• Publikat

  BITO vícepodlažní zařízení a BITO policové regály - pro bezproblémové a flexibilní logistické procesy v eCommerce

Pokračovat níže

O zákazníkovi

Od startupu v oblasti vydavatelství a on-line distribuce potřeb pro graffiti a knih se společnost Publikat Verlags- und Handels GmbH Co. KG., mladá e-commerce společnost z Großostheimu, stala druhým největším online prodejcem značky Adidas v Německu. Kromě potřeb pro graffiti prodávají zejména tenisky a módní zboží (tato oblast se mezitím s velkým odstupem stala zdaleka nejsilnější co do obratu) a položky zboží související s outdoorovými potřebami různých známých značek. V současné době jsou stovky tisíc zákazníků především z celého Německa, z Francie a Nizozemska, ale i v celé Evropě a na celém světě přímo zásobováni různými online shopy společnosti Publicat.

Požadavky zákazníka

  • Stabilní a rychlý růst společnosti vyžadoval několikanásobnou kapacitu stávajících skladovacích kapacit. Skladovací kapacita v bývalé lokalitě byla nad míru vyčerpána. Společnost Publicat se přestěhovala do nových skladovacích prostor.
  • On-line prodejce nabízí především svým mladým zákazníkům rozmanité a široké spektrum tenisek, módních a outdoorových potřeb. Skladovací prostory k tomu musí být adekvátně zařízeny.
  • Pro společnost Publikat je rozhodující, aby skladovací zařízení bylo solidním systémem, který zvládne požadovanou skladovací kapacitu.
  • Nové skladovací zařízení musí nabídnout on-line prodejci co největší flexibilitu, aby bylo možné rychle a s minimálním úsilím reagovat na očekávaný, stabilní růst společnosti.
  • Objednávky by měly být vždy doručitelné okamžitě, proto je třeba zaručit trvale vysokou dostupnost. Na skladě je přibližně 100.000 různých položek zboží, denně je - v závislosti na ročním období - rozesíláno mezi 3.000 a 5.000 objednávkami.
  • Velmi úzký časový faktor: Pro přestěhování do nových skladovacích prostor muselo být vybavení v první hale realizováno před začátkem vánočního období. Od zadání zakázky až po stěhování byly k dispozici pouze necelé tři měsíce.
  • Zařízení druhé haly by mělo být prováděno za chodu, bez narušení a omezení provozních procesů.
  • Budoucí požadavky na rozšíření a související přestavby a montážních opatření ve skladovacích halách musí být velmi flexibilní a rychle realizovatelné v krátkém časovém období, aniž by to mělo negativní vliv na provozní procesy.

Řešení BITO

  • Ve skladovacích prostorách v novém lokalitě společnosti Publikat byla instalována dvě třípodlažní BITO zařízení.
  • Vícepodlažní zařízení se skládá vždy ze dvou bloků, které jsou navzájem propojeny středovou uličkou o šířce 2,5 m.
  • Středová ulička tvoří hlavní tepnu zařízení, kde je nejsilnější provoz pro příjem zboží a výdej zboží. Šírka uličky byla dimenzována tak, aby dva ruční zdvihací vozíky mohly pohodlně kolem sebe projet.
  • Středová ulička má vysokou stabilitu díky konstrukci na bázi komponentů paletových regálů BITO.
  • Zboží prodejce je uloženo v BITO policových regálech s policemi různých hloubek - o rozměru 30 cm do hloubky, takže se vejdou dvě krabice na boty se za sebe - nebo o rozměru 60 cm do hloubky, aby bylo možné uložit dva kartony, ve kterých je uloženo oblečení.

Zákaznická aplikace

  • Dobře strukturovaná montáž zařízení odpovídající požadavku zákazníka: U společnosti Publicat probíhá příjem zboží v zásadě ve třech zónách, v nichž jsou položky zboží skladovány podle druhu a priority: Existuje jeden sklad na textil, jeden sklad na obuv a kromě toho sklad, ve kterém se skladuje zboží na paletách. Zde se zboží skladuje v BITO policových regálech.
  • Každá skladovací zóna je navržena tak, aby byla tak flexibilní a nabídla tolik prostoru, že prodejce dokáže co nejjednodušeji a nejrychleji reagovat na požadavky zákazníků co do různých položek zboží a aby zpracování stále rostoucího počtu objednávek bylo do budoucna i nadále možné bez kompikací.
  • V halách bez vícepodlažního dispozičního zařízení areálu se skladuje v policových regálech na jednopatrové úrovni nebo na paletách a odebírá se z nich.
  • Vychystává se od pondělí do soboty v jednosměnném provozu. Vychystávání probíhá zcela bez dokladu PDA a na všech úrovních zařízení.
  • Všechny tři patra zařízení jsou vybavena policovými regály, každé pole je vybaveno sedmi policemi.
  • Každý policový regál lze obsluhovat ze dvou stran.
  • Uličky mezi řadami regálů poskytují dostatečný prostor pro ergonomické umístění a vychystávání krabic a zboží, zaměstnanci se mohou přitom volně pohybovat.
  • Rychloobrátkové zboží se vychystává přímo z palety, aby se minimalizoval čas potřebný pro vychystání.

Klíčové výhody pro našeho zákazníka

  • Stávající výška haly umožňuje instalaci vícepodlažních zařízení až do výšky tří pater. Vícepodlažní stavba umožňuje využít objem již stávající a nově přibrané logistické budovy.
  • Tím se zvýší skladovací kapacity, současně je možné rychle a pružně reagovat na aktuální a očekávaný budoucí růst objemu zakázek.
  • eCommerce společnost tak získává při současné základní ploše celkem více než 6 000 metrů2 skladovacího prostoru navíc.
  • Manuální zařízení, jako například policové regály, nabízí nejvyšší míru flexibility - on-line prodejce může bez problémů reagovat na trvalé sezónní výkyvy, období prodejní špičky, zvýšenou rozmanitost položek zboží a růst objednávek.
  • BITO policové regály lze snadno přemístit a přestavět podle požadavků a jednotlivé police lze bez velkých nákladů přidat. Kdykoli je možné rychle a snadno reagovat na nové pracovní podmínky.
  • Police nemají ostré rohy a hrany, což je důležitým aspektem zejména pro skladování citlivých materiálů, jako jsou oděvy a textil.
  • Dodržení pevného časového plánu: Krátké koordinační postupy v úzké spolupráci s týmem společnosti Publikat, projektovým týmem společnosti BITO v Meisenheimu a montážními týmy na místě umožnily po krátké plánovací fázi rychle zahájit výrobu zařízení a poté nechat provést přímo instalaci.

Hodnocení našeho zákazníka

Zařízení bylo od počátku plánováno v úzké spolupráci s týmem společnosti BITO. Byly přijaty a podpořeny naše nápady a návrhy a výsledkem byla realizace nejlepšího možného řešení pro nás. Všechny požadavky - a právě také časově omezené komponenty - přitom byly splněny bez jakýchkoliv problémů. Uvědomili jsme si, že časový rámec, který jsme společnosti BITO dali jako předpoklad, byl velmi malý a načasování bylo více než ambiciózní. Jsme potěšeni, že tento projekt vybavení skladovacích hal v naší nové lokalitě byly opět realizovány úspěšně. Protože všechno klapalo a šlo velmi dobře.

Florian Herr,
Publikat Leitung Operations

Přesvědčili jsme Vás?

Pak se budeme těšit na Vaši poptávku:
+420 733 643 229