene er også den europæiske standard DIN EN 15635 (retningslinjer for Stationære opbevaringssystemer af stål – Anvendelse og vedligeholdelse af udstyr til opbevaring) (3). 

Industrireoler skal efterses og kontrolleres mindst en gang hver 12. måned, og eftersynet skal dokumenteres. Derudover anbefales det, at reolerne kontrolleres visuelt løbende og gerne med et fast interval f.eks. hver uge. Hvis en reol udsættes for forhold, der ændrer på dens sikkerhedsmæssige tilstand eller brug f.eks. ved påkørsel, skal der foretages et ekstra eftersyn af en sagkyndig. De hyppigst forekommende skader er kollisionsskader i det nederste område af stolperne og bærebjælkerne. Disse skader kan faktisk føre til, at et lagerreolsystem kollapser. Men regelmæssige reolinspektioner har til formål at opdage og eliminere netop sådanne skader. Eftersynet skal udføres af en teknisk sagkyndig inspektør, som kender relevante love, regler og standarder (4). 

Erfaring og certificeringer

Hos lagerteknikeksperten BITO er ikke blot alle industrireoler godkendt i henhold til DIN, men også hele deres kvalitetsstyring er certificeret efter DIN EN ISO 9001. Standarden sikrer en gennemgående høj individuel produkt- og servicekvalitet og definerer dermed grundlaget for en effektiv og individuel kvalitetsstyring. Virksomhedens bæredygtighed og klimaneutralitet, som løbende overvåges, er certificeret af TÜV Rheinland. 

BITO har desuden årtiers erfaring inden for lagerteknik og reolsystemer, hvilket i enhver henseende giver værdi for dig som kunde. 

Litteratur:

1 BITO rådgivning, Fra jern til ståreoler (på engelsk), Link 

2 BITO lagerteknik, Fleretagers reolanlæg, En masse lagerplads på et lille areal, Link 

3 Eftersyn, Arbejdstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler §§23-27, Link 

4 BITO reolinspektion, Link 

Følgende emner kunne måske også være interessante

BITO Newsletter