XL-Motion: Dokonalý box pro automatizovaný sklad

Použití správných kontejnerů v automatizovaných skladech malých dílů může zvýšit efektivitu a snížit hladinu hluku. XL-Motion byl speciálně navržen pro miniloady.

Systémy Miniload nebo automatické sklady malých dílů (AS/RS) a kyvadlové systémy jsou vhodné pro firmy, které chtějí efektivně skladovat a vychystávat velké množství malých dílů. Velkou výhodou těchto skladovacích systémů je vysoký stupeň využití prostoru, tj. úspora skladovacích ploch, a rychlé automatické skladování a vyhledávání i vychystávání malých dílů. Tímto způsobem lze dosáhnout velmi vysokého obratu. Automatické systémy pro skladování a manipulaci s malými díly lze realizovat jako uzavřené systémy s omezeným přístupem. Nabízejí vysokou úroveň bezpečnosti a přesnosti vychystávání. 

Správná přepravka je důležitá

Správná volba přepravek pro automatizovaný sklad drobných dílů (1) nebo shuttle nejen zvyšuje efektivitu celého skladu. Kromě toho boxy ovlivňují také hladinu hluku ve skladu, a tím i ergonomii práce zaměstnanců. Velký čistý objem (vnitřní objem) boxů zase určuje míru využití prostoru a to, kolik boxů je nakonec třeba použít. Boxy pro shutlle a automatizované sklady malých dílů (AS/RS) by samozřejmě měly být obzvláště stabilní, aby je bylo možné dlouhodobě používat na dopravníkovém systému. Kromě toho musí přepravky splňovat přísné parametry tolerancí. Společnost BITO nabízí širokou škálu boxů pro miniloady. Patří mezi ně BITO-Box MB, KLT a XL, skládací box EQ, otočný stohovací box U-Turn, různé zásobníky a BITO-Box XL-Motion (2, 3). 

Tichá přepravka XL-Motion

BITO-Box XL-Motion je speciálně navržen pro tichý chod v automatických skladech malých dílů a shuttle systémech. Výrazně snižuje hladinu hluku pro zaměstnance. Za tímto účelem byla do boxu zakomponována dvojité dno. Díky sendvičové konstrukci s diagonálními podpůrnými žebry se dno ani při velkém zatížení neprohýbá. Díky tomu zůstává dno vždy rovné a hladké a na dopravníkové technice se pohybuje obzvláště tiše. Snížená hladina hluku vede také k menší nemocnosti a větší spokojenosti zaměstnanců ve firmě. Boxy splňují požadavky směrnice ES 2003/10/ES a její národní implementace, vyhlášky o bezpečnosti práce z hlediska hluku a vibrací (LärmVibrationsArbSchV). Díky naprosto vertikálnímu provedení bočních stěn lze vnitřní objem zvětšit o tři až šest litrů. Zohledněny byly také požadavky na požární ochranu. V případě potřeby lze boxy vybavit otvory pro odvod vody ze sprinklerových systémů. Pomocí podélných a příčných přepážek lze boxy rozdělit na různé oddíly, což vede k vyšší kapacitě skladu. Pro zajištění sledovatelnosti je možné na boxy integrovat čárové kódy nebo technologii RFID. Udržitelnost (4) v automatizovaných skladech malých dílů je rovněž splněna. XL motion může být vyroben ze stoprocentně recyklovaného materiálu. 

Kontaktujte prosím společnost BITO Lagertechnik a vyžádejte si nezávaznou nabídku na plánovanou vložku do boxu (5). 

1 BITO expertise, How to make the right container selection for your small parts warehouse plus overview, Link 

2 BITO Lagertechnik Bittman AG, The XL Motion makes the warehouse quiet! The king of the silent storage bins convinces, Link 

3 BITO Lagertechnik Bittman AG, XLmotion: the silent runner for automated warehouses, Link

4 BITO expertise, Plastic recycling of industrial containers is becoming increasingly important, Link 

5 Description of XL-Motion application, Hammer GmbH & Co. KG, Link 

Mohla by vás zajímat také tato témata