• Naše výrobné závody

    „Made in Germany“

Prejsť nižšie

Regálové systémy - výroba

V hlavnom sídle našej spoločnosti v Meisenheime sa vyrábajú všetky regálové systémy BITO – bez výnimky: na malé, veľké, ľahké, ťažké, veľkorozmerné alebo dlhé predmety, od samostatných regálov až po viacposchodové regálové zostavy. Vyrábame najmodernejším spôsobom. Vysoký stupeň automatizácie pri profilovaní, výrobe políc, ako aj pri najnovších ohraňovacích, lisovacích a ohýbacích strojoch zabezpečuje presnú výrobu v konštantne vysokej kvalite. Profesionálna príprava a sústavne optimalizované výrobné procesy zaručujú rýchlu a bezproblémovú realizáciu zákaziek, a tým aj spoľahlivé vybavovanie objednávok.

V našom materskom závode v Meisenheime vyrábame na ploche 45 000 m² kvalitnú regálovú techniku. Poskytujeme kompletný proces od vývoja/testovania cez konštrukciu zariadení a výrobu nástrojov, aby mohla naša logistika následne expedovať tovar v stanovených termínoch do celého sveta. Permanentný rast dosahujeme sústavným vzdelávaním našich zamestnancov a rozvojom výrobných procesov. Naša inovatívna a aktívna investičná politika nám umožňuje rovnomernú a spoľahlivú obsluhu rôznych distribučných kanálov ako aj použitie najnovšej technológie. Sme spoľahlivým partnerom od najmenších výrobných sérií a komponentov vyrobených na objednávku cez veľké projekty, sériovú výrobu a expedíciu na priamy predaj až po rýchly dodávateľský servis. Naši experti ovládajú inovatívne techniky lisovania a mechanického tvárnenia na moderných a energeticky úsporných strojoch. Aby sme splnili náročné požiadavky trhu a zákazníkov, musíme dbať na neustále zlepšovanie našich podnikových procesov. Naši vzdelaní a motivovaní zamestnanci sú však zárukou, že si dominantnú pozíciu na trhu udržíme aj v budúcnosti.

Dominik Freyland-Mahling, vedúci závodu v Meisenheime

Prepravkové systémy - výroba

Výrobný závod na plastové prepravky patrí k najmodernejším v tomto odvetví. Prepravky BITO sa vyrábajú na výkonných a ultramoderných vstrekovacích strojoch. V našom vývojovom centre v Lautereckene môžu byť prepravky navyše upravené podľa špecifických požiadaviek zákazníkov. Spoločnosť BITO upravuje prepravky rôznymi spôsobmi, napríklad pomocou automatického nanášania etikiet s čiarovým kódom a frézovaním alebo vŕtaním prepraviek pre použitie ako prepravky s protipožiarnou ochranou. Plníme aj požiadavky zákazníkov na firemné logá, atypické rozmery, špeciálne vložky alebo spevnenie prepraviek. Celý výrobný proces je charakterizovaný vysokým stupňom automatizácie a flexibility.

Náš vysoko moderný závod sa od svojho založenia v roku 2000 stále pozitívne vyvíjal. Na energeticky úsporných vstrekovacích strojoch najnovšej generácie vyrábame vysokokvalitné výrobky a z roka na rok výrazne zvyšujeme množstvo vyrobeného materiálu. Výrobný reťazec plastových prepraviek začína vývojom produktu, pokračuje výrobou, zdokonaľovaním výrobkov, skladovaním, kompletovaním a končí expedíciou tovaru. Dlhoročná výmena skúseností a úzka spolupráca so všetkými odvetviami priemyslu nám umožňuje plniť aj špeciálne požiadavky zákazníkov v rámci krátkych dodacích lehôt. Použitie hybridných vstrekovacích strojov a dobre organizovaná recyklácia prepraviek sú len dva príklady opatrení presadených do praxe, ktoré podporujú naše BITO princípy týkajúce sa životného prostredia a trvalej ochrany zdrojov. Vďaka permanentným optimalizačným opatreniam zabezpečujeme spolu s naším vyškoleným personálom neustále a cielené uspokojovanie potrieb našich zákazníkov. Potrebné zručnosti a odbornú spôsobilosť našich zamestnancov budeme aj v budúcnosti systematicky rozvíjať.

Henrik Wolf, vedúci závodu v Lautereckene