• Strojárstvo

    Kontinuály výrobný tok a Priemysel 4.0 potrebujú inteligentnú vnútropodnikovú logistiku ako silnú oporu.

Prejsť nižšie

Požiadavky zákazníkov

Máloktoré odvetvie je rozvetvenejšie ako výroba strojov a zariadení. Od jednotlivých komponentov až po celkové integrované riešenia vyžadujú zákazníci najvyššiu kvalitu a servis. Medzinárodná konkurencia podnecuje k nepretržitej optimalizácii nákladov a procesov. V kombinácii s dynamickými podmienkami – napríklad trendmi ako Priemysel 4.0 – je strojárstvo náročným prostredím. S efektívnou a inteligentne prepojenou logistikou sa však dajú tieto výzvy zvládnuť, čím je možné dosiahnuť konkurenčnú výhodu.

Trendy

    • Priemysel 4.0: Inteligentné prepojenie obrábaných predmetov, nosičov a strojov v hodnotovom reťazci.
    • Efektívne skladovanie malých dielcov a C-dielcov.
    • Stúpajúce požiadavky zákazníkov na individuálne komponenty, ako aj celkové systémy.
    • Produkcia v kontinuálnom výrobnom toku.

Presvedčili sme vás?

V tom prípade sa tešíme na váš dopyt:
+421 (0) 38 760 00 86