Prejsť nižšie
01

Ideálny, ak ...

  • chcete maximálne využiť Váš skladovací priestor, pričom musí zostať zabezpečený prístup k jednotlivým baleniam.
  • musíte skladovať široký sortiment tovaru – systém je ideálny najmä pri veľkosti výrobnej série 1.
  • chcete skladovať meniaci sa sortiment alebo musíte zvládať sezónne výkyvy.

Hodí sa vám viacero z uvedených bodov?

V tom prípade čítajte ďalej, alebo sa na nás obráťte osobne:
+421 (0) 38 760 00 86

02

BITO PROmobile – pojazdný regál

PROmobile

Pojazdný paletový regál PROmobile je paletový regál na kolieskach. Každý regál v bloku paletových regálov sa montuje na vozík, ktorý je poháňaný elektrickou energiou. Vozíky sa pohybujú po koľajniciach zapustených do zeme.

Systém sa ovláda priamo prostredníctvom ovládacích prvkov na zariadení alebo pohodlne diaľkovým ovládaním, bezproblémové je aj ovládanie a integrácia regálu s Vašim softvérom na riadenie skladu.

Použitím pojazdných paletových regálov sa zníži spotreba drahej skladovacej plochy. Vďaka posúvateľnosti regálových radov sa na odobratie tovaru otvorí vždy len jedna ulička pre vozík, zvyšná plocha sa optimálne využíva na ostatné rady paletových regálov. Každá časť paletového regála sa dá posunúť tak, aby bol zabezpečený stály prístup ku všetkým paletám. Namiesto jednej hlavnej uličky pre vozík sa v prípade potreby môžu súčasne otvoriť aj viaceré úzke vychystávacie uličky.

Pojazdný systém paletových regálov môžete priamo integrovať do novopostavenej haly alebo dodatočne namontovať do už postavenej haly.

PROmobile synchro

Pojazdný paletový regál PROmobile synchro sa líši od regála BITO PROmobile reguláciou synchrónneho chodu. Počas celého procesu posúvania paletových regálov je zabezpečený absolútne paralelný vzájomný pohyb regálových radov, nezávisle od toho, či majú tovary na policiach regálov rôzne hmotnosti alebo či sú regály nerovnomerne zaťažené. Vedenie nie je ako obvykle ovládané mechanicky, ale elektricky, takže regály stoja alebo sa pohybujú vždy paralelne voči sebe. Až s niekoľko milimetrovou presnosťou môžete naplánovať šírky uličiek a optimálne ich tak rozdeliť.

04

Výhody & Prínosy

Všeobecné výhody

 • Größere Raumgewinnung mit verfahrbarer Palettenregalanlage PROmobile im Vergleich zur konventionellen Palettenregalanlage, Zeichnung
  • Získate priestor

  » Vysoká skladovacia kapacita pri optimálnom využití plôch a priestoru: Pri novopostavenej hale sa môže naplánovať o to menší skladovací priestor, čo výrazne zníži stavebné náklady – alebo vznikne ďalší voľný priestor.

 • Kapazitätserhöhung mit verfahrbarer Palettenregalanlage PROmobile im Vergleich zur konventionellen Palettenregalanlage, Zeichnung
  • Zvýšite kapacity

  » Pri namontovaných (statických) regálových systémoch môžete prestavbou na pojazdný systém výrazne zvýšiť kapacitu skladu.

 • Konvenčný paletový regál so stohovacím vozíkom s výsuvným stožiarom

  Šírka pracovnej uličky:4 x 3 000 mm
  Počet paliet nad sebou:6
  Kapacita skladu
  (v EURO paletách):
  1 008
  Náklady na budovu:cca 560 000,– €
  Náklady na regálovú techniku:cca 20 160,– €
  Náklady na dopravnú techniku:cca 24 000,– €
  Celková investícia:cca 404 160,– €
  Celkové náklady na paletové miesto:cca 600,– €
  Stupeň využitia40 %
  Základné zariadenie pre výpočet
  • zvýšenie kapacity
  • úspora prevádzkovej plochy
  • zníženie nákladov
 • Konvenčný paletový regál so stohovacím vozíkom do úzkych uličiek

  Šírka pracovnej uličky:5 x 1 800 mm
  Počet paliet nad sebou:6
  Kapacita skladu
  (v EURO paletách):
  1 260
  Náklady na budovu:cca 560 000,– €
  Náklady na regálovú techniku:cca 25 200,– €
  Náklady na dopravnú techniku:cca 57 000,– €
  Celková investícia:cca 642 200,– €
  Celkové náklady na paletové miesto:cca 510,– €
  Stupeň využitia51 %
  Zvýšenie kapacity25 %
  Zväčšenie prevádzkových plôch:11 %
  Zníženie nákladov18 %
 • Pojazdný paletový regál so stohovacím vozíkom s výsuvným stožiarom

  Šírka pracovnej uličky:1 x 3 000 mm
  Počet paliet nad sebou:6
  Kapacita skladu
  (v EURO paletách):
  1 764
  Náklady na budovu:cca 560 000,– €
  Náklady na regálovú techniku:cca 105 840,– €
  Náklady na dopravnú techniku:cca 24 000,– €
  Celková investícia:cca 689 840,– €
  Celkové náklady na paletové miesto:cca 391,– €
  Stupeň využitia75 %
  Zvýšenie kapacity75 %
  Zväčšenie prevádzkových plôch:35 %
  Zníženie nákladov53 %

Všeobecné výhody PROmobile synchro

  • Trvalo nízke prevádzkové náklady

  » Regulácia synchrónneho chodu znižuje opotrebovanie kolies a koľajníc. Zariadenie vydrží dlhšie a klesnú náklady na opravy.

  • Nerovnomerné zaťaženie je výslovne dovolené!

  » Aj pri asymetrickom zaťažení zabezpečí regulácia synchrónneho chodu BITO PROmobile synchro paralelný chod vozíka, resp. zariadenia. Tovar sa môže v regáli rozdeliť tak, ako je to najvhodnejšie pre Vašu prevádzku, bez ohľadu na druh a hmotnosť tovaru.

  • Optimalizované uličky

  » BITO PROmobile synchro umožňuje skladovať tovar optimálne – rýchlo obrátkový tovar v uličke, C-dielce na konci vozíka. Znížite tým náklady na naskladnenie a vyskladnenie.

05

Vlastnosti pojazdného zariadenia BITO

 • Samoregulačné vzdialenosti vozíka:

  Pri bežných systémoch sa zväčšujú alebo zmenšujú vzdialenosti vozíka v závislosti od naloženej hmotnosti. Vznikajú tým medzery alebo dokonca úrazy následkom príliš tesného pohybu regálových radov pri sebe. Zamestnanci musia potom ručne nastaviť vzdialenosti. Do našich pojazdných vozíkov sme preto štandardne integrovali samoregulačné merače vzdialenosti. Používateľ nastaví na obslužnom termináli vzdialenosť len raz. Táto sa potom dodržuje nezávisle od zaťaženia vozíka. To šetrí čas a znižuje riziko poškodenia zariadenia.

 • Frontansicht der verfahrbaren Palettenregalanlage PROmobile mit Rucksackplatz

  Miesta na batohy:

  Miesta na batohy sú regálové miesta, ktoré sa môžu montovať na začiatku alebo na konci vozíka. Vďaka nim vzniká dodatočný skladovací priestor nad únikovými cestami alebo nad dráhou vysokozdvižného vozíka. Takto môžete ešte lepšie využiť priestor Vášho skladu.

 • Detailansicht des abgesetzten Bedientableaus für verfahrbare Palettenregalanlage PROmobile

  Odsadený ovládací panel:

  Ovládací panel posuvného zariadenia sa nachádza v skriňovom rozvádzači. Pomocou odsadeného ovládacieho panelu môžete umiestniť dodatočný ovládací panel na ľubovoľnom mieste, napríklad v blízkosti vychystávacieho miesta. Skrátite tým cestu k ovládaciemu panelu a ušetríte veľa času.

 • Detailansicht der Steckdose am Verfahrwagen für verfahrbare Palettenregalanlage PROmobile

  Konektory na pojazdnom vozíku:

  Jednoducho šikovné. Konektory na pojazdnom vozíku výrazne uľahčujú pravidelné čistiace práce. Nemusíte hľadať zásuvku!

Presvedčili sme vás?

V tom prípade sa tešíme na váš dopyt:
+421 (0) 38 760 00 86