• DACHSER

  Částečná přestavba paletového skladu pro větší efektivitu a vysokou flexibilitu - pomocí BITO rychloupínacích drah

Pokračovat níže

O zákazníkovi


Společnost má cca 27.450 zaměstnanců a 405 pracovišť po celém světě. V Německu pracuje pro logistickou společnost cca 14.316 zaměstnanců na 69 pracovištích.

Požadavky zákazníka

  • Pro logistické centrum Kempten by měly být procesy vychystávání optimalizovány v rámci stávajícího paletového skladu
  • Průběžné časy na objednávku se musí zkrátit
  • Vychystávací zařízení vyžaduje vysokou flexibilitu, protože velikosti balení, která mají být vychystána, kolísají popř. se mění

Řešení BITO

  • BITO rychloupínací dráhy

  » Stávající BITO sklad palet se přestavuje a spodní úrovně se nahrazují BITO spádovými regály na kusové zboží

  • Válečkové lišty

  » Spádové úrovně jsou vybaveny válečkovými lištami jako pohyblivým pásem

  • Univerzální dělicí lišty

  » Kanály se pomocí univerzálních dělicích lišt dále dělí na jednotlivé dráhy

Zákaznická aplikace

  • U zvláště těžkých balení s problematickým rozběhem se válečkové lišty nahrazují válečkovými dopravníky

Klíčové výhody pro našeho zákazníka

  • Použití BITO rychloupínacích drah zaručuje logistické společnosti maximální možnou flexibilitu při vychystávání různě těžkých balení
  • Efektivní vychystávání: na jedno regálové pole je nyní k dispozici 50 spádových kanálů namísto původně šesti palet

Přesvědčili jsme Vás?

Pak se budeme těšit na Vaši poptávku:
+420 733 643 229