• Schülke & Mayr

  Nebezpečné zboží řádně uskladněné díky kombinaci zařízení BITO

Pokračovat níže

O zákazníkovi

Schülke & Mayr je chemicko-famaceutickým podnikem založeným v roce 1889, který patří na mezinárodní úrovni k předním poskytovatelům v oblasti hygieny, prevence infekcí a chemicko-technické konzervace Od roku 1996 patří k francouzskému koncernu Air Liquide a v současnosti zaměstnává Schülke & Mayr celosvětově více než 600 zaměstnanců, z toho 440 v Německu a 90 v mezinárodních dceřiných společnostech

Požadavky zákazníka

  • Zřízení nového logistického centra pro skladování různých typů balení, např. IBC, europalet a jednotlivých balení
  • Striktní dodržení úředních předpisů a vyhlášek týkajících se protipožární ochrany a ochrany životního prostředí
  • Je nutný flexibilní, přestavitelný skladovací systém

Řešení BITO

  • Maximální skladování ve čtyřech sektorech

  Implementace integrovaného logistického centra rozděleného na čtyři sektory (oddělení) s celkově 18.500 místy pro palety.

  • Kompletační sklad a mezisklad

  Zřízení dalšího kompletačního skladu a meziskladu v paletovém regálovém systému pro 650 míst.

  • Dodatečné skladování

  Vestavba zvýšeného pódia s policovými regály BITO

  • Skladovací bloky

  Skladovací bloky jsou koncipovány jako sklady s úzkou uličkou s vodícími lištami a induktivní jednostopým vedením.

  • Příjem dodávek v celkových jednotkách

  Další centrální součást je zasunovací paletový regál, který slouží pro meziskladování celkových dodávek pro zahraniční trhy.

Zákaznická aplikace

  • Čtyři sektory tvoří centrální hlavní sklad a slouží k zásobení a meziskladování,
  • Všechny části skladu lze v případě požáru hermeticky uzavřít protipožárními dveřmi a jsou vybaveny sprinklery.
  • Za účelem splnění požadavků protipožární ochrany a sprinklerové techniky, jsou v každé regálové úrovni vestavěny speciální plechové bariéry.
  • Ve všech vodících lištách jsou pro každé paletové místo instalovány nosné brzdicí válečky.
  • Na skladovacím pódiu se skladují reklamní materiály v policových regálech BITO

Klíčové výhody pro našeho zákazníka

  • Centralizace skladu a kompletace v jednom logistickém centru
  • Skladování ve skladovacím systému BITO zajišťuje maximální technickou dostupnost při dodržení všech aspektů protipožární ochrany a ochrany životního prostředí a zaručuje nejvyšší míru bezpečnosti
  • Kratší přepravní dráhy
  • Zamezení poškození paletovaného nákladu a zabalených výrobků díky nosným brzdným válečkům v zasouvacím paletovém regálu

Co o nás říká náš zákazník

Při až 250.000 paletách, které za rok projdou naším centrem, a především i při rozmanitosti sortimentu, o který se logisticky staráme, velice záleží na tom, aby logistické řešení nejen fungovalo, ale také aby bylo koncipováno dostatečně bezpečně. To musí být zaručeno, i když je provoz velice hektický. Pokud chce firma řádně a v termínu zvládnout takový projekt, musí mít spolehlivé a flexibilní partnery, jako například společnost BITO.

Holger Blöhs, vedoucí logistiky a distribuce

Přesvědčili jsme Vás?

Pak se budeme těšit na Vaši poptávku:
+420 733 643 229