Prejsť nižšie
01

Ideálne, ak ...

  • chcete svoje kompletačné miesta priebežne zásobovať tovarom na základe princípu „tovar priamo k pracovníkovi“ a  musíte mať prístup ku každému tovaru v sortimente.
  • chcete dosiahnuť rýchle vychystávanie veľkého množstva drobného tovaru.
  • chcete na relatívne malej ploche optimálne využiť Váš sklad vďaka konštrukcii s vysokými regálmi.
  • Chcete riadiť riadiť Váš sortiment tovaru pomocou moderného riadiaceho softwaru.

Hodí sa vám viacero z uvedených bodov?

V tom prípade čítajte ďalej, alebo sa na nás obráťte osobne:
+421 (0) 38 760 00 86

02

Systém

Moderné logistické centrá, ktoré musia priebežne spracovávať veľký počet zákaziek, potrebujú skladovacie systémy, ktoré zabezpečia stálu dostupnosť všetkých druhov tovaru.

Automatizované sklady drobného tovaru umožňujú kompaktné skladovanie a automatické vychystávanie tovaru, takže sa dosiahne vysoká rýchlosť vychystávania veľkého počtu drobného tovaru. Na základe princípu „tovar priamo k pracovníkovi“ sa tovar prepravuje pomocou dopravnej techniky k zamestnancovi, ktorý tovar vychystáva.

V závislosti od frekvencie obratu a typu palety je tento systém k dispozícii ako jedno- alebo viacmiestny skladovací systém a dostupný je v jednoduchom, dvojitom alebo viacnásobnom hĺbkovom vyhotovení. Tovar sa nakladá a vykladá pomocou zariadení na obsluhu regálov.

Vďaka konštrukcii s vysokými regálmi vyžaduje automatizovaný sklad drobného tovaru relatívne malú plochu. Moderné zariadenia na obsluhu regálov sa pohybujú v mimoriadne úzkych uličkách, čo má pozitívny vplyv na využitie dostupnej skladovej plochy.

 Automatizovaný sklad drobného tovaru pozostáva spravidla z regálového systému s jednou alebo viacerými uličkami, zariadenia na obsluhu regála, dopravnej techniky, prepraviek na malé dielce na skladovanie a prepravu tovaru, ako aj riadiaci software, ktorý zabezpečuje plynulú organizáciu priebehu a vysokú dostupnosť jednotlivých druhov tovaru.

BITO prispôsobí automatizovaný sklad drobného tovaru Vašim priestorovým podmienkam, hmotnosti Vášho skladovaného tovaru, koncepcii vychystávania a frekvencii obratu tovaru. Aby bola zabezpečená čo najvyššia bezpečnosť systému, BITO regály sa vyrábajú s prísnym dodržiavaním výrobných a montážnych tolerancií. 

 • Automatisches Kleinteilelager AKL mit Einplatzstellsystem, Zeichnung

  Jednomiestny skladovací systém

  Jednomiestne uskladnenie je najbežnejším systémovým riešením. Pri tomto systéme sa na jednej polici regála skladuje vždy jedna prepravka, podnos alebo škatuľa na paletových podperách (jedno- alebo dvojradovo).

 • Automatisches Kleinteilelager AKL mit Mehrplatzstellsystem, Zeichnung

  Viacmiestny skladovací systém

  V tomto systéme sa jedno- alebo dvojradovo skladuje viacero prepraviek alebo škatúľ na jednej regálovej polici. Viacmiestne skladovacie systémy sa často používajú na skladové jednotky strednej hmotnosti.

 • Direktkommissionierung aus dem Automatischen Kleinteilelager AKL, Zeichnung

  Priame kompletovanie

  V automatizovanom sklade drobného tovaru sa materiál vychystáva na spodných priebežných spádových úrovniach. Úroveň vyššie zabezpečuje permanentné dopĺňanie na miestach vychystávania. V závislosti od hmotnosti a charakteru tovaru, resp. od druhu paliet môže byť systém dimenzovaný ako jedno- alebo viacmiestny systém.

 • Automatisches Kleinteilelager AKL als hochdynamisches System, Zeichnung

  Shuttle riešenia

  V moderných vychystávacích, distribučných alebo konsolidačných skladoch sa čoraz častejšie používajú shuttle systémy. S týmto vyvinutým technologickým systémom a maximálne dynamickým riešením môžete mnohonásobne zvýšiť obeh Vášho tovaru. Ak sa použijú viaceré shuttle, obeh sa adekvátne zvýši.

03

Vaše výhody

Všeobecné výhody

  • Princíp „tovar priamo k pracovníkovi“

  » Tovar sa prepravuje na paletách pomocou dopravnej techniky na miesto vychystania. Tým sa ušetrí čas vyhradený na chôdzu, dvíhanie a skladanie a prístupové časy sa tiež extrémne skrátia.

  • Permanentná inventúra

  » Ak sa automatizovaný sklad drobného tovaru napojí na software správy skladu, zabezpečí sa permanentná inventúra tovaru.

  • Uzatvorený systém

  » Na základe automatizácie sa úsek vychystávania a skladu kompletne uzatvorí. Toto zabráni nepovolanému prístupu k tovaru.

  • Všetko z jednej ruky

  » Vyvíjame a vyrábame regálovú techniku, ako aj prepravky pre automatizované systémy. To nám umožňuje presne zosúladiť všetky podstatné komponenty, ktoré sú potrebné pre automatizované sklady drobného tovaru.

Vysoká efektívnosť

Flächeneinsparung mit Automatischem Kleinteilelager AKL im Vergleich zum Fachbodenregal 02
Flächeneinsparung mit Automatischem Kleinteilelager AKL im Vergleich zum Fachbodenregal 02
  • Úspora plochy

  » Plocha pre automatizované sklady drobného tovaru je v porovnaní s dvojposchodovým policovým regálovým systémom pri rovnakom počte úložných miest pre prepravky výrazne menšia.

  » Pre Vašu lepšiu predstavu používame v našom vzorovom príklade prepravku v rozmeroch 600 x 400 x 220 mm. V prípade skladu s policovými regálmi, ako aj v prípade automatizovaného skladu drobného tovaru dosiahnete kapacitu 3 700 prepraviek.

  » Na rozdiel od policového regálového systému sú však prepravky v automatizovanom sklade drobného tovaru usporiadané do dvojnásobnej hĺbky.

  » Vďaka kompaktnej konštrukcii budete potrebovať menej uličiek a výška priestoru bude plne využitá, takže pri automatizovaných regálových systémoch ušetríte až 20 percent plochy.

  • Úspora dopravných časov

  » Oblasť vychystávania pred automatickým skladom drobného materiálu je upravená mimoriadne ergonomicky, takže získate oveľa lepší prehľad o sortimente. Z toho vyplývajú veľké výhody pri informovaní sa o dostupnosti, takmer kompletne sa ušetria prejdené vzdialenosti a čas v porovnaní s dvojposchodovým manuálnym policovým regálom.

04

Komponenty a alternatívy

 • Detailansicht der Stützen für Automatisches Kleinteilelager AKL, Zeichnung

  Regálový rám

  Systém umožňuje použitie bočných rámov až do výšky 25 m. Rámy sú kompletne znitované. V závislosti od zaťaženia a požiadaviek sa vyrábajú podpery v šírkach 50 mm, 60 mm alebo 80 mm. Dostupná plocha sa tak dá maximálne využiť a skladová kapacita sa dá primerane zvýšiť.

 • Detailansicht der Tiefenauflage für Automatisches Kleinteilelager AKL, Zeichnung

  Paletové podpery

  Štandardná šírka nosného uholníka pre prepravky alebo podnosy je 70 mm. Nosné uholníky môžu byť prichytené vo výškovom rastri 6,25 m. Police sú všeobecne vybavené zabezpečením proti prepadnutiu tovaru, hrúbku materiálu prispôsobujeme nosnému zaťaženiu. Pre uskladnenie do dvojnásobnej hĺbky a z oboch strán ponúkame paletové podpery bez alebo so stredným dorazom, aby mohol byť skladovaný tovar bezpečne uložený.

 • Detailansicht der Aussteifungen für Automatisches Kleinteilelager AKL, Zeichnung

  Spevnenie

  Pre úplnú funkčnosť automatického skladu drobného materiálu sa musí konštrukcia regála dostatočne vybaviť vodorovnými a zvislými výstužami. Na to sa používajú ploché pásy a profily z lesklej pozinkovanej ocele.

 • Detailansicht der Auslagerbahnen für Automatisches Kleinteilelager AKL, Zeichnung

  Vyskladňovacie dráhy

  Ak slúži automatický sklad drobného materiálu na priame vychystávanie z uličiek, na rozličných miestach regála sa inštalujú vyskladňovacie dráhy za účelom optimalizácie ciest. V týchto prípadoch sú nosné uholníky vybavené lištami v dĺžkach podľa potreby .

Presvedčili sme vás?

V tom prípade sa tešíme na váš dopyt:
+421 (0) 38 760 00 86