• Automobilový a dodávateľský priemysel

    Základom pre zásobovanie montáží a manažment náhradných dielcov je rýchla a spoľahlivá vnútropodniková logistika.

Prejsť nižšie

Požiadavky zákazníkov

Automobilový a dodávateľský priemysel je celosvetovo jedným z najvýznamnejších a najinovatívnejších odvetví. Avšak práve v tomto odvetví je dôležité zvládnuť obzvlášť komplexné logistické požiadavky. Predovšetkým v logistike náhradných dielcov pre osobné a úžitkové vozidlá sa počíta každá hodina, aby sa zabránilo prestojom. Okrem toho musí byť zaručené spoľahlivé zásobovanie montážnych liniek, aby komplexné výrobné systémy pracovali efektívne. Logistické náklady a zásoby sú dôležité kontrolné veličiny v napätom konkurenčnom prostredí. Často sa používajú aj špecifické automobilové nakladacie plošiny, ktoré možno perfektne integrovať so skladovacími systémami BITO.

Trendy

    • Neobyčajné súčiastky vyžadujú zvláštne nosiče, napríklad plastové prepravky a oceľové rámy.
    • Špeciálne nosiče sa musia dať bezpečne uložiť spolu so štandardnými paletami do paletových regálov so spádovým priebežným systémom.
    • Princípy Just in Time, Just in Sequence a FIFO sú dôležité logistické prvky v odvetví.
    • Zvyšujúci sa tlak na znižovanie nákladov vyžaduje vynikajúce logistické systémy a optimalizované procesy.