Prejsť nižšie
01

Ideálne, ak ...

  • chcete flexibilne využívať skladovaciu plochu na viacerých úrovniach.
  • chcete čo najlepšie využiť plochu a výšku Vášho skladu.
  • hľadáte mimoriadne stabilné riešenie na skladovanie ťažkého materiálu. Nosnosť plošín je dokonca vyššia než 1 000 kg/m².
  • chcete skladovať svoj tovar na rôznych úrovniach v závislosti od frekvencie obratu (nízkoobrátkový tovar na najvyššom poschodí, rýchloobrátkový na poschodí pod ním alebo na úrovni podlahy) – a podlahu chcete prípadne ešte využiť ako výrobnú plochu.

Hodí sa vám viacero z uvedených bodov?

V tom prípade čítajte ďalej, alebo sa na nás obráťte osobne:
+421 (0) 38 760 00 86

02

Viacposchodová plošina BITO

Viacposchodová plošina BITO je veľmi stabilná, flexibilná a dostupná vo viacerých vyhotoveniach. Vďaka tomu sa dá dobre integrovať do rôznych koncepcií skladovania.

Viacposchodová konštrukcia systému umožňuje rôznu úpravu jednotlivých úrovní podľa potreby a účelné využitie skladovacej plochy.

Ak sa musia skladovať ťažké bremená, je nutné použiť mimoriadne zaťažiteľný regálový systém. Vďaka svojej extrémne stabilnej samonosnej oceľovej konštrukcii je viacposchodová plošina obzvlášť vhodná na skladovanie ťažkého nákladu - na skladovanie s povrchovým zaťažením vyšším ako 1 000 kg/m².

Rámová konštrukcia sa obíde bez diagonálneho spojenia, zostava je teda prístupná zo všetkých strán. Výber rastra podpier tohto systému nie je prakticky ničím obmedzený.

Vašu plošinu naplánujeme spolu s Vami a jej konštrukciu a výbavu presne prispôsobíme Vašim špecifickým požiadavkám.

Foto Bühnensystem, Referenz Aswo 01
Foto Bühnensystem, Referenz Aswo 02
Foto Bühnensystem, Referenz Kühne und Nagel
Foto Bühnensystem, Referenz Cena
Foto Bühnensystem, Referenz Ruko
Foto Bühnensystem, Referenz Aswo 01
Foto Bühnensystem, Referenz Aswo 02
Foto Bühnensystem, Referenz Kühne und Nagel
Foto Bühnensystem, Referenz Cena
Foto Bühnensystem, Referenz Ruko
03

Vaše výhody

Perfektné využitie priestoru kompaktným skladovaním na viacerých poschodiach:

  • Vysoký stupeň využitia plochy

  » Viacposchodová plošina BITO ponúka veľa miesta na skladovanie na rovnakej ploche. Stupeň využitia plochy vo Vašej budove sa vďaka viacposchodovej plošine niekoľkonásobne zvýši.

  • Využitie priestoru: plus 100 percent

  » Vďaka viacposchodovej plošine BITO môžete maximálne využiť objem Vašej haly aj do výšky. Vysoké náklady na budovu sa tak využijú efektívnejšie a hospodárnejšie, stupeň využitia priestoru sa zvýši až o 100 percent.

  • Dodatočne získaná plocha

  » Viacposchodová konštrukcia plošinového systému vytvorí dodatočnú skladovú, vychystávaciu a/alebo montážnu plochu. Aj priestor pod plošinou sa dá využiť podľa Vašich požiadaviek, napr. ako pracovný úsek.

  • Rýchlejšie vybavenie objednávky

  » Dobré využitie výšky priestoru vďaka viacsposchodovému systému umožňuje paralelné vychystávanie na viacerých úrovniach – s priamym prístupom ku všetkým druhom tovaru. Toto urýchľuje vybavovanie objednávok.

04

Konštrukcia viacposchodových plošín

Übersicht 2-geschossiges Bühnensystem mit Positionen, Zeichnung
Übersicht 1-geschossiges Bühnensystem, Zeichnung
Detailansicht des Palettenübergabeplatzes mit Schwenkgeländer für Bühnensystem, Zeichnung
Detailansicht der Treppe für Bühnensystem, Zeichnung
Übersicht 2-geschossiges Bühnensystem mit Positionen, Zeichnung
Übersicht 1-geschossiges Bühnensystem, Zeichnung
Detailansicht des Palettenübergabeplatzes mit Schwenkgeländer für Bühnensystem, Zeichnung
Detailansicht der Treppe für Bühnensystem, Zeichnung
 • 1. Podpery

  Podpery viacposchodových plošín BITO pozostávajú z plnostenného oceľového profilu a dimenzujú sa podľa predpokladanej nosnosti.

 • 2. Väznica

  Priečne výstuhy sa skladajú z plnostenného oceľového profilu alebo systémových profilov s otvormi a sú dimenzované podľa predpokladanej nosnosti.

 • 3. Krytina podlahy

  Ako krytinu podlahy si môžete zvoliť drevotriesku, pozinkované mriežkované rošty a drážkované alebo slzičkové plechy. V závislosti od individuálnych požiadaviek a druhu záťaže vyhľadáme spoločne s Vami najvhodnejší materiál.

 • 4. Zábradlie

  Zábradlia viacposchodových plošín BITO sú dimenzované v súlade s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a s platnými európskymi normami. Zábradlia sú vybavené rúčkami vo výške ruky a kolien zo stabilných kruhových rúrok. Podlahové lišty sú vyrobené z plechu so špeciálnymi hranami, aby chránili plošinu z vonkajšej strany. To zabezpečuje, aby nebola ohrozená bezpečnosť zamestnancov pri prácach na vyšších úrovniach.

 • 5. Schodisko

  Schodisko plošinového systému je vybavené ochranným zábradlím a na objednávku sa môže dodať s alebo bez medzipodest. Schody sú bezpečné a dodávajú sa v šírkach 800 mm, 1 000 mm alebo 1 200 mm. V závislosti od záťaže a iných podmienok sa vyrábajú buď z mriežkovaných roštov, drážkovaného plechu alebo z dreva.

 • 6. Výklenok pre paletu

  Na plošinách alebo uličkách môžu byť zriadené miesta na preberanie paliet, ktoré umožňujú jednoduché a bezpečné dopĺňanie tovaru a odovzdávanie materiálu. Priestory pre odoberanie paliet s reťazou ako zábranou sú cenovo najvýhodnejším variantom. Pozostávajú z rúčok vo výške ruky a kolien a dvoch stĺpikov zábradlia s odopínacou červeno-bielou plastovou reťazou. Medzi reťazou a paletou je medzera minimálne 800 mm.

 • 7. Vyklápacie zábradlie

  Vyklápacie zábradlia ako druhý variant miesta preberania paliet majú – nezávisle od toho, ktorým smerom sa paleta preberá – vždy jednu uzatvorenú stranu. Tým je zabezpečená práve vo veľkých výškach optimálna ochrana osôb. Mimoriadne ľahká manipulácia.

Presvedčili sme vás?

V tom prípade sa tešíme na váš dopyt:
+421 (0) 38 760 00 86