• Filozofia

  BITO – Inovatívny vizionársky duch vychádzajúci z tradície

Najvyššia kvalita - veľa ľudskosti

Firma BITO má naozaj výnimočnú históriu. Rodina Bittmannových začala pod vedením Leopolda Bittmanna v roku 1845 ako rodinná firma zameraná na výrobu klenotníckeho tovaru a kovových predmetov pre kožiarsky priemysel. Dnes je spoločnosť BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH jedným z najväčších výrobcov a dodávateľov skladovacej techniky vo všetkých možných aspektoch.

Medzitým to bola výroba dutých mosadzných gulí pre klenotnícky priemysel a od roku 1935 masová výroba rôzneho tovaru od kávových sitiek až po kovové zipsy. V tomto duchu viedla Magdalene Bittmannová, matka Fritza Augusta Bittmanna podnik počas 2. svetovej vojny. V roku 1959 vstúpil do podniku Fritz August Bittmann zo štvrtej generácie rodu Bittmannovcov. Spoločne so svojím otcom Fritzom Bittmannom sa mu podarilo uviesť firmu BITO do sveta skladovacej techniky.

Fritz August Bittmann sa ešte aj dnes srdcom aj dušou podieľa na tvorbe dejín svojho podniku. Zakladal si na zachovávaní tradícií, čo ovplyvnilo aj filozofiu jeho spoločnosti: Byť inovatívnym priekopníkom vo vývoji a technike, bez výnimky vyrábať len výrobky najvyššej kvality a presnosti a zákazníkom vždy ponúkať pridanú hodnotu. A to všetko sprevádzať silnou orientáciou na zákaznícky servis.

Okrem toho boli zamestnanci vždy považovaní za cenný prínos pre celú spoločnosť BITO. Od začiatku sa kládol veľký dôraz na vzájomnú komunikáciu, pomoc a dobré medziľudské vzťahy.

Naša stále rastúca spoločnosť je riadená s veľkým odhodlaním a dychtivosťou našim konateľom Winfriedom Schmuckom. Aj on sa stále drží filozofie a hodnôt, ktoré našu spoločnosť vždy charakterizovali.

  • Dokonalosť je našou záľubou

  Navrhovať a vyrábať skladovaciu techniku znamená: vyrábať výrobky, resp. systémy s najvyššou možnou stabilitou a dlhou životnosťou, ktorých nákup je pre našich zákazníkov často spojený s vysokou investíciou. Už od nepamäti si plne uvedomujeme s tým súvisiacu zodpovednosť. Perfekcionizmus a dodržiavanie najvyšších štandardov kvality nie sú preto len našou samozrejmou požiadavkou, ale aj našou záľubou.

  • Orientácia na zákazníka a inovatívny duch

  Pri vývoji a realizácii našich skladovacích systémov sú pre nás rozhodujúcim kritériom požiadavky zákazníka. Nezávisle od veľkosti podniku plánujeme kompletne nové sklady alebo optimalizujeme už existujúce skladovacie systémy. V sústavnom zlepšovacom procese vieme zabezpečiť našim zákazníkom vynikajúce výrobky a dobre fungujúce interné procesy.

  • Permanentná kontrola kvality, najvyššia bezpečnosť

  Naše výrobky majú nadpriemernú kvalitu a sú certifikované v súlade s normou DIN EN ISO 9001:2015. Spĺňajú platné bezpečnostné predpisy pre skladovacie zariadenia ako aj najvyššie požiadavky na bezpečnosť. Neustále vykonávame nezávislú kontrolu stability, nosnosti a materiálov. Najprísnejšie kontroly kvality tvoria dôležitú súčasť výrobného procesu od predaja, cez vývoj, výrobu až po expedíciu tovaru.


  • Naši zamestnanci sú naším najväčším prínosom

  Naše vysoko kvalitné výrobky a skladovacie systémy môžeme ponúkať len vtedy, ak si všetci vykonávajú svoju prácu zodpovedne a s nadšením. Náš úspech ako poskytovateľa služieb v oblasti logistiky je výsledkom práce všetkých našich zamestnancov – vysoko motivovaných a s najlepšou kvalifikáciou. Toto si ceníme a patrične odmeňujeme.

  • Udržateľnosť pre nás znamená zodpovednosť

  Udržateľné vedenie podniku znamená konať v súlade s potrebami človeka, spoločnosti, regiónu a životného prostredia. Na to kladieme veľký dôraz každý deň. Využívame ekologické výrobné procesy, používame recyklovateľné materiály, naša oceľ sa recykluje, z nepoužívaných plastových prepraviek sa vyrába granulát pre recyklované výrobky. Za zodpovedný prístup k budúcnosti, za zachovanie životného prostredia pre budúce generácie.

  • Coporate Government - naša výzva

  My všetci z firmy BITO sa považujeme za pevný článok našej spoločnosti. Dôležitou požiadavkou, ktorú si preto kladieme je regionálna zodpovednosť! To prirodzene zahŕňa aj vytvorenie a udržanie pracovných miest. S podporou kultúry a športu, sociálnych inštitúcií a projektov rôzneho druhu chceme byť aj spoľahlivou oporou pre obyvateľov nášho mesta.

Manažment

Geschäftsführer Winfried Schmuck

Winfried Schmuck

konateľ