• Logistické služby a doprava

    S optimálnou vnútropodnikovou logistikou doraziť včas k zákazníkovi.

Prejsť nižšie

Požiadavky zákazníkov

Dnešný svet by bol bez globálnych logistických služieb takmer nepredstaviteľný. Za každou presnou dodávkou však stojí komplexná sieť rôznych prepravných prostriedkov, skladov, dodávateľských a distribučných centier. Pre miliónkrát vykonané skladové pohyby sú potrebné skladové systémy, ktoré pracujú hladko a sú nákladovo nenáročné. Zároveň sa zachováva potrebná flexibilita pre rast koncových zákazníkov a ich meniacich sa požiadaviek. Zodpovedajúca vnútropodniková logistika sa tak stáva jadrom logistických uzlov, ktoré sú čoraz užšie spojené prostredníctvom nákladných vozidiel, lodí, železničnej a leteckej dopravy.

Trendy

    • Tvrdý konkurenčný boj vyžaduje stálu optimalizáciu logistických procesov.
    • Transparentnosť nákladov v dodávateľskom reťazci je pre zákazníkov čoraz relevantnejšia.
    • Výrobné systémy, v ktorých je zákazník odkázaný na just-in-time dodávky, vyžadujú maximálnu spoľahlivosť dodávok.
    • Digitálne siete a integrácia doplnkových služieb, napríklad elektronické sledovanie zásielok, sa očakávajú čoraz viac.

Presvedčili sme vás?

V tom prípade sa tešíme na váš dopyt:
+421 (0) 38 760 00 86