• Nemocniční lékarna v Drážďanech

  Bezpečná přeprava léčiv díky uzavřenému a zabezpečenému BITOboxu MB

Pokračovat níže

O zákazníkovi

Lékárna Fakultní nemocnice v Drážďanech dodává do 21 klinických pracovišť s odděleními, operačními sály, ambulancemi, funkčními jednotkami a laboratořemi, 3 ústavů a 8 interdisciplinárních centrer Fakultní nemocnice Carl Gustav Carus na Technické univerzitě v Drážďanech (AöR) a také do cca. 15 ústavů lékařské fakulty (MF). Kromě toho zajišťuje dodávky do okolních nemocnic a rehabilitačních klinik. Někteří pacienti fakultní nemocnice jsou zásobováni systémem jednotkových dávek medikamentů. Léky jsou vybírány individuálně pro každého pacienta a dodávány na příslušné oddělení. Tento systém je doplňován činností lékárníka na oddělení, který podporuje lékaře a ošetřující personál při zajišťování optimální péče o pacienty. Klinická lékárna má i nadále nejmodernější zařízení pro výrobu léčiv. Každý rok se zde vyrobí přes 40 000 léků pro onkologické pacienty a cca 50 000 sterilních přípravků a mnoho dalších druhů farmaceutik pro jednotlivé pacienty i pro příslušná oddělení.

Výchozí situace a požadavky zákazníka

  • Kvůli nedostatku místa jsou zapotřebí boxy, které mohou snížit svůj objem (stohovatelné).
  • Léčiva, na které se vztahuje zákon o omamných látkách, musí být chráněny před neoprávněným přístupem.
  • Skladovací teplota nesmí být překročena a musí být zajištěno chlazení po celou dobu přepravy léčiv
  • Nemocniční lékárna potřebuje kontejnery vyrobené z robustního materiálu pro vysokou zátěž a častou obrátkovost na oddělení a zpět.
  • Vychystávání v klinické lékárně se provádí pomocí nákupního košíku.
  • Pro zvýšení efektivity je vychystáváno několik objednávek současně. Používají se válečkové dopravníky a kontejnery musí proto mít odpovídající vlastnosti pro dopravní pásy.
  • Jsou vyžadovány různé velikosti boxů. Vhodná velikost boxů je 400 x 300 mm.

Řešení BITO

  • Díky jednorázovým plombám MBP 1 není možná neoprávněná manipulace s MB boxem . Pro každý box jsou potřeba dvě plomby.

  • Pro lepší identifikaci je možné na BITOBOX MB umístit štítky.

  • Stohovatelný a opakovaně použitelný BITObox MB je ideální pro vychystávání a úsporné skladování prázdných boxů. Je také stohovatelný včetně víka.

  • Opakovaně použitelná vložka Thermo MB je vybavena modulárními izolačními vložkami, které umožňují rozdělit prostor na více oddílů a uchovávat obsah v rozdílné teplotě různé chlazení různých chladicích oblastí.

  • Opakovaně použitelný kontejner Thermo MB je vybaven modulárními izolačními vložkami, které umožňují různou teplotu ve vzájemně oddělených částech. Chlazení je zajištěno chladícími patronami, které je možé také použít jako děliče.

  • Vložka, stejně jako box, je stohovatelná. Léky a předměty vyžadující chlazení mohou být díky chlazení pro přepravu uloženy v nechlazeném vozidle, což snižuje náklady na vozový park.

  • BITOBbox MB s dvojitým dnem se vyznačuje hladkým chodem na dopravníkových systémech, stabilitou a čistotou. Zajišťuje také minimální průhyb podlahy, i když se používá v automatizovaných skladech malých dílů (AKL). Je také vhodný pro skladování a přepravu nejtěžšího zboží.

Zákaznická aplikace

  • V minulosti bylo vychystávání objednávek v nemocniční lékárně prováděno pomocí nákupního košíku nebo vozíku. Nyní je možné vychystávat přímo do BITOboxu MB. Pro zvýšení efektivity je často vychystáváno několik objednávek současně. Kromě toho se používají také válečkové dopravníky.
  • BITObox MB se také používá k přepravě léčiv a zdravotnického materiálu na kliniky.
  • U léků a materiálu vyžadujícího chlazení se používá vložka Thermo MB s izolačními děliči a chladicími patronami.
  • Obsah lze chránit plombou.

Klíčové výhody pro našeho zákazníka

  • Vychystávání se provádí přímo do boxu
  • Zajištění léků a materiálu v boxu během přepravy jednorázovými plombami MBP 1
  • Úspora místa díky stohovatelnosti prázdných boxů
  • Dlouhá životnost díky odolnému plastu
  • Shoda s normami pro správnou disptribuci léčiv a zdravotnického materiálu, které musí být udržovány v chladu pomocí MB boxu Thermo
  • Lepší identifikace díky potisknutelnosti kontejnerů

Přesvědčili jsme Vás?

Pak se budeme těšit na Vaši poptávku:
+420 733 643 229