Automatisk lagerstyring på det manuelle lager

Til brug for lagerstyring samt status og ordreplukning er realtidsbaserede, pålidelige og stykspecifikke lagerbeholdninger at foretrække. TeDaLoS klarer dette med vægtsensorer, radiotransmission til en cloudsoftware og online display.

Forretninger og virksomheder er juridisk forpligtet til at foretage en årlig lageroptælling. Den er ikke kun vigtig, fordi den er et lovkrav for visse virksomheder og forhandlere, men også fordi man derved kan estimere værdien af ​sin egen virksomhed. Opgørelsen udgør således grundlaget for ens regnskab. Imidlertid repræsenterer statusopgørelsen kun et øjebliksbillede af lagerbeholdningen. Ofte afviger varemængderne i lagerstyringssystemet fra dem på det faktiske lager. Årsagerne hertil er bl.a. utilsigtede pluk fra forkerte hylder, fejlagtige scanninger, utilstrækkelige processer, uautoriserede pluk m.v. Lagerstyring med et lagerstyringssystem (WMS) er dog kun så god som kvaliteten af ​​de anvendte data. 

Automatiseret udtræk af pålidelige data 

Det er klart at foretrække at have en realtidsbaseret, pålidelig og stykspecifik lageropgørelse, der giver større overblik i forhold til lagerstyring. Kontinuerlig opgørelse af lagerdata ved hjælp af manuel optælling foretaget af medarbejderne duer ikke, da det er for tidskrævende og dyrt. Data bør derfor klarlægges automatisk ved hjælp af et passende sensorsystem. Sådanne lagerdata kan blandt andet bruges til virksomhedsmål/faktisk afstemning med lagerstyringssystemet (WMS) og til automatisk og effektiv just-in-time (JIT) genbestilling af f.eks. C-varer. 

Realtidsbaseret lagerstyring med sensorer

TeDaLoS (real-time inventory management) er et mobilt, selvstændigt system til enkel, digital og cloud-baseret lagerstyring. Systemet klarer opgaven ved hjælp af et væld af trådløse intelligente vægtsensorer på de respektive varelokationer eller kasser, ved overførsel af de målte data via telekommunikation til en cloudsoftware samt via et online display. Computeren og serveren, hvor cloud-komponenterne (interfaces til eksterne IT-systemer som WMS, ERP osv.) er installeret, befinder sig i EU. Det betyder, at man ikke har at gøre med potentielt usikre, eksterne cloud-tjenester som f.eks. Google eller Amazon. 

En sensorenhed består af sensorteknologi til stykspecifik vægtmåling, radioteknologi (cloud-uplink) og strømforsyning. Enheden placeres på en hvilket som helst lastbærer, lagerlokation eller f.eks. under en kasse. Cloud-softwaren afkoder, fortolker og validerer de registrerede data. De mange daglige datapunkter og lagerlokationer reduceres derved til blot en eller to handlinger, der skal udføres – som f.eks. "foretag bestilling" eller "ring til sikkerhedsvagten". 

System med mange fordele

TeDaLoS-systemet kan på få minutter og uden eksterne ressourcer eftermonteres på et lager såvel som på varer i bevægelse (lastbærere) og genererer straks automatiserede resultater. Den krypterede datatransmission via det trådløse netværk tillader idriftsættelse hvor som helst i virksomheden eller endda på kundens lager. Leverandører ved således straks, hvilke mængder der skal genopfyldes hos kunden. Da behovet rapporteres i det øjeblik, hvor varerne forbruges, er service- og logistikoptimering mulig. Derudover kan man vælge, hvem der må se visse lagersteder eller grupper af varer online, hvem der modtager information om lageret via e-mail eller har til opgave at sørge for genopfyldning. 

Den tekniske opkobling til lagerteknikken eller virksomhedens egen IT er ikke længere nødvendig. Takket være kontaktløs og automatisk lagerstyring bliver lagerstyringen mere effektiv uden at være bundet til stive processer eller permanent installeret teknologi og IT. Det gør arbejdet hos lager- og produktionschefen samt i indkøbs- og økonomiafdelingen betydeligt lettere. 

En anden fordel er, at når varer flyttes mellem forbrugssteder, kan forbruget registreres straks, og "tab" kan således konstateres. Tyveri opdages også, og passende foranstaltninger kan iværksættes. Med Kanban-system med to kasser kan FIFO-princippet og forbruget pr. kasse overvåges. 

Anvendelsesmuligheder

Mål/faktisk sammenligning med WMS 

Via cloud-software sammenholdes beholdningerne på det fysiske lager automatisk med dem i WMS. Mangler og afvigelser er ikke unormale, og årsagerne er mange: Utilsigtet plukning fra forkerte hylder, fejlagtige scanninger, fejlbehæftede processer, uautoriserede plukninger m.v. I yderste konsekvens kan sådanne afvigelser betyde tab af kunder, hvis man f.eks. ubemærket løber tør for varer. En så alvorlig fejl i lagerstyringen bevirker, at de lovede leveringstider ikke kan overholdes, og i værste fald kan det føre til kontraktmæssige sanktioner og i sidste ende tab af kunden. TeDaLoS-systemet forhindrer sådanne dyre og virkeligt uheldige situationer. 

Automatisk genbestilling 

TeDaLoS muliggør effektiv just-in-time (JIT) genbestilling af varer. Manuel detektion, igangsætning og udførelse af genbestillinger af eksempelvis C-dele er ofte dyrere end selve varen og bør derfor undgås. Her overtager systemet således lagerstyringen, der nu automatiseret og problemfrit sørger for genbestilling af sådanne dele. 

De intelligente sensorenheder fås som 5 kg- og 20 kg-varianter og som enten "enkelt-" eller "dobbeltenhed”. Deres funktioner og fordele er et minimalt pladsbehov, lav vægt, ingen fast installation, ingen IT-integration, ingen programmering påkrævet, mange års rækkevidde på batteriet, krypteret radio-uplink, EU cloud-software inkluderet, sørger for lagerovervågning samt alarmer og rapporter, og stykspecifik realtidsopgørelse af varelageret. Derudover kan der fås specialdesignede sensorenheder til lastbærere som paller, kasser og papkasser samt KLT-kasser. 

Følgende emner kunne måske også være interessante

BITO Newsletter