Snížení emisí CO2 pomocí skládacích boxů

Používáním recyklovaných skládacích boxů může společnost zlepšit svou uhlíkovou stopu. Jako opakovaně použitelné obaly nahrazují mnoho jednorázových obalů a šetří CO2 při zpětné přepravě.

Skládací boxy, které používají zejména firmy v potravinářském průmyslu, mají v oblasti udržitelnosti mnoho trumfů na své straně. Protože skládací boxy slouží jako opakovaně použitelné nádoby, nahrazují mnoho jednorázových nádob. Díky své robustní konstrukci snadno vydrží stovky přepravních cyklů. Použití recyklovaného materiálu krabic výrazně přispívá ke snížení emisí CO2 (1). Dalším jejich trumfem je schopnost snižovat objem (2). Skládací boxy ušetří 75 % prostoru potřebného pro zpětnou přepravu na nákladním vozidle a ve skladu. To znamená, že na zpáteční cestě také způsobují pouze čtvrtinu emisí způsobených spalováním paliva v nákladních automobilech. Firmy tedy dělají velmi dobré rozhodnutí, když používají recyklovatelné skládací boxy, pokud mají za cíl snížit svou uhlíkovou stopu.

Použití recyklovaného materiálu šetří CO2

Skládací přepravky EQ jsou vyrobeny z recyklovatelného polypropylenu (PP) (3). Předpokladem úspory emisí jsou fungující recyklační cykly a nové recyklační technologie. Vzhledem k tomu, že některé společnosti zdokonalily složitou recyklaci plastů (především polyethylenu (PE) a polypropylenu (PP)) a příměsi přísad (plniva, aditiva atd.) pro dosažení určitých vlastností, lze v současné době používat i recykláty. Výroba recyklátů šetří velké množství energie a emisí ve srovnání s výrobou z ropy. Přepravky nebo zavírací boxy se na konci svého životního cyklu rozemelou a z rozemletého materiálu se pak vyrobí nové předměty. 

Výhody opakovaně použitelných nádob oproti nádobám na jedno použití

Podle studie Fraunhoferova institutu lze používáním opakovaně použitelných plastových obalů při přepravě zboží dosáhnout snížení emisí CO2 až o 60 % ve srovnání s jednorázovými kartonovými obaly (4). Studie "Uhlíková stopa obalových systémů" (5) porovnává emise CO2 při přepravě v jednorázových kartonových obalech (CB) a opakovaně použitelných plastových obalech (RPC) podle normy ISO 14040/44. U obou obalových systémů je zohledněn celý životní cyklus, a to v rozsahu výroby, používání a konce životnosti. Opakovaně použitelné skládací plastové přepravky vypouštějí během svého životního cyklu pouze 15 t CO2 ekv, zatímco jednorázové kartonové přepravky vypouštějí více než 37 t CO2 ekv. Pro zajištění stejné přepravní služby tak opakovaně použitelné plastové přepravky ušetří přibližně 60 % CO2. Při opakovaném použití je však třeba zajistit, aby byl recyklační cyklus skutečně řádně uzavřen (3).

Snížení emisí CO2 díky zpětné přepravě se sníženým objemem

Zpětná přeprava skládacích boxů díky zmenšení objemu (úspora místa 75 %) také výrazně snižuje emise CO2 a dalších skleníkových plynů. To znamená, že při zpáteční přepravě lze na jedné ložné ploše nákladního automobilu přepravit čtyřikrát více skládacích boxů. Na celkovou spotřebu energie i emise CO2 nákladního automobilu tak připadá čtyřikrát více boxů než u neskládacích standardních přepravek. Relativní bilance CO2 skládacích boxů je tak při zpáteční cestě o 75 % lepší. 

Skládací boxy EQ

Kromě úspory objemu v poměru 1:4 při skladování a přepravě nabízejí skládací boxy EQ (2) také výklopné rukojeti nebo volitelné ergonomické zvedací rukojeti. Ergonomické jsou nejen otočné zvedací rukojeti, ale také skládací mechanismus byl navržen ergonomicky. Skládací mechanismus se odemyká pomocí ergonomické páčky. Aby skládací box v základní velikosti Euro fungoval i v automatických skladech, může být na přání vybaven stabilním žebrovaným nebo dvojitým dnem. Robustní přepravky jsou nejen bezpečné pro potraviny, ale také odolné vůči teplotám (-20 až +80 stupňů Celsia). Skládací boxy, které jsou k dispozici v mnoha velikostech, jsou standardně k dispozici v barvách modrá/šedá nebo oranžová/šedá. Od množství 500 kusů je možná jakákoli barva. Protože skládací boxy vydrží zatížení 180 kg, lze je bezpečně stohovat. Na vyžádání jsou samozřejmě k dispozici také s dvoudílným výklopným víkem (které lze odklopit a zapečetit). Působivá je také cena univerzálních skládacích boxů. V neposlední řadě je dalším kritériem nákupu možnost snížení emisí.

Literatura 

1 Recycling contributes significantly to CO2 savings, Recycling Magazin, Link 

2 Folding boxes EQ, BITO storage technology, Link 

3 BITO expertise, Plastic recycling of industrial containers is becoming increasingly important, Link 

4 BITO expertise, Sustainable logistics, 60 per cent better carbon footprint with plastic reusable containers 

5 Study "Carbon Footprint of Packaging Systems", Fraunhofer Institute for Building Physics IBP on behalf of the Stiftung Initiative Mehrweg, December 2017, Link 

Mohla by vás zajímat také tato témata