• Schubert & Salzer

  Kompaktní skladování a flexibilní mobilita

Pokračovat níže

O zákazníkovi

Schubert & Salzer Feinguss Lobenstein GmbH je rodinný podnik a patří k nejmodernějším slévárnám Evropy. K zákazníkům společnosti patří několik stovek firem z více než 40 oborů, pro které se zde vyrábí komponenty pomocí metody lité na vytavitelný model z více než 150 standardizovaných i specifických druhů oceli.

Požadavky

  • materiál je třeba skladovat úsporně
  • musí být zaručena jednotná a stejnoměrná skladovací doba před dalším zpracováním
  • důležitý je optimální přístup k celé paletě legování oceli
  • přepravky musí být vhodné pro užití na válečkových lištách

Systémy

  • dle principu FIFO jsou ocelové kusy, které byly nejdříve zaskladněny, jako první odebírány z paletového spádového regálu
  • pro zvládnutí enormního náporového tlaku při odběru z přepravky z regálového zařízení byly v každém kanálu instalovány zarážky doběhu BITO FlowStop
  • v přepravkách jsou skladovány kusy oceli, které budou opět roztaveny, ale rovněž jsou v nich v rámci továrny přepravovány lité díly.

Klíčové výhody pro našeho zákazníka

  • kompaktní konstrukce regálu umožňuje vysoký stupeň využití
  • již žádné náročné vyhledávání specifického legování oceli
  • BITOBOX SL86 se bez problému posouvá na válečkových lištách
  • box je robustní a lze jej flexibilně využít
  • nízká hmotnost v prázdném stavu umožňuje ruční manipulaci
  • snadné čištění přepravek díky hladkým stěnám

Co o nás říká náš zákazník

S boxy BITO jsme natolik spokojeni, že je využíváme i pro náš paletový spádový regál.

Dr. Reichenbächer, člen vedení společnosti

Přesvědčili jsme Vás?

Pak se budeme těšit na Vaši poptávku:
+420 733 643 229