Hur bedömer man om ett hyllsystem håller bra kvalitet?

Det är många olika egenskaper som bestämmer kvaliteten på pall- och hyllställ. Exempelvis tillverkningsprocessen, tillverkarens erfarenhet, material och ytbehandling samt kvalitetsledning.

Som företagare bör du vara medveten om kvaliteten på de lagerhyllor du köper. Det kan dock vara svårt att bedöma vad som är "äkta kvalitet” eftersom termen ofta är ganska vag. I grund och botten handlar kvalitet om alla egenskaper hos ett objekt, ett system eller en process. Kvaliteten på en lagerhylla beror på en rad faktorer och egenskaper såsom materialval, tillverkningsprocess och tillverkarens erfarenhet, bearbetning och ytbehandling av hyllorna, kvalitetskontroll, hyllsystemets utbyggnadsmöjligheter, professionell montering och hyllbesiktning. 

Material av hög kvalitet

Användningen av förstklassiga material är särskilt viktig för tillverkning av högkvalitativa lagringssystem såsom pallställ, hyllställ, grenställ etc. Vanligtvis används stål för den här typen av professionella hyllor (1). Medan metaller som järn förekommer naturligt, är stål konstgjorda legeringar av järn och kol (upp till 2 procent) och andra grundämnen. Vissa mekaniska egenskaper uppnås i stål genom kolhalten och andra legeringselement. Till exempel är rostfritt stål mycket korrosionsbeständigt. EN 10027-1 och 10027-2 definierar beteckningarna för olika ståltyper i Europa. Exempel är olegerat, mikrolegerat, låglegerat och höglegerat stål beroende på avsedd användning. Hos BITO väljs endast stål av högsta kvalitet till våra hyll- och lagringssystem för att klara de mest extrema kraven. Här börjar BITO:s kvalitetsledning som DIN ISO 9001-certifierad lagerteknikexpert. 

Bearbetning och ytbehandling

Ett hyllsystem eller ett pallställ börjar som bandstål (stålspolar). Bandstålet rullas ut och placeras i en riktmaskin som avlägsnar ojämnheter och spänningar i materialet för en optimal efterbearbetning. Det uträtade bandstålet matas sedan till en stansmaskin eller en profileringsmaskin. Här tillverkas hyllor, profiler, stödben och bärbalkar till hyllsystemen. Stödbenen och bärbalkarna kapas till rätt längder med hjälp av automatiska sågar. Hyllkomponenterna rengörs sedan och pulverlackeras med RAL-färger eller varmförzinkas enligt DIN EN 10142 för slag- och korrosionsskydd samt hög mekanisk bärförmåga. Vid varmförzinkning doppas hyllkomponenterna i varm flytande zink, vilket ger en blank silvergrå och lätt matt yta. De profilerade stolparna sätts ihop till en färdig ram där hyllor, galler etc senare sätts in. I princip inga av BITO:s hyllsystem eller pallställ har några vassa kanter. Kvaliteten kontrolleras naturligtvis kontinuerligt genom hela den industriella tillverkningsprocessen. Kvalitetssäkring och kvalitetsledning utförs i enlighet med DIN EN ISO 9000. 

Hyllsystemens expansionsmöjligheter

BITO:s hyllsystem för förvaring av varor kan utökas med skruv- eller klicksystem och det finns ett brett utbud av tillbehör. Klicksystem installeras snabbt och enkelt och har därmed en hög grad av flexibilitet i designen. Hyllsystem med skruvar hålls samman genom att skruva ihop hyllkomponenterna. 

Våra hyllsystem kan utformas på många olika sätt. Till exempel ger hyllställ i flera våningar en bra användning av utrymmet i lagret, särskilt på höjden. Sådana flervåningssystem har många fördelar. Varorna kan lagras på olika nivåer beroende på omsättningshastighet och systemet kan enkelt byggas ut och anpassas till ett brett varuutbud och säsongsvariationer (2). Dessa hyllsystem kan även byggas ut med trappor, räcken, varuhissar mm. Med kvalitetshyllor från BITO får du stöd av erfarna experter inom lagringsteknik i allt från planering och design till montering och hyllbesiktning. 

Professionell montering

Det finns ett stort antal regler för montering av hyllsystem och lagerinredning. Montering och kontroll ska utföras enligt DIN EN 15635 samt Arbetsmiljöverkets regler och föreskrifter. BITO:s kompetenta montörer och besiktningsmän är medvetna om hur viktigt det är att fokusera på säkerheten. Därför används alla försiktighetsåtgärder och inspektioner för att skydda kunderna från skador och olyckor samt de höga kostnader som följer därav. 

Kriterier för högkvalitativ hyllmontering

För att säkerställa hög monteringskvalitet följer BITO:s utbildade montörer följande krav, kriterier och monteringsanvisningar för olika typer av pall- och hyllställ: 

  • Noggranna rutiner enligt DIN-standarder, monteringsanvisningar och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 
  • Kvalitetssäkring och kvalitetsledning av utfört arbete. Vid behov ges vidareutbildning för montörer (teori och praktik), rapportering av monteringsarbete och potentiella felkällor för att förbättra framtida monteringsarbete och säkerställa kvaliteten. Den insamlade informationen distribueras internt och skickas till alla montörer (även hos internationella dotterbolag). Detta säkerställer ett kontinuerligt informationsflöde. 
  • Slutbesiktning utförd av en sakkunnig fackman enligt DIN EN 15635. Efter en fackmannamässig genomgång av lagret sätts kontrollmärken som anger när lagret har kontrollerats enligt föreskrifterna. Besiktningen utförs av vår monteringsledare på plats. Först då sker själva överlämningen till kund. 

BITO erbjuder hyllbesiktningar

Enligt SS-EN 15635:2008 (Montage, drift och underhåll av stationära lagerinredningar i stål) ska: ”En tekniskt kunnig person utföra kontroller minst var tolfte månad. En skriven rapport ska lämnas till ansvarig för lagerinredningens säkerhet med observationer och förslag på eventuella åtgärder.”  Reglerna om besiktning syftar i första hand till att förebygga olycksfall i arbetet på lagret och därmed säkerställa de anställdas säkerhet. I denna process ska eventuella hyllskador registreras, graderas och dokumenteras. Dessutom rekommenderas en visuell kontroll av hyllorna med fast intervall, till exempel varje vecka. Om ett ställ utsätts för förhållanden som ändrar dess prestanda eller säkerhetstillstånd, till exempel en kollision, ska en tilläggsbesiktning av sakkunnig utföras. De vanligaste skadorna är kollisionsskador på nedre delen av stolparna och bärbalkarna. Dessa skador kan faktiskt leda till att lagringssystemet kollapsar, men risken för detta minskar med regelbundna hyllinspektioner. BITO:s besiktningsmän har den tekniska kompetensen samt kunskapen om svenska och europeiska regelverk som krävs för en korrekt utförd säkerhetskontroll och fortsatt stabil drift av anläggningen. 

Erfarenhet och certifieringar

Hos lagringsteknikexperten BITO är inte bara alla pall- och hyllställ godkända enligt DIN, utan hela kvalitetsstyrningen är certifierad enligt DIN EN ISO 9001. Standarden säkerställer en genomgående hög produkt- och tjänstekvalitet och definierar därmed grunden för en effektiv kvalitetsledning. Företagets hållbarhetsarbete och klimatneutralitet är certifierad av TÜV Rheinland och övervakas kontinuerligt. Det faktum att BITO har decennier av erfarenhet av förvaringsteknik och hyllsystem ger också mervärden för dig som kund. 

Kallör:

1. BITO insikter, Från järn till stålhyllor (på engelska), länk 

2. BITO lösningar, Hyllställ i flera våningar, länk 

3. BITO hyllbesiktning, länk 

Du kanske också är intresserad av dessa ämnen

BITO Nyhetsbrev