Optimalizace balení v logistice

Optimalizací obalů a procesů souvisejících s balením lze dosáhnout obrovských úspor nákladů, zvýšit konkurenceschopnost a současně chránit životní prostředí. Toto téma je dalekosáhlé.

Řada společností přepravuje denně běžné zásilky po jednotlivých kartonech nebo v kombinovaných zásilkách rozprostřených po paletách. Jde buď o zboží přímo vyráběné společností nebo je prodáváno prostřednictvím e-commerce společností. Zboží se přepravuje prostřednictvím expresních zásilek nebo prostřednictvím stávajících dopravních společností. S cílem snížit náklady na balení, chránit životního prostředí, udržet konkurenceschopnost, je nezbytné efektivně navrhnout a optimalizovat procesy balení. Optimalizace bere v úvahu mimo jiné design obalu, manipulaci s nimi, míru využití kapacity obalu, rozmanitost a skladnost obalů, požadavky na kvalitu, materiál obalu a délku životního cyklu (jednosměrný nebo opakovaně použitelný systém). Často je využití objemu jednotlivých typů obalů a také využití palet velmi nízké. To je prostor, kde lze ve společnosti dosáhnout výrazných úspor. Další prostor k optimalizaci a úsporám vzniká v omezení rozmanitosti balení (standardizace), volbě jednotného tisku, spojování objednávek, výběr efektivních balicích strojů, optimalizace vychystávacích stanic a důsledná správa pohybu zboží v rámci podniku (zavedení systému správy skladu - WMS). Jak je vidět, optimalizace firemních procesů relevantních pro balení a optimalizace obalů je velmi široké téma.

Odlišnosti konsolidace zásilek

Na rozdíl od přímé dopravy je zboží v široké síti tradičních přepravců několikrát překládáno. V první fázi se zboží přesouvá od odesílatele do přijímacího depa. Zde jsou zásilky konsolidovány a předány k odeslání. V doručovacím depu jsou zásilky rozděleny dle lokalit do doručovacích vozů. To znamená, že doručované zboží je minimálně dvakrát zpracováváno. Obecně je pro dodávku zboží definováno do 2,40 m délky, což je minimální vnitřní šířka nákladního vozu.  Pokud zboží překročí základní rozměr europalety, je považováno za nestandardní. Mnoho přepravních společností využívá nakládku do dvou pater do přepravního prostoru nákladních vozů pro lepší využití přepravního prostoru. Nákladní automobily jsou zpravidla nakládány a vykládány výhradně zezadu. Manipulace se zásilkami bočními vraty je poměrně vzácná.

Balení pro všeobecnou přepravu

Pro hladkou manipulaci s běžnými zásilkami by mělo být zboží zabaleno na čtyřcestných paletách. Typické jsou euro nebo chemické/průmyslové palety, ale také jednosměrné palety v daných rozměrech jsou využívány. Díky rozměrům jsou tyto palety ideální pro nákladní automobily a mohou být nakládány jakýmkoliv směrem. Volné, nepaletizované zboží (např. Individuální zásilky) nebo objemné výrobky (dlouhé zboží, ploché výrobky) narušují přepravní procesy a často může docházet k jejich poškození. Palety musí být zabaleny tak, aby měly co nejvíce tvar krychle. Pro zajištění stohovatelnosti musí být balení dostatečně stabilní. Rozlišujeme různé druhy balení – prodejní balení, produktový obal a přepravní balení. Obal výrobku je určen k ochraně finálního produktu, prodejní obal je určen k tomu, aby byl výrobek atraktivní pro kupujícího. Hlavním úkolem přepravního obalu je ochrana výrobku a prodejního balení. Nejběžnější obalový materiál pro přepravní obaly je vlnitá lepenka. V závislosti na použití se také dřevo používá pro přepravní obaly. Ocel je zcela vyjímečně používána jako obalový materiál.

Výhody a nevýhody obalových materiálů

V prvé řadě je pro přepravní obaly velmi důležitá stabilita jednotlivých materiálů a samotných obalů, stejně jako jejich hmotnost. Důležitou roli hrají také náklady na materiál, manipulační náklady a náklady na likvidaci. Zpravidla je přepravní obal navržen jako jednorázové balení. To vede ke špatnému obrazu firmy. Situace je zcela odlišná s opakovaně použitelným balením. Zde (recyklovaný) plast je cílená volba materiálu.

Příklady optimalizace balení

Existuje celá řada možností optimalizace v oblasti balení. Opakovaně použitelné balení se hodí k pravidelným bilaterálním transportním vztahům. Kyvadlová doprava může být organizována mezi odesílatelem a příjemcem. Snížením objemu vratného obalu (např. skládáním) může být proces účinnější. Pokud se použije jednorázové balení, může být jeho konstrukce optimalizována, například obal může být navržen tak, aby balené zboží přenášelo také stohovací síly. Design balení by měl být upraven tak, aby byla zaručena pouze minimální dostatečná ochranná funkce. 

Obaly by měly být přizpůsobeny výrobkům a nosičům nákladu, jako jsou euro palety, aby se snížila potřeba plnění a množství obalového materiálu. Bublinová folie by měla být použita k zabalení křehkých předmětů, pro izolaci nebo jako výplň. Upevňovací prvky s protahovacími fóliemi ve vlnitých kartonových nosičích nebo kartonech šetří velké množství plnicího materiálu. To také snižuje používané množství variant balení. Kartony mohou být také stažené folií a upevněny na paletě. 

Ne všechny možnosti optimalizace mohou být využity. Někdy nejsou na trhu k dispozici žádné vhodné řešení pro efektivní balení. V tomto případě by měl dodavatel balení poptán na vytvoření zakázkového balení.

Úspora nákladů na obalové materiály

Zde je důležité přijmout holistický pohled na transportní řetězec s ohledem na křehkost zboží. S tím vzniká řada otázek: Jak stabilní musí být přepravní balení? Které materiály by měly být použity a kde je možné ušetřit? Jak lze obal optimalizovat? Musí být obal speciálně navržen? Kde a jak mohou být procesy optimalizovány? Je nezbytný nákup balicího stroje? Jak vybrat správnou přepravní společnost? Jaké používat palety? A v neposlední řadě: vyplatí se nám vůbec plánovaná investice? 

Při výpočtu návratnosti investic (ROI) může být zisk investice odhadnut ve srovnání s částkou původně investovanou. 

ROI = návratnost investic / investice 

Návrat = zvýšený příjem + snížení nákladů 

Investice = čas, zdroje, lidé, stroje 

Pokud jsou investice vyšší než zvýšené příjmy plus snížení nákladů, výsledkem je negativní ROI. Investice do času, zdrojů, materiálů, lidí a strojů musí být proto pečlivě zváženy a vypočítány.

Mohla by vás zajímat také tato témata