Stálé skladové zásoby

Stálé zásoby umožňují lepší přehled o stavu zásob, dodávky bez zpoždění, vysokou spokojenost zákazníků, minimalizaci nedostatků a optimalizaci logistiky.

Inventarizace v reálném čase umožňuje ve firmě tzv. věčnou inventuru nebo inventuru v reálném čase. Zatímco běžná ruční nebo fyzická inventura k určitému dni poskytuje pouze informace o stavu zboží, druzích artiklů a nedostatcích k tomuto konkrétnímu dni, (automatizovaná) trvalá inventura umožňuje evidenci a dotazování na informace o zásobách v reálném čase, jako je umístění a množstevní dostupnost určitého zboží ve firmě. 

Výhody stálé skladové zásoby

Kromě toho, že stálá inventura poskytuje průběžné informace o stavu zásob, vede obvykle také k minimalizaci nedostatků ve firmě. To znamená, že všechny objednávky mohou být vyřízeny a odeslány včas, což následně vede k vysoké spokojenosti zákazníků a obvykle také k následným objednávkám. Inventuru v reálném čase lze také využít k vývoji a realizaci lepší logistiky nebo optimalizace tras pro skladování a vyskladňování, jakož i strategie vychystávání a umístění zásobníků ve skladu, což rovněž optimalizuje celý následný dodavatelský řetězec. Sledování stavu zásob a provádění inventur v reálném čase vede k hlubšímu přehledu o zásobách a zboží. Lze snadno rozpoznat a provést rotaci zboží jednotlivých produktů, a tím i rozdělení na rychle, středně a pomalu se pohybující položky s odpovídajícím uspořádáním ve skladu. Kromě toho lze pro jednotlivé druhy zboží vytvářet lepší strategie nákupu. Celkově vede inventura v reálném čase k optimalizaci procesů ve skladu, a tím k vysokým úsporám nákladů. 

Možnosti provádění inventury v reálném čase

Trvalá inventura pomocí systému řízení skladu (WMS) může být jen tak dobrá, jak kvalitní jsou dostupná data. Množství zboží na skladě v systému řízení zásob a ve skutečném skladu se však často liší. Náhodné výběry z nesprávného oddělení, nesprávné skenování, neadekvátní procesy, neoprávněné výběry atd. často vedou k chybějícím množstvím. 

Obecně platí, že systém WMS obsluhují zaměstnanci na rádiových terminálech nebo stolních počítačích, přičemž zaměstnanci ve skladu zaznamenávají uložené a odebrané zboží pomocí čárových kódů, QR kódů nebo RFID tagů pomocí skenerů (1). Technologie RFID využívá své přednosti zejména při kompletní inventarizaci zboží v reálném čase a při hromadné evidenci. Systém WMS se řídí určitými skladovými strategiemi a určuje skladovací místa. Dokonce i při vychystávání objednávek je odebrané zboží zaznamenáno a zaúčtováno v systému WMS. Moderní bezpapírový systém vychystávání nebo proces, jako je vychystávání podle světla nebo vychystávání podle hlasu, může minimalizovat nedostatky na skladě (2). 

Dalšími možnostmi řízení zásob a trvalé inventury jsou například systémy se systémem lokalizace v reálném čase a videozáznamem a systémy s přesným měřením hmotnosti kusů pomocí senzorů na skladovacích místech a integrovanou rádiovou technologií. 

Inventura v reálném čase pomocí RFID

Pomocí RFID (Radio Frequency Identification) lze zboží nejen automaticky bezkontaktně identifikovat pomocí elektromagnetických vln, ale dokonce i lokalizovat pomocí transpondérů. Řešení RFID se tedy skládá z transpondéru RFID (s anténní cívkou, obvody a pamětí) s identifikačním číslem nebo elektronickým kódem výrobku (EPC), čtečky, pomocí níž lze informace přečíst, a vysílací jednotky pro přenos dat (3, 4). Pro sledování zboží a trvalou inventuru se údaje o poloze a EPC přenášejí do čtečky a poté do systému WMS. Hlavní výhodou technologie RFID pro trvalou inventuru ve firmách je současná hromadná evidence mnoha položek na větší vzdálenosti a vysoká účinnost. Nosiče dat jsou navíc přepisovatelné. Například kontejnery lze označit novým pořadovým číslem v závislosti na jejich použití, aniž by bylo nutné tisknout nový štítek. Pomocí RFID lze pokrýt zcela nové oblasti použití. Součásti, např. v automobilovém průmyslu, lze identifikovat po celou dobu jejich životnosti a každý krok zpracování lze zdokumentovat na transpondéru. Vzhledem k tomu, že technologie RFID a montáž transpondérů na každou položku je ve srovnání s čárovými kódy a QR relativně drahá, je vhodná především pro sledování zboží vysoké hodnoty. 

Systém určování polohy v reálném čase a nahrávání videa

Dalším řešením pro inventuru v reálném čase ve firmách a sledování zásob je použití mobilních skenerů s transpondéry RFID a tzv. kotevních transpondérů ve skladu (5). Kotevní transpondéry přebírají roli satelitů GPS. Polohu příslušné položky lze určit v reálném čase z průběhu rádiových vln mezi skenerem a kotevními transpondéry. Velkou výhodou je, že transpondéry musí být vybaveny pouze skenery, a ne každý jednotlivý výrobek, což by způsobilo vysoké náklady. Pro bezproblémové sledování zboží ve firmě je instalován také videosystém. Videozáznamy jsou propojeny s údaji o skenování a lokalizaci. Celý videomateriál tak lze automaticky filtrovat podle údajů o poloze a drasticky zkrátit vyhledávání. Tímto způsobem lze rychle odhalit nedostatky ve skladových zásobách podniku. 

Trvalý inventář se snímači hmotnosti

Dalším praktickým příkladem řízení zásob a inventury v reálném čase je řešení TeDaLoS se snímači hmotnosti na skladovacích místech, integrovaným rádiovým přenosem do cloudového softwaru a online zobrazením (6). Senzorová jednotka se skládá ze senzorové technologie pro přesné měření hmotnosti, rádiové technologie a zdroje energie. V praxi lze jednotky optimálně umístit na libovolné nosiče nákladu, skladovací místa nebo dokonce pod kontejnery. Za den a skladovací místo se vygeneruje přibližně 12 000 datových bodů, které jsou dekódovány, interpretovány a validovány cloudovým softwarem. Data nebo stavy zásob lze prohlížet prostřednictvím chytrého telefonu nebo z domácí kanceláře. Řešení pro správu zásob a trvalou inventuru nabízí oproti tradiční fyzické inventuře mnoho výhod, například spouštění automatických objednávek, když zbývá jen určité minimální množství položky. Díky regálům Kanban lze provádět doobjednávání zásob just-in-time. V případě nedostatku zásob a podezření na krádež lze také automaticky zavolat ostrahu. Pokud je řešení instalováno u zákazníků společnosti, může umožnit prediktivní vyhodnocování poptávky. Vzhledem k tomu, že poptávka a typ položky jsou hlášeny ihned po spotřebování zboží, lze na jejich základě optimalizovat servis a logistiku. Technologii TeDaLos lze rychle a snadno dodatečně instalovat ve skladech nebo na nosičích nákladů a skladovacích místech a okamžitě poskytuje údaje o zásobách, spotřebě a poloze pro trvalou inventuru. Fyzická inventura je tedy minulostí. 

Literatura 

1 Tracking in logistics: The advantages of RFID, QR and barcode, Brother International GmbH, Link 

2 BITO Fachwissen, Was versteht man unter Kommissionierung?, Link 

3 BITO expertise, white paper, Tracking in intralogistics or in the warehouse 

4 Goods tracking with the Xspan Rain Rfid Gateway from Impinj, link 

5 Seamless goods tracking with Real-time Location System (RTLS) and video, Solcon Systemtechnik GmbH,Link 

6 BITO Expertise, Automated Inventory Control in Manual Warehouses, Link 

Mohla by vás zajímat také tato témata