• Priemyselná výroba

    Vo výrobe záleží na robustných a inteligentných skladovacích riešeniach.

Prejsť nižšie

Požiadavky zákazníkov

V priemyselnej výrobe - je jedno, či ide o spracovanie kovov, chemický priemysel alebo výstavbu veľkých zariadení - záleží na spoľahlivých, robustných a flexibilných logistických systémoch. Suroviny a polotovary musia byť na mieste k dispozícii. Transparentné zásoby a materiálové toky cez RFID a čiarové kódy sú jedným z mnohých dôležitých prvkov vo výrobnej logistike. Tak ako sa zrýchľuje technologický vývoj, musí aj vnútropodniková logistika koordinovať čoraz pružnejšie množstvá a varianty. Dokonale koordinovaná logistika je v priemyselnej výrobe základom pre získanie konkurenčnej výhody v celosvetovom meradle.

Trendy

    • Kratšie doby vývoja a životné cykly výrobkov vyžadujú flexibilné a dynamické logistické systémy.
    • Sklady musia reagovať na zvyšujúci sa počet variantov a vysokú flexibilitu množstva.
    • Spoľahlivé a inteligentné skladovacie systémy s čiarovými kódmi a RFID sa bez problémov integrujú do toku materiálu.