Prejsť nižšie
01

Ideálne, ak ...

  • musíte dosiahnuť maximálny výkon. Pomocou spádových priebežných regálov na kusový tovar sa dá zvýšiť frekvencia odoberania v porovnaní s policovým regálom až päťnásobne.
  • chcete kompletovať rýchloobrátkový a/alebo stredne rýchloobrátkový tovar s vysokou frekvenciou obratu bez zbytočných prestávok, ktoré vznikajú v dôsledku chýbajúceho prísunu ďalšieho tovaru.
  • chcete vybaviť objednávky zákazníkov efektívne a rýchlo, pričom sa má podľa možnosti zabrániť chybám pri vychystávaní.
  • musíte vychystávať tovar a dielce na pracoviskách alebo pozdĺž výrobných liniek podľa princípu FIFO.

Hodí sa vám viacero z uvedených bodov?

V tom prípade čítajte ďalej, alebo sa na nás obráťte osobne:
+421 (0) 38 760 00 86

02

BITO spádový priebežný regál na drobný tovar

  • Spádové priebežné regály na drobný tovar pripravujú tovar v poradí FIFO (first-in – first out; prvý dnu, prvý von). Vychystáva sa podľa princípu "prístup osoby k tovaru".
  • Regály sa plnia zo zadnej strany. Tovar sa presúva na plastových kolieskach na protiľahlú stranu, kde sa môže podľa potreby odobrať.
  • Na spádových priebežných regáloch BITO sa tovar skladuje jednotlivo, v plastových prepravkách alebo ako jednotkové balenie.
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Ave 02
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Zwilling J.A. Henkels AG
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Hoermann
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Borg Warner
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Eurotape
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Ave 02
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Zwilling J.A. Henkels AG
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Hoermann
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Borg Warner
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Eurotape
 • Spádové priebežné regály na kusový tovar BITO

  • Flexibilné použitie
  • Zvýšenie efektívnosti
  • Kompaktné, prehľadné skladovanie
  • Premyslená ergonómia
  • Rýchla návratnosť obstarávacích nákladov

  » Spádový priebežný regál na kusový tovar je vhodný aj ako vychystávací regál vo výrobe alebo ako skladový regál. Ich použitie je veľmi flexibilné a umožňujú kompaktné a prehľadné skladovanie tovaru. Krátke prepravné časy zvyšujú efektívnosť systému, pracovné doby sa skrátia pri súčasne zvýšenom obrate a investičné náklady sa často vrátia už do jedného roka. Dobre premyslená ergonomická konštrukcia uľahčuje zamestnancom prácu.

Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Meyer
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz König 01
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Meyer
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz König 01
 • Spádové priebežné regály BITO s nadstavbou

  • Kompletovací úsek na spodných úrovniach
  • Paletové miesta ako sklad zásob v hornej časti
  • Krátke prepravné časy pri dopĺňaní
  • Efektívne využitie priestoru

  » Spádové priebežné regály s nadstavbou sú koncipované tak, aby bol v spodnej časti regálového systému pripravený tovar na vychystávanie, kým v hornej časti ponúkajú paletové miesta dodatočný skladovací priestor. Odstavné plochy sa využívajú ako tovarová zásoba pre jednotlivé priebežné spádové úrovne, aby boli zachované čo najkratšie prepravné časy pri dopĺňaní tovaru. Okrem toho sa dá takto maximálne využiť výška priestoru.

Foto Stückgutdurchlaufregal, Beschickung mit automatisiertem Kleinteilelager AKL, Referenz Zwiling J.A. Henkels AG
Foto Stückgutdurchlaufregal, Beschickung mit automatisiertem Kleinteilelager AKL, Referenz Zwiling J.A. Henkels AG
 • Spádové priebežné regály BITO

  • Kratšie doby realizácie zákaziek
  • Oveľa menej chýb pri vychystávaní
  • Plné využitie priestoru
  • Vybraní systémoví partneri

  » Automatizované alebo čiastočne automatizované spádové priebežné regály umožňujú mimoriadne rýchlu realizáciu zákazky. Miera chybovosti pri vychystávaní sa pohybuje pritom okolo nuly a skladovací priestor je maximálne využitý. Pri koncepcii automatizovaných spádových priebežných regálov spolupracuje firma BITO výlučne len s vybranými, známymi výrobcami zariadení na obsluhu regálov.

04

Vaše výhody

Všeobecné výhody

Diagramm, Vergleich Kommissionierzeit, Zeichnung 02
Diagramm, Vergleich Kommissioniermethoden
Diagramm, Vergleich Kommissionierzeit, Zeichnung 02
Diagramm, Vergleich Kommissioniermethoden
  • Vysoká efektívnosť pri vychystávaní, vysoká produktivita
  • Krátke priebežné časy, nesmierna úspora plochy

  » Pri priebežných spádových regáloch sa skladujú všetky druhy tovarov kompaktne a prehľadne na strane odberu. Tovar je priamo k nahliadnutiu a prepravné časy sú také krátke, že doba vychystávania sa v porovnaní s vychystávaním v bežných regálových systémoch skráti o až 40 percent. Nezvýši sa tým len efektívnosť pracovníkov, ale sa skrátia aj priebežné časy zákaziek. Kompaktnejšie skladovanie tovaru má za následok 30-percentnú úsporu plochy. Vďaka striktnému oddeleniu navážania a odberu tovarov sa okrem toho zvyšuje produktivita zamestnancov.

Diagramm Kostenvergleich Fachbodenregal mit Durchlaufregal, Amortisation 02
Diagramm Kostenvergleich Fachbodenregal mit Durchlaufregal, Amortisation 02
  • Nízke riziko úrazu, vysoká bezpečnosť
  • Dlhá životnosť

  » Kusový tovar v spádových regáloch sa naváža a odoberá na úplne rozličných miestach. Tým sa výrazne znižuje možné riziko úrazu. Okrem toho zaručujú robustné a masívne časti systému aj pri intenzívnom používaní dlhú životnosť. Investičné náklady na zostavu sa často vrátia už do jedného roka, takže nákupom regálov so spádovým priebežným systémom nepodstupujete finančne žiadne riziká.

Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in abgeknickter Ausführung, Foto 01
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen mit integrierter Fördertechnik, Greifkurve, Zeichnung
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in gerader Ausführung, Foto
Stückgutdurchlaufregal, Referenz Andrae - Noris Zahn AG Foto
Stückgutdurchlaufregal, Foto 02
Foto Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen mit integrierter Fördertechnik, Referenz SK Pharma Logistics GmbH 01
Stückgutdurchlaufregal, Foto 03
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in abgeknickter Ausführung, Foto 01
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen mit integrierter Fördertechnik, Greifkurve, Zeichnung
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in gerader Ausführung, Foto
Stückgutdurchlaufregal, Referenz Andrae - Noris Zahn AG Foto
Stückgutdurchlaufregal, Foto 02
Foto Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen mit integrierter Fördertechnik, Referenz SK Pharma Logistics GmbH 01
Stückgutdurchlaufregal, Foto 03
  • Premyslená ergonómia, nehlučné valčekové dráhy
  • Zdravotne prospešné pre zamestnancov

  » Spádové priebežné regály BITO na kusový tovar sú koncipované mimoriadne ergonomicky. Vytvorenie optimálnej krivky úchopu pri realizácie čela regála podporuje prirodzený pohyb počas vychystávania. Okrem toho sú naše valčekové dráhy s plastovými valčekmi extrémne tiché, takže sa minimalizuje hluková záťaž. Prehľadné vychystávanie všetkých druhov tovaru na odbernej strane regála a krátke pracovné dráhy uľahčujú zamestnancom každodennú prácu.

  • Ľahké prispôsobenie novým požiadavkám
  • Kedykoľvek rozšíriteľné a prestaviteľné

  » Spádové priebežné regály sa môžu prestaviť a rozšíriť aj po ich montáži. Preto môžete v prípade potreby kedykoľvek flexibilne reagovať na meniace sa podmienky. Aj existujúce paletové regály môžete dodatočne vybaviť spádovými priebežnými úrovňami BITO na kusový tovar.

Foto Stückgutdurchlaufregal
Foto Stückgutdurchlaufregal
  • Jednodruhové skladovanie
  • Najlepšia možná kontrola

  » Prísnym dodržiavaním princípu FIFO a jednodruhovým skladovaním v rámci jedného kanála môžu byť ľahko kontrolované šarže a dátumy minimálnej trvanlivosti. Prehľadné skladovanie pomáha okrem toho zabrániť chybám pri vychystávaní - a tým drahým chýbajúcim množstvám.

Špecifické výhody systému:

Foto Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen mit integrierter Fördertechnik, Referenz SK Pharma Logistics GmbH 02
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in abgeknickter Ausführung, Zeichnung 02
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in abgeknickter Ausführung, Foto 02
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in gerader Ausführung, Zeichnung 02
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in gerader Ausführung, Foto
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen mit integrierter Fördertechnik, Zeichnung
Foto Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen mit integrierter Fördertechnik, Referenz SK Pharma Logistics GmbH 03
Foto Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen mit integrierter Fördertechnik, Referenz SK Pharma Logistics GmbH 02
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in abgeknickter Ausführung, Zeichnung 02
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in abgeknickter Ausführung, Foto 02
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in gerader Ausführung, Zeichnung 02
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in gerader Ausführung, Foto
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen mit integrierter Fördertechnik, Zeichnung
Foto Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen mit integrierter Fördertechnik, Referenz SK Pharma Logistics GmbH 03
  • Realizácia čela regálu podľa druhu a rozmeru skladovaného tovaru
  • Rám spádového priebežného regála v priamom vyhotovení
  • Rám spádového priebežného regála v zalomenom vyhotovení
  • Rám spádového priebežného regála s integrovaným dopravníkom

  » Spádové priebežné regály BITO na kusový tovar sú dostupné v rôznych vyhotoveniach. Výber rámu je primárne podmienený druhom a rozmermi odoberaných jednotiek. Druhým faktorom usporiadania je, či a ako sú do štruktúry regála integrované dopravníky.

  » Usporiadanie čelnej strany regála má značný vplyv na výslednú rýchlosť vychystávania. Pre rýchlosť vychystávania je veľmi dôležité zohľadnenie ergonomických aspektov. Sem patrí najmä vytvorenie krivky úchopu, ktorá zodpovedá prirodzenému pohybu pri odoberaní.

Rám spádového priebežného regála v priamom vyhotovení

Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in gerader Ausführung, Zeichnung 01
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in gerader Ausführung, Zeichnung 01
  • Optimálne využitie výšky vďaka kompaktnému spôsobu skladovania

  » Rámy v priamom vyhotovení majú tú výhodu, že sa vďaka kompaktnému skladovaniu tovaru kompletne využije výška regálového systému. Toto vyhotovenie je vhodné na vychystávanie celých skladovacích jednotiek.

Rám spádového priebežného regála v zalomenom vyhotovení

Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in abgeknickter Ausführung, Zeichnung 01
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in abgeknickter Ausführung, Zeichnung 01
  • Najlepší náhľad, rýchly odber

  » Rámy regála v zalomenom vyhotovení umožňujú veľmi dobrý náhľad do regálových prepraviek. Perfektne sa hodí na vychystávanie jednotlivých kusov tovaru. Prístup k tovaru je uľahčený, dá rýchlejšie a aj pohodlnejšie odobrať.

Rám spádového priebežného regála s integrovaným dopravníkom

Stückgutdurchlaufregal mit angetriebenen und nicht angetriebenen Förderstrecken, Zeichnung
Stückgutdurchlaufregal mit angetriebenen und nicht angetriebenen Förderstrecken, Zeichnung
  • Pre najvyššiu rýchlosť vychystávania

  » priebežné spádové regály s integrovanou dopravnou technikou mnohonásobne zvyšujú rýchlosť vychystávania, ako aj celkovú produktivitu, keďže odpadá otáčanie sa k dopravnej linke za chrbtom Tento variant je ideálny, ak sa vychystáva po zákazkách a každú zákazku zostavuje jeden pracovník. 

05

Komponenty a alternatívy

Regálový tuning BITO

Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz SK Pharma Logistics GmbH
Detailansicht eines Stützenadapters für ein Stückgutdurchlaufregal, Foto 01
Detailansicht eines Stützenadapters für ein Stückgutdurchlaufregal, Foto 02
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz SK Pharma Logistics GmbH
Detailansicht eines Stützenadapters für ein Stückgutdurchlaufregal, Foto 01
Detailansicht eines Stützenadapters für ein Stückgutdurchlaufregal, Foto 02
  • Jednoduché dovybavenie podľa potreby
  • Nekomplikovaná montáž podperových adaptérov
  • Flexibilné vedenie kanála a možnosť prestavenia výšky rámov
  • Vyššia rýchlosť vychystávania

  » » Statické paletové regály BITO sa môžu v prípade potreby úplne jednoducho dovybaviť o dynamický úsek vychystávania prostredníctvom priebežných rámov na úrovni podlahy . Prejdené vzdialenosti a časy realizácie zákazky sa tým výrazne skrátia. Na vybavenie paletového regálu spádovými dráhami sa montujú podperné adaptéry, na ktoré môžete priebežné rámy jednoducho zavesiť. Priebežné rámy sa dajú flexibilne prispôsobiť Vašim požiadavkám ako aj rozdeliť a nastaviť do výšky. Aj demontáž je rovnako jednoduchá.

Flow moduly

Foto Schnellwechselbahn für ein Stückgutdurchlaufregal 02
Foto Schnellwechselbahn für ein Stückgutdurchlaufregal 01
Detailansicht einer Schnellwechselbahn für ein Stückgutdurchlaufregal 02
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Dachser 01
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Dachser 02
Foto Schnellwechselbahn für ein Stückgutdurchlaufregal 02
Foto Schnellwechselbahn für ein Stückgutdurchlaufregal 01
Detailansicht einer Schnellwechselbahn für ein Stückgutdurchlaufregal 02
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Dachser 01
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Dachser 02
  • Vysoká flexibilita
  • Ľahko vymeniteľné segmenty, rýchla a jednoduchá montáž
  • Zvýšenie efektívnosti systému

  » Ak chcete Vaše paletové regály dočasne prestaviť na vychystávacie, môžete jednoducho a bez námahy vložiť rýchlo vymeniteľné dráhy na regálové nosníky.

Valčekové lišty

Detailansicht eines Durchlaufrahmens für ein Stückgutdurchlaufregal
Detailansicht eines Durchlaufrahmens für ein Stückgutdurchlaufregal
  • Najmenšie vzdialenosti náprav
  • Veľmi hladký chod
  • Najvyššia presnosť chodu

  » Podstatnou súčasťou spádového priebežného regála sú valčekové dráhy. Valčekové dráhy od firmy BITO sú dostupné s veľmi malými vzdialenosťami náprav. Tým je zabezpečený kľudný a bezchybný chod. Okrem toho vykazujú dobré vlastnosti aj pri nábehu a svojou presnosťou chodu zabezpečujú priamy prechod tovaru v kanáli.

Cylindrický plastový valček

Detailansicht der Rollenleiste mit Zylinderrollen und Kunststoffachse 02
Detailansicht der Rollenleiste mit Zylinderrollen und Kunststoffachse 02
  • Mimoriadne robustné
  • Mimoriadne dobrá kvalita chodu

  » Náš najpredávanejší produkt na všetky použitia: plastové cylindrické valčeky sú mimoriadne robustné a jeden valček má nosnosť 4 kg. Kvalitný plast, vynikajúca ľahkosť chodu valčekov a široká dosadacia plocha umožňujú použitie plastových cylindrických valčekov pre všetky druhy skladovacích jednotiek. Najkratšia vzdialenosť valčekov je 28 mm.

Cylindrický plastový valček s oceľovými oskami

Detailansicht der Rollenleiste mit Zylinderrollen und Stahlachse 02
Detailansicht der Rollenleiste mit Zylinderrollen und Stahlachse und ESD Zeichen
Detailansicht der Rollenleiste mit Zylinderrollen und Stahlachse 02
Detailansicht der Rollenleiste mit Zylinderrollen und Stahlachse und ESD Zeichen
  • Ideálne pre hmotnosti prepraviek nad 30 kg
  • Veľmi dobrý chod

  » Tieto plastové cylindrické valčeky sú uložené na oceľových oskách, a preto majú nanajvýš vysokú nosnosť. Nosnosť jedného valčeka je 8 kg. Valčeky vykazujú po spustení veľmi dobré vlastnosti, najmenšia vzdialenosť medzi valčekmi je 28 mm.

  » Plastové vencové valčeky sú na objednávku k dispozícii aj v elektricky vodivej verzii.

Plastový vencový valček

Detailansicht einer Rollenleiste mit Spurkranzrollen und Kunststoffachse in weiß für ein Stückgutdurchlaufregal 02
Detailansicht einer Rollenleiste mit Spurkranzrollen und Kunststoffachse in schwarz und ESD Zeichen für ein Stückgutdurchlaufregal
Detailansicht einer Rollenleiste mit Spurkranzrollen und Kunststoffachse in weiß für ein Stückgutdurchlaufregal 02
Detailansicht einer Rollenleiste mit Spurkranzrollen und Kunststoffachse in schwarz und ESD Zeichen für ein Stückgutdurchlaufregal
  • Optimálny rozbeh pri ľahkých baleniach
  • Veľmi dobré rozloženie valčekov

  » Vencové valčeky sú vhodné hlavne pre skladovacie jednotky a prepravky so stabilnou, zvýraznenou bočnou hranou. Pri použití týchto valčekov nie je potrebné dodatočné delenie kanála, výrazne sa tým zlepší najmä správanie sa ľahkých balení pri nábehu. Nosnosť 4 kg na valček, vzdialenosť medzi valčekmi 42 mm.

   

  » Plastové vencové valčeky sú na objednávku k dispozícii aj v elektricky vodivej verzii.

Brzdné valčeky

Detailansicht einer Bremsrolle für Stückgutdurchlaufregal
Detailansicht einer Bremsrolle in einer Rollenleiste mit Zylinderrollen und Kunststoffachse für ein Stückgutdurchlaufregal 02
Foto einer Bremsrolle in einer Rollenleiste mit Zylinderrollen für ein Stückgutdurchlaufregal
Detailansicht einer Bremsrolle für Stückgutdurchlaufregal
Detailansicht einer Bremsrolle in einer Rollenleiste mit Zylinderrollen und Kunststoffachse für ein Stückgutdurchlaufregal 02
Foto einer Bremsrolle in einer Rollenleiste mit Zylinderrollen für ein Stückgutdurchlaufregal
  • Predchádzanie poškodzovaniu tovaru
  • Skladovanie balení s rôznymi hmotnosťami

  » Brzdné valčeky redukujú priebežnú rýchlosť tým, že tovar mierne brzdia pri jeho prechode po celej dĺžke kanálu. Takto môže bezpečne prejsť aj tovar s rôznymi hmotnosťami bez poškodenia. Použitím brzdných valčekov je možné skladovanie aj na úrovniach s výraznejším sklonom a lebo v hlbších kanáloch. Brzdné valčeky sú vhodné pre balenia s hmotnosťou od 3 kg do 30 kg.

06

Presvedčili sme vás?

V tom prípade sa tešíme na váš dopyt:
+421 (0) 38 760 00 86