Ergonomie balících pracovišť v logistice

Špatná ergonomie pracovišť může vést k různým zdravotním omezením a rostoucí absence zaměstnanců na pracovišti. Na pracovištích v logistice, zejména na expedici při balení, jsou zaměstnanci vystaveny zvláště vysokému pracovnímu napětí.

Podle průzkumu jsou pouze dva z pěti zaměstnanců spokojeni se svým pracovištěm. Mnozí trpí různými omezeními a zastaralým vybavením. Průzkum prováděný MSG Services AG v roce 2017 ukázal, že kolem 2200 kancelářských pracovníků a 600 obchodních manažerů si stěžují na nedostatky a zastaralé technologie jejich počítačů. Ergonomické aspekty, jako je snadnost použití kancelářského vybavení, byly také nedostatečné.  

Špatná ergonomie pracovišť může vést k různým zdravotním omezením a rostoucí absence zaměstnanců na pracovišti. Špatná ergonomie může mít za následek zdravotní problémy s: krkem, rameny, zády, zažívacím traktem, nohama, srdcem nebo oběhovou soustavou a mnoha dalšími.  

Top 10 profesí s nejvyšším výskytem nemocí z povolání zahrnuje úklidové služby, stavební konstrukce, stavební inženýrství a kovové konstrukce, stejně jako logistický sektor. Odvětví logistiky má na pracovníky vysoké nároky. Mimo jiné jde o přenášení těžkých břemen, tahání, zvedání, odběr nebo balení. Často je také nezbytné stání po dlouhou dobu. Fyzické zatížení je vysoké a navíc časový tlak (zejména v e-commerce) je extrémní. Pracovní operace musí být provedeny stale rychleji a rychleji, což znamená, že tlak na pracovníky se neustále zvyšuje. Pracovníci rychle dosahují svých limitů. Problémy s páteří jsou běžné ve výrobě a ve skladu. Konkrétní faktory jsou opakovaná práce, pravidelné ohýbání, pracovní činnosti s ohnutou horní částí těla a dlouhodobé sezení u stolu. Typickými následky jsou opotřebení a natržení kloubů, obratlových a meziobratlových plotének. Psychologické faktory, jako je stres, mohou také přispět k opakujícím se příznakům nemocí z povolání. Zvláště důležitý v logistice nebo ve skladu je ergonomický design pracovišť. 

Co je ergonomie?

V současnosti (od roku 1919) byl Bauhaus první, kdo se zabýval předmětem ergonomie na pracovišti. Nicméně ergonomie na pracovišti byla vyvinuta a cíleně aplikována americkým produktovým designérem Henry Dreyfussem a jeho konstrukční firmou. Nauka o ergonomii sleduje optimální přizpůsobení pracoviště a životního prostředí danému jednotlivci. Termín pochází z řečtiny a je složen ze slov "Ergon" ("práce") a "Nomos" ("zákon"). 

Podle REFA, "ergonomické pracoviště je takové, které je optimálně přizpůsobeno potřebám osoby pracující na tomto místě. Zlepšení propojení člověka a stroje se zaměřuje na bezpečnost práce, ekonomickou efektivitu a lidskost. Cílem je chránit zaměstance před zraněním i dlouhodobým vypětím při výkonu práce, aby bylo zajištěno duševní zdraví, efektivní a bezchybný výkon práce." Spolkový institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BAUA) definuje ergonomii jako "teorii, která uplatňuje zásady a metody pro konstrukci pracovních systémů s cílem optimalizovat pohodu lidí a výkonnost celkového systému." Ergonomie může být obecně považována za jednu z disciplín bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

Jaké existují druhy napětí na pracovištích v logistice?

Věda rozlišuje mezi stresem a napětím. Druhy napětí mohou být objektivně stanoveny a jsou rozděleny na fyzické, duševní a psychosociální napětí. Nemají přímý účinek, ale jsou ovlivněny osobními zdroji a individuálními podmínkami, jakož i externími zdroji (např. oblastí působení, vykonávanou činností, rozhodováním) zaměstnanců. Zpětná vazba ze stresových procesů má modifikující účinek na stresové faktory. Celkový stres vyplývá z mnoha jednotlivých stresových faktorů, a tím působí jako stresová kombinace. Ergonomický návrh pracovního prostředí proto nemůže být založen na objektivních kritériích, ale musí vždy brát v úvahu subjektivní účinky na příslušném zaměstnanci. Pro baliče v logistice se vyskytují různá fyzická, duševní a psychosociální napětí na pracoviští balení. Příkladem jsou:  

• Sortiment složený z těžkých a objemných produktů  

• Položky jsou baleny ve vysokých skládacích boxech nebo nádobách  

• Zvedání nebo pokládání zboží, otáčení se při manipulaci se zbožím 

• Vysoký počet stresových faktorů  

• Kombinace s účetními operacemi na počítači  

• Množství používané výplně pro zabezpeční zboží v zásilce a příprava k odeslání  

• Fyzické napětí způsobené přenášením zásilek na palety nebo dopravní pásy 

• Vysoká míra prachu nebo hluku ztěžují práci  

Jak vypadá optimálně navržené obalové pracoviště?

Ergonomicky navržený obalový stůl je elektricky výškově nastavitelný, takže balič může optimálně nastavit výšku do výšky postavy. Výška může být variabilně nastavena v závislosti na baleném zboží. Váha, která je připojena k softwaru pro správu skladu, je vložena do pracovní desky pracoviště. Nad váhou, kde probíhá balení, je dávkovač pro obalové pomůcky a plniva. V případě potřeby je možné tyto materiály sypat přímo do balení. Displej se zobrazením váhy je umístěný v zorném poli pracovníka. Klávesnice se nachází na robustní otočné desce pod pracovní deskou. Vedle je umístěna tiskárna pro přepravní papíry, která je umístěna níže z důvodu výšky tiskárny. Obalové materiály a kartony jsou vertikálně umístěny nad pracovním povrchem a mohou být odebírány bez otáčení těla. Přímo u stolu s váhami se obal položí na dopravník pomocí desky. Toto zabrání  manuálnímu zvedání nebo posouvání zásilky. Stejně tak, zvedací stůl, v závislosti na procesu balení, zajišťuje, že balič se nemusí nadměrně ohýbat nebo natahovat při přesouvání zásilky na paletu nebo válečkovou dráhu. Pokud je to možné, měla by pracoviště být uzpůsobena pro stání I sezení. Zamezí se zbytečnému zvedání a pokládání zásilky. Dále se předchází nadměrnému ohýbání, natahování se a rotaci těla se zátěží.  

Balící stoly musí být vždy individuálně navrženy. Pro denní limit odbavených zásilek zde musí být dostatečný úložný prostor se zásobou balícího materiálu (páska, papír atd.), stejně jako dělené skladovací a manipulační prostory a nádoby pro likvidaci odpadu. Pracovní prostředí by mělo být jasné, čisté a bezprašné. Nástroje pro provádění pracovního úkolu by měly být v dosahu a k dispozici na stejných místech v pracovním prostoru. Jasná struktura a pořádek zabraňují zbytečnému hledání materiálu či nástrojů, eliminují chyby a obecně usnadňují práci. 

Zvyšování efektivity práce

The ergonomic design of the packing workplace described above means that the packer can work more intensively and with less strain. He is more concentrated, less fatigued and the susceptibility to errors is reduced. Such packing stations are even suitable for older employees. 

A packing station must always be examined and configured on a case-by-case basis. The solution represents a compromise of the existing requirements due to the orders, the products to be packed, the integration into the processes and the employees involved. To better understand the complexity of the design task, consider that a packing workstation must be designed, for example, mirror-inverted for right-handed and left-handed people. 

Výše popsané ergonomické uspořádání obalového pracoviště znamená, že balič může pracovat intenzivněji a s menším vypětím. Pracovník je koncentrovanější, méně unavený a snižuje se náchylnost k chybám. Takové balné stanice jsou vhodné I pro starší zaměstnance. 

Balicí stanice musí být vždy zkoumána a nakonfigurována individuálně. Řešení představuje kompromis stávajících požadavků v důsledku objednávek, sortiment, který má být zabalený, integrace do logistických procesů a samozřejmě zúčastněných zaměstnanců. Chcete-li lépe porozumět složitosti konstrukčního úkolu ergonomických pracovišť, nezapomeňte zvážit například, že obalová pracovní stanice musí být navržena take pro praváky a leváky.  

Mohla by vás zajímat také tato témata