• Schubert & Salzer

  Kompaktné a flexibilné skladovanie

Prejsť nižšie

O zákazníkovi

Spoločnosť Schubert & Salzer Feinguss Lobenstein GmbH je stredne veľký rodinný podnik, ktorý patrí k najmodernejším zlievarniam v Európe. K jej zákazníkom patrí niekoľko stoviek podnikov z viac než 40 odvetví, pre ktoré táto spoločnosť vyrába komponenty z vyše 150 štandardných ako aj špeciálnych druhov ocele.

Požiadavky

  • materiál má byť skladovaný úsporne
  • pred ďalším spracovaním musí byť zabezpečená rovnaká doba skladovania
  • dôležitý je optimálny prístup k rôznym druhom zliatinovej ocele
  • prepravky musia byť vhodné na použitie na valčekových dráhach

Použitie

  • na základe princípu FIFO sa odoberajú z paletového regála so spádovým priebežným systémom ako prvé najprv uskladnené oceľové odrezky
  • na kontrolu obrovského dynamického tlaku pri odoberaní prepravky z regála boli v každom kanáli nainštalované separátory BITO FlowStop
  • v prepravkách sa skladujú oceľové odrezky, ktoré sa znovu tavia, no v rámci podniku sa v nich prepravujú aj odliatky

Výhody pre zákazníka

  • kompaktná konštrukcia regálovej zostavy umožňuje vysoký stupeň využitia
  • už žiadne náročné hľadanie zliatinových ocelí
  • BITOBOX SL86 sa bez problémov pohybuje po valčekových dráhach
  • prepravka je robustná a flexibilne použiteľná
  • malá hmotnosť boxu umožňuje jednoduchú manipuláciu
  • jednoduché čistenie prepraviek vďaka hladkému povrchu

Vyjadrenie nášho zákazníka

S prepravkami BITO sme tak spokojní, že ich používame aj v našom paletovom regáli so spádovým priebežným systémom.

Dr. Reichenbächer, člen vedenia podniku

Presvedčili sme vás?

V tom prípade sa tešíme na váš dopyt:
+421 (0) 38 760 00 86