Prejsť nižšie
01

Ideálne, ak ...

  • chcete maximálne využiť drahý skladovací priestor a cennú skladovaciu plochu. Viacposchodové zostavy BITO zvyšujú stupeň využitia priestoru o 100 percent.
  • chcete skladovať mnoho rôznych druhov tovaru alebo ak sa Váš tovarový sortiment neustále rozširuje a Vy musíte mať priamy prístup ku každému tovaru.
  • chcete skladovať Váš tovar v závislosti od frekvencie obratu na rôznych úrovniach (nízkoobrátkový s nižšou frekvenciou obratu na hornom poschodí, rýchloobrátkový s vysokou frekvenciou obratu na spodnom poschodí).

Hodí sa vám viacero z uvedených bodov?

V tom prípade čítajte ďalej, alebo sa na nás obráťte osobne:
+421 (0) 38 760 00 86

02

Viacposchodové regálové zostavy BITO

Viacposchodové zostavy BITO znamenajú: Úsporné skladovanie. Viacposchodové policové regálové zostavy sú koncipované tak, aby ste mohli v plnom rozsahu využiť výšku Vašej haly a aby sa dal pri rovnakej ploche viacnásobne zvýšiť stupeň využitia priestoru. Vďaka rôznym možnostiam vybavenia a príslušenstva sú viacposchodové zostavy vhodné pre použitie v každom odvetví!

Viacposchodové zostavy sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach: Ako jednoposchodový variant s nasadenou plošinou alebo ako viacposchodová konštrukcia. Prechody na rozličných poschodiach sú navzájom spojené pomocou schodov a/alebo výťahov.

Vďaka umiestneniu regálových poschodí v rôznych úrovniach nad sebou sa skracujú prejdené vzdialenosti zamestnancov čo prispieva k rýchlejšiemu vybaveniu objednávok.

03

Vaše výhody

Všeobecné výhody

 • Perfektné využitie priestoru vďaka kompaktnému skladovaniu na viacerých poschodiach:

  • Vysoký stupeň využitia plochy
  • Zvýšenie využitia priestoru až o 100 percent - dodatočná skladovacia a vychystávacia plocha
  • Možnosť paralelného vychystávania na viacerých úrovniach - rýchlejšie vybavenie objednávky
  • Kompaktná skladovacia plocha - krátke vzdialenosti, priamy prístup pri vychystávaní

  » Skladovacia technika môže byť len sotva úspornejšia: viacposchodové zostavy umožňujú využitie dostupného objemu haly v plnom rozsahu. Či už ako samostatné riešenie, alebo ako časť celkového riešenia - viacposchodové regálové zostavy sú ideálne na nepriame zväčšenie Vašej dostupnej skladovacej plochy a efektívnu úpravu drahého skladovacieho priestoru. Úsporný je tento viacposchodový systém aj preto, že regálové konštrukcie tvoria súčasne nosné prvky pre regálové poschodia nad nimi - to šetrí montážne náklady.

Špecifické výhody systému:

  • Bezpečné schodiská

  » Schody v rámci viacposchodových zostáv sú vybavené ochranným zábradlím, vďaka čomu sú dobre a bezpečne schodné.

  • Stabilné zábradlie

  » Kvôli ochrane zamestnancov, ktorí sa pohybujú na rôznych úrovniach regálovej zostavy, sú zábradlia zostavy vyhotovené mimoriadne stabilne.

  • Vysoká nosnosť a stabilita

  » Stabilita a nosnosť regálových systémov je veľmi vysoká vďaka spevňujúcim traverzom a dodatočným, diagonálnym spojom. Tým sa zvyšuje aj stabilita regálových polí.

  • Jednoduché prestavenie výšky políc

  » V závislosti od zmeny objemu sortimentu alebo skladovaných množstiev sa dá vzdialenosť políc rýchlo a jednoducho upraviť v rastri 25 mm.

Jedno- alebo dvojposchodové policové regálové zostavy: Porovnanie systémov

V porovnaní s jednoposchodovou konštrukciou zväčšuje druhé poschodie úžitkovú plochu až o 100 percent, čím sa primerane zväčší aj dostupný skladovací priestor. To ušetrí skladovacie a priestorové náklady.

Pri dvojposchodovej zostave uvádza BITO dve riešenia. Rozhodnutie sa pre riešenie 1 alebo 2 je závislé od toho, ktoré umiestnenie schodiska je pre Vás optimálne. V závislosti od počtu poschodí sa mení stupeň využitia priestoru, skladovací objem (vždy plus 86 percent) a možný počet políc (plus 68 percent) - práve pri menších regálových zostavách to má rozhodujúci význam.

Rozmery regálovej zostavy:
8,60 m x 5,09 m x 2,20 m (š x h x v)

Plocha: 43,7 m²

Výška miestnosti: 4,5 m

Veľkosť police: 1,0 x 0,5 m

Počet políc: 240 kusov (100 %)

Plocha políc: 120 m²

Skladovací objem: 47,3 m³ (100 %)

Stupeň využitia priestoru: 24,1 % (100 %)
(vo vzťahu k hrubému objemu skladu)

Rozmery regálovej zostavy:
8,60 m x 5,09 m x 4,15 m (š x h x v)

Plocha: 43,7 m²

Výška miestnosti: 4,5 m

Veľkosť police: 1,0 x 0,5 m

Počet políc: 338 kusov (140 %)

Plocha políc: 169 m²

Skladovací objem: 73,6 m³ (156 %)

Stupeň využitia priestoru: 37,4 % (158 %)
(vo vzťahu k hrubému objemu skladu)

Rozmery regálovej zostavy:
8,60 m x 5,09 m x 4,15 m (š x h x v)

Plocha: 43,7 m²

Výška miestnosti: 4,5 m

Veľkosť police: 1,0 x 0,5 m

Počet políc: 404 kusov (168 %)

Plocha políc: 202 m²

Skladovací objem: 87,9 m³ (186 %)

Stupeň využitia priestoru: 44,7 % (186 %)
(vo vzťahu k hrubému objemu skladu)

Viacposchodové zostavy od firmy BITO - vyhotovenia

Viacposchodové regálové zostavy môžu byť realizované ako 1-poschodové s nasadenou plošinou alebo ako viacposchodové. Ďalšie pracovné priestory je možné vytvoriť na zemi ako aj na vrchu regálovej zostavy.

Ktorá konštrukcia je ideálnym variantom pre Vás, sa dozviete pri rozhovore s naším odborným poradcom priamo na mieste. V závislosti od priebehu práce, toku materiálu a Vašich požiadaviek Vám presne vysvetlíme, ktorý systém bude pre Vašu spoločnosť najvhodnejší. Navrhneme Vám riešenie priamo na mieru.

Konštrukcia viacposchodových systémov BITO v prehľade:

04

Komponenty a alternatívy

Viacposchodové zostavy BITO môžu byť vybavené mnohými kvalitnými komponentmi a okrem toho sa dajú kedykoľvek dodatočne rozšíriť a doplniť. V prípade, že by sa Vaše požiadavky zmenili, systém sa dá prostredníctvom pestrého príslušenstva prispôsobiť Vašim novým podmienkam.

Na našich policových regálových zostavách môžete skladovať takmer všetky druhy tovarov a dielcov.

Polica - náš najpredávanejší produkt

  • Bestseller: veľmi stabilný, odolný voči záťaži a dostupný v mnohých veľkostiach
  • Môžete ho rozdeliť podľa vlastnej potreby a montovať s policami v rôznych vzdialenostiach

  » Polia policových regálov dostanete v šírkach 750 / 1000 / 1300 mm a hĺbkach 300 / 400 / 500 / 600 a 800 mm. Táto rozsiahla ponuka veľkostí Vám umožní zostaviť si optimálnu plochu regála podľa vašich požiadaviek. Pre mimoriadne objemný tovar Vám ponúkame šírku poľa až do 2 000 mm.

  » Police BITO majú otvory v 50 mm rastri pre čo najlepšie rozdelenie regálových polí. Pomocou vhodných deliacich plechov môžete každú policu podľa potreby rozdeliť po šírke.

Protipožiarna polica GRID

  • Police prepúšťajúce vodu, vzduch a svetlo
  • Ideálne do skladov s hasiacimi zariadeniami alebo do mraziarenských skladov

  » BITO GRID je polica prepúšťajúca vodu a vzduch, ktorá sa môže použiť najmä v skladoch so samočinnými hasiacimi zariadeniami (sprinklermi). Police sa okrem toho používajú v mraziarenských skladoch, aby sa skladovaný tovar schladil zo všetkých strán. Nezávisle od toho zabezpečia tieto mriežkované police aj viac svetla v skladoch, a vytvoria tým príjemnejšie pracovné prostredie.

Krytiny plošín a prechodov

  • Pozinkovaný mriežkovaný rošt
  • Drevotrieskové dosky sú na oboch stranách surové, s protišmykovou hornou stranou, s bielou spodnou stranou alebo s bielou spodnou stranou a protišmykovou hornou stranou

  » BITO používa ako podlahovú krytinu na plošiny a uličky buď kvalitné drevotrieskové dosky s pero-drážkou alebo robustné, pozinkované mriežkové rošty.

  » Drevotrieskové dosky vieme dodať v rôznych vyhotoveniach, podľa potreby a individuálnych požiadaviek.

Zábradlie

  • Vysoká bezpečnosť
  • Stabilné vyhotovenie
  • Podľa platných bezpečnostných predpisov

  » Zábradlia viacposchodových regálových zostáv BITO sú dimenzované v súlade s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a s platnými európskymi normami. Sú stabilné a majú rúčku vo výške ruky a kolien a podlahovú lištu. Táto výbava zabezpečuje, aby nebola ohrozená bezpečnosť Vašich zamestnancov pri prácach na vyšších úrovniach.

Miesta preberania paliet

  • Priestor pre odoberanie paliet s reťazou ako zábranou; cenovo najvýhodnejší variant
  • Vyklápacie zábradlie s jednou stranou zatvorenou; ľahká manipulácia a zabezpečenie proti pádu

  » Na plošinách alebo uličkách môžu byť zriadené miesta preberania paliet, ktoré umožňujú jednoduché a bezpečné dopĺňanie tovaru a odovzdávanie materiálu. Regálový systém pritom predkladá dva varianty, ktoré sa môžu použiť podľa potreby a spôsobu aplikácie.

  Priestor pre odoberanie paliet: Cenovo najvýhodnejší variant pozostáva z rúčky vo výške ruky a kolien a dvoch stĺpikov zábradlia s odopínacou červeno-bielou plastovou reťazou. Medzi reťazou a paletou je medzera minimálne 800 mm.

  Vyklápacie zábradlie: Toto zariadenie je - nezávisle od toho, ktorým smerom sa paleta preberá - z jednej strany vždy uzatvorené. Takto je zabezpečená optimálna ochrana osôb na miestach pre odoberanie paliet, najmä vo veľkých výškach. Mimoriadne ľahká manipulácia.

Presvedčili sme vás?

V tom prípade sa tešíme na váš dopyt:
+421 (0) 38 760 00 86