Tlač

Sťažnosti/Riešenie sporov

On-line platforma Európskej komisie pre mimosúdne riešenie sporov online bude čoskoro zavedená. Nové nariadenie riešenia sporov online je navrhnuté tak, aby umožnilo spotrebiteľom a spoločnostiam predložiť spory vyplývajúce z online nákupov bez podniknutia právnych krokov, viď. používanie Európskej platformy pre riešenie sporov online. Môžete si ho pozrieť na nasledujúcej webovej adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Hoci je táto online platforma už dostupná, Európska komisia ju zatiaľ nedokončila. Budeme vás však informovať hneď ako bude platforma pre riešenie sporov online dostupná v plnej a funkčnej verzii.

Všetky informácie, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach sú neustále aktualizované spoločnosťou BITO Lagertechnik Bittmann GmbH, niektoré údaje môžu byť teda zmenené. Zriaďovateľ neručí za správnosť, úplnosť a aktuálnosť uvedených informácií, to tiež platí pre všetky ostatné webové stránky, ktoré je možné otvoriť na základe uvedených hypertextových odkazov. Spoločnosť BITO Lagertechnik Bittmann GmbH si vyhradzuje právo vykonávať zmeny alebo pridávať dodatky na všetkých webových stránkach, ktoré spravuje. Obsah a štruktúra webových stránok spoločnosti BITO Lagertechnik Bittmann GmbH je chránená autorskými právami, preto je akékoľvek kopírovanie, distribúcia, úprava alebo pozmeňovanie textov, grafiky, programov či designových prvkov treťou stranou podmienené predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti BITO Lagertechnik Bittmann GmbH.

BITO-Skladovacia technika s.r.o.
Sládkovičova 757/38A
957 01 Bánovce nad Bebravou
+421 (0) 38 760 00 86
info@bito.sk