Kdy má konsignační sklad smysl?

Vzhledem k výraznému zkrácení dodací lhůty pro koncového zákazníka a kapitálového závazku pro podnikatele může být konsignační sklad zajímavou alternativou pro pořízení zboží.

Každý podnikatel musí najít řešení, jak zvýšit prodeje, zákaznickou spokojenost a zároveň ušetřit náklady a minimalizovat zadržování kapitálu. Konsignační sklad může být účinným prvkem při plánování úspěchu společnosti. Co přesně je tedy konsignační sklad? Konsignační sklad je sklad zboží nebo dílů, který zřídil dodavatel v bezprostřední blízkosti nebo dokonce v areálu zákazníka, aby bylo zajištěno rychlé dodání potřebných položek, zejména v případě důležitých nebo často požadovaných dílů (rychloobrátkové položky). Je důležité, aby dodavatel zůstal zákonným vlastníkem zboží, dokud zákazník zboží nepřebere ze skladu. Odběr současně spouští proces nákupu a převod vlastnictví na odběratele, ledaže by existovala výhrada vlastnictví, např. „do plné úhrady“ na straně dodavatele.

Výhody konsignačního skladu

Jednou z rozhodujících výhod je to, že zboží je vždy po ruce a dodací lhůta pro koncového zákazníka je značně zkrácena. To přirozeně zvyšuje spokojenost koncových zákazníků. Rychlé dodání je často také prodejním argumentem, který lze použít ke zvýšení prodeje. Zároveň dodavatel šetří investiční náklady na svůj vlastní sklad nebo sklad dílů, včetně regálového systému. Kromě toho je dodavatel stále odpovědný za správu zásob a zajištění kvality svého zboží. Pokud například dojde ke změnám v konstrukčních nebo technických aspektech, musí dodavatel vyměnit postižené položky na vlastní náklady. Totéž platí pro výrobky s datem minimální trvanlivosti (např. potraviny). Pokud je datum trvanlivosti překročeno, musí dodavatel dané zboží také vyměnit. Dodavatel i odběratel musí mít samozřejmě přístup k údajům systému řízení skladu nebo systému ERP. U odběratele je tento typ nákupu velmi snadno rozpočtovatelný z hlediska nákladů.

Nevýhody konsignačního skladu

Nevýhodou pro zákazníka, ale výhodou pro dodavatele, je loajalita vytvořená konsignačním skladem. Protože je smlouva o dodávce uzavřena na delší dobu, nemůže zákazník jednoduše přejít na jiného dodavatele, který například nabízí nižší cenu nebo lepší kvalitu. Může se stát, že odběratel přestane neustále porovnávat a vyjednávat cenu u ostatních dodavatelů. Kromě toho zákazník také dává úplnou kontrolu nad zásobami položek. Jinými slovy, musí být schopen naprosto důvěřovat dodavateli. Dodavatel používá vlastní zaměstnance nebo software přímo u zákazníka, aby zajistil doobjednávky zboží či materiálu. Při poklesu zásoby na určité minimální množství se objednávka automaticky spustí. Samozřejmě je důležité, aby byly všechny položky během odebírání správně zachyceny v systému, např. skenováním čárových kódů nebo čtením značek RFID. Nevýhodou pro dodavatele je vyšší kapitálový závazek - zejména pokud provozuje několik konsignačních skladů pro různé zákazníky.

Instalace a speciální funkce konsignačního skladu

Často se instaluje konsignační sklad pro spotřební materiál, opotřebitelné díly a náhradní díly. Může se jednat o často požadované součásti, jakož i o běžné pomocné nebo provozní materiály („C-díly“). Spuštění také dává smysl pro zvláště drahé díly s variabilní poptávkou, protože riziko spotřeby nese příjemce. Pokud se sídla dodavatele a odesílatele nacházejí v různých zemích EU, může být nutné dodržovat různé daňové předpisy (např. DPH). Pokud je sídlo zákazníka ve třetí zemi mimo EU, mohou při dodávce hrát roli další celní požadavky.

Zvláštní forma: Logistické centrum dodavatelů (LCD)

Velcí zákazníci, kteří vyžadují mnoho jednotlivých dílů, které musí být zasílány různými dodavateli, často zřizují LCD. Představte si například výrobce automobilů, který pro každý konsignační sklad má ve výrobě vlastní samostatné prostory. Každý dodavatel odpovídá za správu zásob a kontrolu kvality v příslušné skladové ploše (kola, elektronické komponenty atd.), jak je popsáno výše. To umožňuje výrobci soustředit se výhradně na výrobu automobilů.

Alternativy ke konsignačnímu skladu

Metody Kaizen, jako je dodávka komponentů Just-In-Time (JIT), Kanban atd. mohou snížit skladování na minimum. U dodávek JIT však existuje vysoké riziko výpadků výroby. Princip Kanban je decentralizovaná kontrola výroby, která vede ke štíhlému skladování a logistice JIT. Výroba vyšle signál do předcházející fáze výroby, že jsou zapotřebí nové komponenty. Například prázdný box s objednávkovou kartou pro konkrétní položku je odeslán do štíhlého skladu a plný kontejner je odeslán zpět. Sklad dílů nyní ví, že tato položka musí být znovu objednána v určitém množství a odešle tuto objednávku zdroji (dodavateli). Zákazník vyplní objednávku a doručí požadované množství odpovídající komponenty do skladu. Kanban karta tedy slouží jako objednávková karta pro výrobu, která spouští specifickou objednávku na produkci nebo-li rezonanční vlnu, která probíhá od výroby ke zdroji.

Dodavatelem spravovaný inventář (VMI) řídí prodejce nebo výrobce přímo ve skladu zákazníka. Toto poskytuje elektronická data, jako je prodej nebo stav zásob atd. Prodejce je pak zodpovědný za plánování zásob a dodávky zboží. Rovněž vygeneruje objednávku. Hlavními výhodami jsou levnější velikosti šarží a nízká úroveň zásob u zákazníka.

Mohla by vás zajímat také tato témata