• SKF

  S LEO Locative první kroky k Průmyslu 4.0

Pokračovat níže

O zákazníkovi

Společnost SKF Lubrications Systems GmbH v Berlíně, divize společnosti SKF, staví na míru upravená centralizovaná mazací zařízení. Na výrobu jsou potřeba nejrůznější komponenty - to představuje přibližně 70.000 aktivních kmenových záznamů pro dodávané díly. Na skladě je připraveno cca 19.000 položek zboží. Díly, které nejsou skladem nebo chybí, musí být vždy znovu objednány.

Výchozí situace a požadavky zákazníka

  • V minulosti byly objednané chybějící díly shromážděny na příjmu zboží a zabaleny na paletách
  • Expedice dílů na místa montáže proběhla až tehdy, když byla paleta plně naložená
  • Shromažďování vyžadovalo čas, což vedlo k tomu, že prostoje a doby uskladnění palet popř. chybějících dílů byly velmi dlouhé
  • LubSys chce cílevědomě pracovat na dalším vývoji směrem k průmyslu 4.0
  • Cílem je aktivně pokračovat na transformaci ke štíhlé výrobě v berlínském závodě
  • Montáže čerpadlových agregátů a malých dílů by měly být zajištěny rychle a jednoduše pomocí komponent do maximální váhy 30 kg
  • Pomocí automatizace vnitropodnikových přepravních cest by měly být procesy tvorby hodnot optimalizovány
  • Vnitropodnikové přepravní časy - především doby uskladnění a přepravní časy - jsou zredukovány
  • Přepravní systém se musí zaměřit na potřeby zákazníka
  • Vysoká flexibilita
  • Jednoduchá realizace
  • Cenově výhodné pořízení

Řešení BITO

  • LEO Locative – přepravní systém bez řidiče

  » Pro přepravu lehkých nádob a kartonů jsou nyní bez přestávky nasazena dvě LEO Locative jako přepravní systémy bez řidiče, která navzájem spojují určená pracovní místa

  • Předávací stanice

  Do stanic systému, které zákazník umístil sám podle své potřeby, si přepravník sám najede a tam nádoby odevzdá nebo vyzvedne.

  • Jednoduchá obsluha a montáž

  » Zákazník si zřídil okruh 300 m podle svých požadavků nalepením stopy barevnou lepicí páskou, kterou přepravník následuje. Lepící páska je součástí startovací sady.

  • S vědomím nákladů

  » Pořizovací náklady jsou nízké – zboží je jednoduchým způsobem přepravováno bez řidiče, aniž by k tomu bylo zapotřebí náchylného, drahého systému

Klíčové výhody pro našeho zákazníka

  • Enormní úspora času: Pomocí LEO Locative jsou v tříminutovém cyklu přímo na místo montáže přiváženy pouze ty díly, které přijdou na příjem zboží.
  • Krátké přepravní časy a doby uskladnění: Oba přepravní systémy bez řidiče absolvují vždy svůj okruh každých šest minut.
  • Každý LEO Locative absolvuje cca 40 km za den, při rychlosti jeden metr za sekundu.
  • Rychlé a jednoduché zásobování montážních pracovišť: Na výdejních a přijímacích stanicích systém přijímá boxy s díly a součástkámi, které jsou přepravovány přes halu, a na další stanici je zase odevzdá.
  • Systém si může zákazník sám instalovat a měnit bez externí IT a technické podpory
  • Připojení W-LAN nebo WIFI není nutné

Hodnocení našeho zákazníka

Hledali jsme systém, pomocí kterého budeme moci snížit naše vnitropodnikové přepravní časy - především doby přepravy a uskladnění. Systém by se měl orientovat na potřeby zákazníka, měl by vykazovat vysokou flexibilitu, měl by být jednoduchý, co do realizace a cenově výhodný co do pořízení. Použití LEO Locative to přesně splnilo.

Thomas Lehnigk, Manager Logistic Plant Berlin, divize SKF, říká

Přesvědčili jsme Vás?

Pak se budeme těšit na Vaši poptávku:
+420 733 643 229