• Starostlivosť o zdravie

  Kto chce pomáhať ostatným, aby sa uzdravili, potrebuje flexibilnú logistiku.

Prejsť nižšie

Požiadavky zákazníkov

Už približne dve desaťročia prechádza zdravotnícke odvetvie zmenami: Okrem technologických a zdravotno-politických aspektov pritom hrajú rozhodujúcu úlohu kultúrne a ekonomické zmeny. Zdravie dnes znamená oveľa viac ako iba vyliečiť sa z chorôb. Je to životný a hodnotový trend. Aby aj farmaceutický priemysel a zdravotníctvo mohli plniť vysoké nároky v budúcnosti, výrobné spoločnosti kladú čoraz väčší dôraz na inteligentné logistické riešenia, napr. v oblastiach skladovania, doplňovania, vychystávania prepraviek a kusových zásielok. Optimálna kontrola prístupu k skladovým zásobám alebo kontinuálne chladené sklady liekov sú rovnako dôležité aspekty.

Trendy

  • E-Commerce a on-line lekárne sa tešia čoraz väčšej obľube.
  • Hygienické skladovanie, čistota a poriadok v sklade sú veľmi dôležité.
  • Dobre viditeľné označenie pre identifikáciu tovarov pritom pomáha zabrániť chybám.
  • On-line zasielanie ako aj objednávky priamo v lekárňach vyžadujú extrémne rýchlu logistiku.
  • Zaistená musí byť ochrana pred neoprávneným prístupom k tovaru, napríklad vďaka odolným nádobám BITO s plombami a čiarovým kódom.

Presvedčili sme vás?

V tom prípade sa tešíme na váš dopyt:
+421 (0) 38 760 00 86