Sortery kieszonkowe cieszą się coraz większą popularnością

System sorterów kieszeniowych ma wiele zalet, zwłaszcza w e-commerce. Duże ilości artykułów ze sprzedaży online i offline mogą być łatwo sortowane i sekwencjonowane. Nadaje się on również do zastosowania jako bufor towarów.

Wiszące sortery kieszeniowe stają się coraz bardziej popularne ze względu na e-commerce. W logistyce mody, w przemyśle samochodowym i przy produkcji gazet technologia przenośników podwieszanych cieszy się od dawna dużym zainteresowaniem ze względu na swoje liczne zalety. Jednak tendencja do zamawiania online - nawet codziennych dóbr konsumpcyjnych - stwarza coraz więcej obszarów zastosowania sortera kieszonkowego w przedsiębiorstwach. Szczególnie w środowisku omnichannel (1) oferuje niezbędną tam elastyczność. System może być stosowany niezależnie od wielkości zamówienia i dla szerokiej gamy artykułów. Zadania mogą być dzielone i sekwencjonowane. Wszystkie artykuły z mniejszych i większych zamówień mogą być przetwarzane w skoordynowany sposób i bardzo efektywnie komisjonowane. Ponadto sorter kieszonkowy nadaje się szczególnie do dużych ilości zwrotów oraz jako magazyn buforowy. 

Sprawne przetwarzanie zwrotów

W handlu online od 50 do 80 proc. zwrotów jest odsprzedawanych tego samego dnia. Oznacza to, że ponowne magazynowanie towaru jest nieopłacalne. Po kontroli stanu i pozytywnej ocenie oraz sprawdzeniu możliwości wykorzystania sortera kieszonkowego do zwróconego towaru, każdy artykuł jest pakowany do kieszeni sortera kieszeniowego, łączony z nim i zaopatrzony w kod kreskowy lub chip RFID. Oznacza to, że towar może być bezbłędnie identyfikowany poprzez System Zarządzania Magazynem (WMS). Zwroty po prostu krążą w sorterze kieszonkowym, dopóki nie zostaną ponownie sprzedane i komisjonowane. Jeśli kolejny wymagany do zamówienia element nie znajduje się w dynamicznym buforze sortera kieszeniowego, jest on po prostu pobierany z magazynu. Towar ten również zostanie załadowany do kieszeni. Zwroty i nowe towary są sortowane za pomocą modułów sortujących, dzięki czemu docierają one w stanie uporządkowanym do odpowiedniego stanowiska kompletacji i pakowania. Takie rozwiązanie umożliwia również łatwe łączenie sprzedaży online i offline. Wszystkie towary, niezależnie od tego, czy zostały zamówione online czy offline, są po prostu przenoszone do sortowania wstępnego lub zawieszane w kieszeniach sortera. Zamówienia są sortowane i sekwencjonowane przez system. Na stanowiskach pracy i pakowania pracownik rozładowuje artykuły w żądanej kolejności. Ponieważ artykuły są przenoszone w kieszeniach, pracownicy stanowisk pakowania mają dużo miejsca na usługi o wartości dodanej. 

Poproś o ten dokument teraz

Planowanie Magazynu

Lista kontrolna: Zalety i wady wiszących sorterów kieszeniowych

Nasza lista kontrolna "Zalety i wady wiszących sorterów kieszeniowych" zapewni Państwu pełen pogląd.

Konstrukcja systemu sortera kieszeniowego

Przykładowa konstrukcja systemu sortera kieszeniowego może być skonstruowana w następujący sposób (2): 

  • Wstępne sortowanie dla wielu artykułów za pomocą sorterów Kapp i linii sortowniczych 

  • Dynamiczny magazyn buforowy (może być zasilany przez kilka sorterów) 

  • Stanowiska pakowania z modułami do pakowania towarów 

  • Magazyn pustych sorterów: w godzinach szczytu, dynamiczny bufor może być również używany jako magazyn pustych sorterów. 

Ostrożny transport i wysokie wykorzystanie przestrzeni

Dużą zaletą sorterów kieszeniowych jest ostrożny transport szczególnie cennych towarów wiszących i leżących. Dzięki temu towar nie ulega uszkodzeniu, co zwiększa zadowolenie klientów firmy. System ten pozwala również zaoszczędzić ogromną ilość miejsca, gdyż pionowy układ kieszeni pozwala na znacznie gęstsze przechowywanie artykułów. Wydajne rozwiązanie pozwala również zaoszczędzić powierzchnię hali wymaganą do innych procesów, ponieważ system jest często instalowany bezpośrednio pod sufitem. 

Skalowalność i elastyczna rozbudowa

Szczególnie w e-commerce systemy muszą nadążać za szybkim wzrostem ilości zamówień lub rozbudową całego systemu. Jedną z dużych zalet jest skalowalność rozwiązań sorterów kieszeniowych. System może być rozbudowywany w sposób modułowy. Szczególna skalowalność wynika z dynamicznego bufora, który może być modułowo powiększany i podłączany do kilku sorterów. Oczywiście zasadniczo możliwe jest również zwiększenie liczby kieszeni zarówno w magazynie pustych sorterów, jak i w buforze dynamicznym, a tym samym liczby artykułów. Rozwiązanie zarządza w ten sposób sortowaniem i sekwencjonowaniem nawet kilkudziesięciu tysięcy artykułów na godzinę. Duże rozwiązania tworzą zdolność pakowania do 700 000 części dziennie (3). Takich osiągów nie da się uzyskać za pomocą naziemnej technologii przenośników. W sortowaniu wstępnym należy zwiększyć jedynie liczbę linii sortujących. Dodatkowo można zintegrować kolejne stanowiska pakowania. Podczas użytkowania system zużywa niewiele energii, ponieważ masa ruchoma jest dość mała dzięki lekkiej technologii przenośnika. Jednak wydajność procesów pozwala zaoszczędzić większość zużywanej energii. Obejmuje to inteligentne, innowacyjne wyłączenie części systemu, które nie są aktualnie wykorzystywane oraz wykorzystanie pochyłości w trasowaniu systemu. 

Długookresowa wysoka dostępność

Modułowa konstrukcja, oddzielne elementy i mała liczba komponentów zapewniają wysoką dostępność rozwiązania. Elementy można łatwo i szybko wymienić. Cykl życia sortera jest dokładnie przemyślany. Dzięki zastosowaniu małych napędów i wysokiej wydajności, sortery kieszonkowe zużywają mało energii. Szybki załadunek sortera, minimalne wymagania konserwacyjne i wysoka dostępność gwarantują niezmiennie wysokie zadowolenie klientów. 

Wiszący sorter kieszeniowy nadaje się zasadniczo do towarów, które pozostają w magazynie tylko przez krótki czas - jak np. w e-commerce (zwroty, artykuły FMCG). Szczególnie w tym przypadku warto zastosować wiszące sortery kieszeniowe oraz konwencjonalną technologię przenośników i magazynowania. 

Poproś o ten dokument teraz

Planowanie Magazynu

Lista kontrolna: Zalety i wady wiszących sorterów kieszeniowych

Nasza lista kontrolna "Zalety i wady wiszących sorterów kieszeniowych" zapewni Państwu pełen pogląd.

Literatura:

1 Wysokospecjalistyczna wiedza BITO, Omnichannel zastępuje strategię multichannel  

2 Przykład rozwiązania sortera kieszeniowego, Link 

3 Sorter kieszeniowy, Włóż wszystko do kieszeni, MM Logistics, Link 

4 Sorter kieszeniowy (wiszący), Logistyka KnowHow, Link 

Te tematy mogą Cię również zainteresować

BITO Newsletter