Polityka Prywatności

A. Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu podstawowego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów dotyczących ochrony danych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych postanowień o charakterze ochrony danych jest:

BITO Polska Sp. Z o.o.
Ul. Połczyńska 116 A
01-304 Warszawa
Tel.: +48 22 666 22 20
Fax: +48 22 666 22 21
E-Mail: info@bito.pl
Strona internetowa: www.bito.com
Prezes Zarządu: Piotr Ustapiuk

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS: 0000262713
NIP: 522-282-24-90
REGON: 140656723
kapitał zakładowy: 400 000 zł

B. Inspektor ochrony danych

tekit Consult Bonn GmbH
Andreas Schmidt
TÜV Saarland Gruppe
Alexanderstraße 10, 53111 Bonn

C. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych

Operator tych stron traktuje bardzo poważnie ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe w sposób poufny, zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.

Zasadniczo zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników jedynie w zakresie niezbędnym do zapewnienia funkcjonalności i dobrej komunikacji strony internetowej oraz naszych treści i usług.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią przypadki, w których nie można uzyskać uprzedniej zgody z rzeczywistych przyczyn, a przetwarzanie danych dozwolone jest przepisami prawnymi.

D. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 podstawowego rozporządzenia UE o ochronie danych (zwanego dalej "DSGVO").

W szczegółach:

Podstawą prawną operacji przetwarzania danych osobowych za uprzednią zgodą zainteresowanej osoby jest art. 6 lit. a DSGVO.

Art. 6 I lit. b. DSGVO stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy lub działań koniecznych przed jej zawarciem, jeśli zainteresowana osoba jest Stroną tej umowy.

Art. 6 I lit. c DSGVO stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest ono konieczne do wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma. Jeżeli żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, to podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 I lit. d DSGVO.

O ile przetwarzanie jest niezbędne dla ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej, a jednocześnie interesy, podstawowe prawa i wolność danej osoby nie są ważniejsze od tychże interesów naszej firmy lub osoby trzeciej, to art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO stanowi podstawę prawną przetwarzania.

Dane osobowe osoby zainteresowanej zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel ich gromadzenia przestanie być aktualny. Ponadto takie przechowywanie danych osobowych może mieć miejsce, jeżeli jest to przewidziane przez europejskich lub krajowych ustawodawców w przepisach prawa unijnego, przepisach ustawowych lub innych rozporządzeniach, którym podlega podmiot odpowiedzialny. Dane zostaną zablokowane lub usunięte również w przypadku wygaśnięcia okresu ich przechowywania określonego przez wyżej wymienione normy, chyba że istnieje wymóg dalszego przechowywania danych w celu zawarcia umowy lub jej realizacji.

1. Pliki dzienników serwera

Przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera wywołującego. Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dzienników serwera, które przeglądarka automatycznie przesyła do nas.

Zbierane są następujące dane:

 • typ przeglądarki i jej wersja
 • używany system operacyjny
 • adres URL strony odsyłającej
 • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • czas zegarowy przesłania żądania do serwera

Dane są przechowywane w plikach dziennika naszego systemu.

Nie dotyczy to adresów IP użytkownika lub innych danych, które umożliwiają przypisanie danych do użytkownika. Nie jest możliwe przypisanie tych danych do konkretnych osób. Łączenie tych danych z danymi z innych źródeł nie będzie podejmowane. Nie przechowuje się tych danych wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika.

 1. Podstawa prawna

  Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

 2. Cel przechowywania

  Celem przechowywania w plikach dzienników jest zapewnienie funkcjonalności strony internetowej. Ponadto firma wykorzystuje dane w celu optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Ocena danych do celów marketingowych nie odbywa się w tym kontekście.

  Te cele potwierdzają nasz interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

 3. Usuwanie

  Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być konieczne do osiągnięcia celu ich gromadzenia. Dane zbierane w celu oddania witryny do dyspozycji będą usunięte, gdy odpowiednia sesja zostanie zakończona. W przypadku przechowywania danych w plikach dziennika, nastąpi to nie później, niż po siedmiu dniach.

 4. Możliwość zakwestionowania

  Absolutnie konieczne jest zbieranie danych i przechowywanie ich w dziennikach w celu oddania strony internetowej do dyspozycji oraz jej funkcjonowania. Dlatego też w tym przypadku użytkownik nie ma możliwości kwestionowania zbierania danych.

2. Pliki cookie

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i są zapisywane w jego przeglądarce. Pliki cookie nie powodują uszkodzenia komputera użytkownika i nie zawierają żadnych wirusów. Gdy użytkownik wywołuje witrynę sieci Web, plik cookie może być przechowywany w systemie operacyjnym użytkownika. Plik cookie zawiera ciąg charakterystyczny, który umożliwia unikatową identyfikację przeglądarki, gdy witryna sieci Web zostanie ponownie wywołana. Pliki cookie umożliwiają rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas następnej wizyty.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej, użytkownik jest informowany o używaniu plików cookie w celach analitycznych i jego zgoda na przetwarzanie danych osobowych wykorzystywanych w tym kontekście jest uzyskiwana. W tym kontekście sporządza się również odniesienie do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

 1. Podstawa prawna

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie jest art. 6 I lit. f. DSGVO. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu plików cookie do celów analizy za zgodą użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. DSGVO.

 2. Cel

  Celem wykorzystania plików cookie jest uproszczenie korzystania ze stron internetowych przez użytkownika. To uzasadnia nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

 3. Usuwanie i dezaktywacja

  Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie, to tak zwane "sesyjne". Zostają one automatycznie usunięte po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostają przechowywane na urządzeniu użytkownika do czasu ich usunięcia.

Użytkownik może ustawić przeglądarkę tak, aby był poinformowany o wykorzystaniu plików cookie i zezwalał na nie tylko w indywidualnych przypadkach, akceptował pliki cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie je wykluczyć, jak również spowodować automatyczne ich usuwanie podczas zamykania przeglądarki Wyłączenie obsługi plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej strony.

3. Pliki cookie innych firm

Ta strona wykorzystuje również pliki cookie innych firm. Są to pliki cookie używane przez strony trzecie. Podczas korzystania z naszej strony internetowej użytkownik jest informowany o korzystaniu z plików cookie innych firm do celów analitycznych i proszony o zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykorzystywanych w tym kontekście. W tym kontekście sporządza się również odniesienie do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Następujące usługi wykorzystywane przez witrynę zawierają pliki cookie innych firm:

 1. Google Analytics
 2. Google Maps
 3. Userlike
 1. Google Analytics

  Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi Web Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Analytics używa "cookies". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika. Pozwalają one analizować jego korzystanie z witryny. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika, takie jak

  1. typ/wersja przeglądarki,
  2. używany system operacyjny,
  3. adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzona strona),
  4. nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres - IP)
  5. czas zegarowy przesłania żądania do serwera,

  są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

  Podstawa prawna korzystania z plików cookie stron trzecich jest określona w art. 6 I lit. f DSGVO.

  Google Analytics używa tzw. "Cookies" - plików tekstowych, które są przechowywane na komputerze użytkownika. Pozwalają one analizować jego korzystanie z witryny. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę do Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Rozszerzyliśmy również kod "anonymizeIP" na tej stronie do Google Analytics. Gwarantuje to maskowanie adresu IP, dzięki czemu wszystkie dane są zbierane anonimowo. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA i dopiero tam zostaje skrócony.

  W imieniu operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących działań na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z użytkowaniem strony internetowej i użytkowaniem Internetu. Działania te odnoszą się do operatora strony internetowej. Ta strona internetowa wykorzystuje funkcję "cechy demograficzne" Google Analytics. Dzięki temu można tworzyć raporty zawierające oświadczenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach od Google oraz danych odwiedzających innych usługodawców. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Można wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie poprzez ustawienia reklam na swoim koncie Google lub zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak pokazano w sekcji "sprzeciw wobec gromadzenia danych".

  Można uniemożliwić przechowywanie plików cookie przez odpowiednie ustawienia oprogramowania przeglądarki. Jednak, chcielibyśmy zaznaczyć, że w tym przypadku może nie być możliwe korzystanie w pełni ze wszystkich funkcji tej strony.

  Ponadto można uniemożliwić gromadzenie przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Zamiast pobierać dodatek do przeglądarki, zwłaszcza w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, można uniemożliwić przechwycenie danych przez Google Analytics, klikając ten link. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi zbieranie danych podczas odwiedzania tej witryny w przyszłości. Pik Cookie opt-out (rezygnacji) działa tylko w tej przeglądarce i tylko na naszej stronie internetowej. Jest przechowywany w urządzeniu użytkownika. W razie usunięcia plików cookie z przeglądarki należy ponownie ustawić Opt-Out-Cookie (rezygnacji). Aby dowiedzieć się, jak zintegrować plik cookie opt-out, zobacz: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=pl#disable].

  W dalszym ciągu korzystamy z Google Analytics do analizy danych z funkcji Double-Click i AdWords w celach statystycznych. Jeśli użytkownik sobie tego nie życzy, może funkcje dezaktywować za pomocą Menedżera preferencji reklam (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=pl).

  Więcej informacji na temat polityki prywatności Google Analytics znajduje się w pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl).

 2. Google Maps

  Na naszej stronie internetowej używamy komponentu Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwanego dalej "Google". Przy każdorazowym wywoływaniu komponentu „Google Maps”, Google użyje pliku cookie w celu przetworzenia ustawień i danych użytkownika podczas przeglądania strony ze zintegrowanym komponentem "Google Maps".

  Z reguły ten plik cookie nie jest usuwany przez zamknięcie przeglądarki, ale wygasa po upływie określonego czasu, o ile nie zostanie ręcznie usunięty przez użytkownika.

  Jeśli użytkownik nie zgadza się z przetwarzaniem jego danych, możliwe jest wyłączenie usługi „mapy Google”, co uniemożliwi przesyłanie danych do Google. Aby to zrobić, należy wyłączyć funkcję Java Script w przeglądarce. Jednak chcielibyśmy zaznaczyć, że w takim przypadku korzystanie z „Google Maps” będzie niemożliwe lub ograniczone. Korzystanie z „map Google” oraz informacji uzyskanych za ich pośrednictwem odbywa się zgodnie z warunkami korzystania zamieszczonymi na stronie http://www.google.de/intl/pl/policies/terms/regional.html Google oraz dodatkowymi warunkami zamieszczonymi na stronie „Google Maps” https://www.google.com/intl/pl_pl/help/terms_maps.html.

 3. Userlike

  Ta strona korzysta z Userlike, oprogramowania do czatu na żywo firmy Userlike UG (z ograniczoną odpowiedzialnością), Probsteigasse 44-46, 50670 Cologne, Niemcy. Userlike używa "cookies", plików tekstowych, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają prowadzenie osobistych czatów w czasie rzeczywistym na swojej stronie internetowej. Zebrane dane nie są wykorzystywane do identyfikacji osoby odwiedzającej stronę ani nie są łączone z danymi osobowymi osoby posługującej się pseudonimem. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Userlike na stronie https://www.userlike.com/de/terms#privacy-policy.

4. Usługi analityki internetowej (web analytics)

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z usługi Google Analytics do analiz internetowych. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Informacje generowane przez Google Analytics na temat korzystania z witryny przez użytkownika, takie jak

 1. typ/wersja przeglądarki,
 2. używany system operacyjny,
 3. adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzona strona),
 4. nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres - IP)
 5. czas zegarowy przesłania żądania do serwera,

są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Google Analytics jest dostawcą postronnym. Korzystanie z usługi analityki internetowej wymaga przesłania danych o użytkownikach do zewnętrznego dostawcy Google Analytics.

 1. Podstawa prawna

  Podstawę prawną korzystania z usługi analizy internetowej jest art. 6 I lit. f DSGVO.

 2. Cel

  Celem korzystania z usługi jest podniesienie efektywności naszej strony internetowej. W imieniu operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących działań na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z użytkowaniem strony internetowej i użytkowaniem Internetu. Działania te odnoszą się do operatora strony internetowej. Ta strona internetowa wykorzystuje funkcję "cechy demograficzne" Google Analytics. Dzięki temu można tworzyć raporty zawierające oświadczenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach od Google oraz danych odwiedzających innych usługodawców. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Można wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie poprzez ustawienia reklam na swoim koncie Google lub zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak pokazano w sekcji "sprzeciw wobec gromadzenia danych".

  Dane te są przekazywane dalej pod pseudonimem.

 3. Uniemożliwienie wykorzystania

  Google Analytics generuje pliki cookie. Można to uniemożliwić, postępując według takiego schematu:

  Można uniemożliwić przechowywanie plików cookie przez odpowiednie ustawienia oprogramowania przeglądarki. Jednak, chcielibyśmy zaznaczyć, że w tym przypadku może nie być możliwe korzystanie w pełni ze wszystkich funkcji tej strony.

  Ponadto można uniemożliwić gromadzenie przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Zamiast pobierać dodatek do przeglądarki, zwłaszcza w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, można uniemożliwić przechwycenie danych przez Google Analytics, klikając ten link. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi zbieranie danych podczas odwiedzania tej witryny w przyszłości. Pik Cookie opt-out (rezygnacji) działa tylko w tej przeglądarce i tylko na naszej stronie internetowej. Jest przechowywany w urządzeniu użytkownika. W razie usunięcia plików cookie z przeglądarki należy ponownie ustawić Opt-Out-Cookie (rezygnacji). Aby dowiedzieć się, jak zintegrować plik cookie opt-out, zobacz: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=pl#disable].

  W dalszym ciągu korzystamy z Google Analytics do analizy danych z funkcji Double-Click i AdWords w celach statystycznych. Jeśli użytkownik sobie tego nie życzy, może funkcje dezaktywować za pomocą Menedżera preferencji reklam (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=pl).

  Więcej informacji na temat polityki prywatności Google Analytics znajduje się w pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl).

Google Fonts

Na tych stronach internetowych używane są czcionki zewnętrzne, Google Fonts. Google Fonts jest usługą firmy Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Przekazuje on do serwera informacje o tym, które z naszych stron internetowych zostały przez Państwa odwiedzone. Adres IP przeglądarki urządzenia końcowego osoby odwiedzającej te strony internetowe jest również zapisywany przez Google. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google, do której dostęp można uzyskać tutaj:

www.google.com/fonts#AboutPlace:about
www.google.com/policies/privacy/

Lead Forensics

Ta strona internetowa wykorzystuje również kody śledzenia firmy Lead Forensics, które umożliwiają analizę korzystania z witryny.

Spowoduje to zapisanie jedynie adresu IP urządzenia wysyłającego żądanie, natomiast inne dane nie będą zbierane. W szczególności nie są zbierane dane w celu zidentyfikowania konkretnego użytkownika.

Są to informacje swobodnie dostępne w domenie publicznej.

Dane te nie są przekazywane stronom trzecim.

 1. Podstawa prawna

  Podstawę prawną korzystania z usługi analizy internetowej jest art. 6 I lit. f DSGVO.

 2. Cel

  Celem korzystania z usługi jest podniesienie efektywności naszej strony internetowej. Jako operator strony internetowej wykorzystamy te informacje,

 3. Uniemożliwienie wykorzystania
Wyłącz Lead Forensics

5. Formularz kontaktowy i kontakt przez e-mail

Na naszej stronie znajduje się formularz kontaktowy, który może być wykorzystany do kontaktu elektronicznego. Jeśli użytkownik zrealizuje tę opcję, dane wprowadzone w masce wejściowej zostaną przesłane do nas i zapisane. Dane te są następujące:

 1. Tytuł
 2. Nazwisko
 3. Firma
 4. E-mail
 5. Adres
 6. Dotyczy

W momencie wysłania wiadomości dołączony zostanie adres IP użytkownika oraz data i godzina rejestracji.

W celu przetwarzania danych w kontekście procesu wysyłania uzyskujemy na nie zgodę zainteresowanej osoby. Odnosi się ona do niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Użytkownik może również skontaktować się z firmą za pośrednictwem adresu e-mail określonego w Impressum. W takim przypadku przechowywane będą dane osobowe użytkownika przesłane za pośrednictwem wiadomości e-mail.

W tym kontekście dane nie będą przekazywane stronom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia konwersacji.

 1. Podstawa prawna

  Podstawą prawną operacji przetwarzania danych osobowych za uprzednią zgodą zainteresowanej osoby jest art. 6, ust. 1 lit. a DSGVO. Podstawą prawną przetwarzania danych przesyłanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jeśli kontakt e-mail ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną do przetworzenia jest art. 6, ust. 1 lit. b DSGVO.

 2. Cel

  Przetwarzanie danych osobowych z formularza kontaktowego służy firmie wyłącznie do przetworzenia kontaktu. W przypadku kontaktu przez e-mail, dotyczy to również niezbędnego uzasadnionego interesu w przetwarzaniu danych.

  Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas operacji przesyłania są wykorzystywane w celu zapobieżenia niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

 3. Usuwanie

  Dane z formularza kontaktowego zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu związanego z treścią. Tak będzie w przypadku danych osobowych z maski wejściowej formularza kontaktowego i tych wysłanych przez e-mail, jeśli dana rozmowa z użytkownikiem zostanie już zakończona. Rozmowa zostaje zakończona, gdy można wywnioskować z okoliczności, że przedmiotowe fakty zostały ostatecznie wyjaśnione.

  Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas operacji przesyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

 4. Odwołania

  Użytkownik ma możliwość w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

  Użytkownik może w każdej chwili zgłosić sprzeciw wobec przechowywania jego danych osobowych drogą elektroniczną. W takim przypadku rozmowa i wszelkie dalsze inicjowanie umowy nie mogą być kontynuowane.

  Użytkownik może również cofnąć swoją zgodę w inny sposób. Zgoda może być również cofnięta słownie, np. przez telefon lub w formie pisemnej.

  Wówczas wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktu zostaną usunięte.

6. Newsletter

Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość zasubskrybowania bezpłatnego newslettera. W tym celu konieczna jest rejestracja użytkownika. Podczas rejestracji na newsletter wprowadzone dane zostaną pobrane przez naszą firmę z maski wejściowej. Są to:

 1. Tytuł
 2. Nazwisko
 3. Firma
 4. E-mail
 5. Adres

Ponadto zostaną zapisane następujące dane: adres IP komputera wywołującego oraz data i godzina rejestracji. W trakcie procesu rejestracji poprosimy o zgodę użytkownika na przetwarzania danych. Zgoda ta będzie się odnosiła do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jeśli użytkownik kupi towary lub usługi na naszej stronie internetowej i wpisze tu swój adres e-mail, może on zostać wykorzystany przez nas do wysłania newslettera. W takim przypadku Newsletter będzie wykorzystywany wyłącznie do bezpośredniej reklamy naszych podobnych towarów lub usług.

W związku z przetwarzaniem danych do wysyłania newsletterów nie ujawnia się danych stronom trzecim. . Dane będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera.

 1. Podstawa prawna

  Jeżeli wysyłanie newslettera odbywa się na podstawie rejestracji użytkownika na stronie internetowej, podstawą prawną przetwarzania danych po tym, jak użytkownik zarejestruje się w celu jego otrzymywania i wyrazi zgodę na to przetwarzanie, jest art. 6 ust.1 lit. a DSGVO.

 2. Cel

  Dane użytkownika zebrane na cel dostarczania newslettera służą temu celowi. Zbieranie innych danych osobowych w ramach procesu rejestracji ma na celu zapobieżenie niewłaściwemu korzystaniu z usług lub adresu e-mail.

 3. Usuwanie

  Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być konieczne do osiągnięcia celu ich gromadzenia. Adres e-mail użytkownika pozostanie zapisany tak długo, jak subskrypcja newslettera będzie aktywna.

  Pozostałe dane osobowe zebrane w trakcie procesu rejestracji są zwykle usuwane po upływie siedmiu dni.

 4. Anulowanie i wypowiedzenie newslettera

  Subskrypcja newslettera może zostać rozwiązana przez danego użytkownika w dowolnym momencie. W tym celu w każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link.

  Pozwala to również na cofnięcie zgody na przechowywanie danych osobowych zgromadzonych podczas procesu rejestracji.

Newsletter - Mailchimp

Newsletter jest wysyłany za pośrednictwem dostawcy usług wysyłkowych "MailChimp", platformy wysyłkowej newslettera należącego do amerykańskiego dostawcy Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Tutaj można zapoznać się z polityką prywatności dostawcy usług mailingowych: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp wdrożyła środki zgodności dla międzynarodowych transferów danych. Mają one zastosowanie do wszystkich globalnych działań, w których Stripe przetwarza dane osobowe osób w UE. Środki te opierają się na standardowych klauzulach umownych UE (SCC). Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/ i https://mailchimp.com/de/help/mailchimp-european-data-transfers/.

Dostawca usług spedycyjnych jest wykorzystywany na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO oraz umowy dotyczącej przetwarzania zamówień zgodnie z art. 28 ust. 3 zdanie 1 DSGVO.

Podmiot świadczący usługi wysyłkowe może wykorzystywać dane odbiorców w formie pseudonimowej, tzn. bez przyporządkowania do użytkownika, w celu optymalizacji lub poprawy własnych usług, np. w celu technicznej optymalizacji wysyłki i prezentacji newslettera lub w celach statystycznych. Dostawca usług wysyłkowych nie wykorzystuje jednak danych odbiorców naszego newslettera, aby samemu do nich pisać lub przekazywać te dane osobom trzecim.

7. Rejestracja

Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość rejestracji danych osobowych. Dane są wprowadzane do maski wejściowej, przesyłane do nas i zapisywane. Dane te nie będą przekazywane stronom trzecim. W ramach procesu rejestracji gromadzone są następujące dane:

 1. Adres IP użytkownika
 2. Data i godzina rejestracji
 3. Adres e-mail użytkownika

W ramach procesu rejestracji uzyskuje się zgodę użytkownika na przetwarzanie tych danych.

W celu złożenia zamówienia, dane adresowe odnoszące się do adresu dostawy muszą być również zebrane.

 1. podstawa prawna przetwarzania danych

  Podstawą prawną operacji przetwarzania danych osobowych za uprzednią zgodą zainteresowanej osoby jest art. 6, ust. 1 lit. a DSGVO.

  Jeżeli rejestracja służy realizacji umowy, której użytkownikiem jest strona lub wdrożeniu środków przed zawarciem umowy, dodatkową podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.

 2. cel przetwarzania danych

  Rejestracja użytkownika jest niezbędna do realizacji umowy z użytkownikiem lub działań koniecznych przed jej zawarciem.

  Pozyskany adres e-mail jest wykorzystany do potwierdzenia zamówienia po zakończeniu procesu zamawiania, a adres pocztowy jest niezbędny do koordynowania dostawy.

 3. czas przechowywania

  Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być konieczne do osiągnięcia celu ich gromadzenia.

  Tak będzie, jeśli dane pozyskane w trakcie procesu rejestracji w celu realizacji umowy lub przedsięwzięć przedumownych nie będą już potrzebne do realizacji tej umowy. Jeszcze nawet po zawarciu umowy może zaistnieć potrzeba przechowywania danych osobowych partnera w celu spełnienia zobowiązań umownych lub prawnych.

 4. możliwość odwołania i eliminacji

  Użytkownik ma możliwość anulowania rejestracji w dowolnym momencie. Przechowywane dane o użytkowniku mogą zostać przez niego zmienione w dowolnym momencie.

  Można to zrobić na naszej stronie internetowej lub przez e-mail do shop@bito.com

  Jeżeli dane są wymagane do wykonania umowy lub do realizacji środków poprzedzających zawarcie umowy, przedwczesne usunięcie tych danych jest możliwe tylko wtedy, gdy żadne zobowiązania umowne lub prawne nie zabraniają ich usunięcia.

8. Przekazywanie danych

Dane osobowe strony nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.

Dane osobowe użytkownika są udostępniane stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • użytkownik w sposób jasny wyraził na to zgodę na podstawie art. 6 ust.. 1 S. 1 lit. a
 • przekazywanie zgodnie z art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f DSGVO nastąpi, jeśli jest to niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że strona (użytkownik) ma nadrzędny interes w nieujawnianiu swoich danych; w szczególności przeprowadzamy badanie przez Creditreforn, aby zweryfikować dane adresowe i ocenę ratingową.
 • w przypadku, gdy przekazanie zgodnie z art. 6 ust. 1 str. 1 lit. c DSGVO jest prawnym obowiązkiem, a także
 • jest to dozwolone przez prawo i według art. 6 ust. 1 str. 1 lit. b DSGVO jest wymagane w celu uregulowania stosunków umownych ze stroną.
 1. Trusted Shops

  Aby udostępnić kupującym znak graficzny naszych zaufanych sklepów oraz wszelkie zebrane opinie, a także po to, aby po złożeniu zamówienia oferować produkty zaufanych sklepów, na tej stronie przedstawiliśmy ten znak (Odznaka Zaufania).

  Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów, które determinują nasze postępowanie w optymalnym wprowadzaniu do obrotu naszej oferty. ”Odznaka Zaufania” i reklamowane nią usługi są ofertą Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln.

  Po wywołaniu Odznaki Zaufania (Trustbadge) serwer sieciowy automatycznie przechowuje tak zwany plik dziennika serwera, który zawiera np. adres IP użytkownika, datę i godzinę połączenia, ilość przesyłanych danych oraz dostawcę wnioskującego (dane dostępu) i dokumentuje połączenie. Te dane dostępu nie podlegają analizie i zostaną automatycznie przepisane w ciągu siedmiu dni po zakończeniu wizyty na stronie.

  Inne dane osobowe będą przekazywane do zaufanych sklepów tylko wtedy, gdy użytkownik zdecyduje się na korzystanie z produktów Trusted Shops po złożeniu zamówienia lub już się zarejestrował, jako korzystający. W takim przypadku stosuje się umowę zawieraną pomiędzy klientem a zaufanymi sklepami.

  Zbierane są następujące dane:

  • typ przeglądarki i jej wersja
  • używany system operacyjny
  • adres URL strony odsyłającej
  • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • czas zegarowy przesłania żądania do serwera
  1. Podstawa prawna

   Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

  2. Zweck der Speicherung

   Celem przechowywania w plikach dzienników jest zapewnienie funkcjonalności strony internetowej. Ponadto firma wykorzystuje dane w celu optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Ocena danych do celów marketingowych nie odbywa się w tym kontekście.

   Te cele potwierdzają nasz interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

  3. Usuwanie

   Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być konieczne do osiągnięcia celu ich gromadzenia. Dane zbierane w celu oddania witryny do dyspozycji będą usunięte, gdy odpowiednia sesja zostanie zakończona. W przypadku przechowywania danych w plikach dziennika, nastąpi to nie później, niż po siedmiu dniach.

  4. Możliwość zakwestionowania

   Absolutnie konieczne jest zbieranie danych i przechowywanie ich w dziennikach w celu oddania strony internetowej do dyspozycji oraz jej funkcjonowania. Dlatego też w tym przypadku użytkownik nie ma możliwości kwestionowania zbierania danych.

9. Korzystanie z wtyczek społecznościowych

Korzystanie z wtyczek Facebooka, Google +, Twittera i Instagramu
Na naszej stronie internetowej znajdują się tak zwane wtyczki społecznościowe ("wtyczki") serwisów społecznościowych Facebook i Google+ oraz serwisów mikroblogowych: Twitter i Instagram.

Usługi te są świadczone przez firmy Facebook Inc., Google Inc., Twitter Inc. i Instagram LLC. ("dostawca").

Facebook jest prowadzony przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia (“Facebook”).
Przegląd wtyczek Facebooka i ich wygląd można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Google+ jest prowadzony przez Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google“).
Aby zapoznać się z wtyczkami Google i ich wyglądem, https://developers.google.com/+/web/

Twitter jest obsługiwany przez Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter").
Przegląd przycisków Twitter i ich wygląd można znaleźć tutaj: https://about.twitter.com/pl_pl/company/brand-resources.html

Instagram jest prowadzony przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia („Instagram“).
Przegląd przycisków Instagram i ich wygląd można znaleźć tutaj: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

Jeśli odwiedzasz stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, Twoja przeglądarka łączy się bezpośrednio z serwerami Facebook, Google, Twitter lub Instagram. Zawartość wtyczki jest przekazywana bezpośrednio do przeglądarki przez odpowiedniego dostawcę i zintegrowana ze stroną.

Poprzez włączenie wtyczek, dostawcy otrzymują informacje, że Twoja przeglądarka wywołała odpowiednią stronę naszej witryny, nawet jeśli nie masz profilu lub nie jesteś zalogowany. Te informacje (w tym adres IP) są przesyłane z przeglądarki bezpośrednio na serwer odpowiedniego dostawcy w USA i tam przechowywane.

Jeśli użytkownik jest zalogowany w jednej z tych usług, może odwiedzić naszą stronę internetową bezpośrednio na swoim profilu na Facebooku, Google +, Twitterze lub Instagramie.

W przypadku interakcji z wtyczkami, na przykład "Like", "+ 1", "Tweet" lub Przycisk "Instagram", odpowiednie informacje są również przekazywane bezpośrednio do serwera dostawcy i tam przechowywane. Informacje są również wyświetlane w sieci społecznościowej, na Twoim koncie na Twitterze lub Instagramie. Zobaczysz tam swoje kontakty.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez usługodawców oraz ich odpowiednie prawa i i ustawienia opcji ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności dostawcy.

Informacja na temat prywatności na Facebooku: http://www.facebook.com/policy.php

Informacje dotyczące prywatności Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Informacje dotyczące prywatności na Twitterze: https://twitter.com/privacy

Informacje dotyczące prywatności na Instagramie https://help.instagram.com/155833707900388/

Jeśli nie chcesz, aby Google, Facebook, Twitter lub Instagram bezpośrednio mapowały dane zebrane za pośrednictwem naszej witryny do Twojego profilu w odpowiedniej usłudze, musisz wylogować się z tej usługi przed odwiedzeniem naszej witryny. Możesz całkowicie uniemożliwić ładowanie wtyczek nawet za pomocą dodatków do przeglądarki, np. za pomocą blokera skryptów "NoScript" (http://noscript.net/).

E. Prawa osoby zainteresowanej

Operator tych stron traktuje bardzo poważnie ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe w sposób poufny, zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.

Jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane, a użytkownik jest osobą zainteresowaną w sensie DSGVO, to przysługują mu następujące prawa wobec podmiotu odpowiedzialnego:

 1. Prawo do informacji

  Użytkownik może wymagać od podmiotu odpowiedzialnego, aby potwierdził, czy dane osobowe odnoszące się do użytkownika są przez nas przetwarzane.

  Jeśli takie przetwarzanie odbywa się, można zażądać od podmiotu odpowiedzialnego następujących informacji:

  1. cele, dla których dane osobowe są przetwarzane;
  2. kategorie przetwarzanych danych osobowych;
  3. odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe dotyczące Ciebie zostały lub zostaną ujawnione;
  4. planowany czas przechowywania danych osobowych odnoszących się do użytkownika lub, w przypadku gdy nie ma możliwości uzyskania określonych informacji, kryteria określania czasu przechowywania;
  5. istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika, prawa do ograniczenia przetwarzania danych przez podmiot odpowiedzialny lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  6. istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
  7. wszystkie dostępne informacje na temat źródła danych, jeżeli dane osobowe nie zostały powzięte od osoby, której dane dotyczą;
  8. istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 DSGVO i – przynajmniej w takich przypadkach – znaczące informacje na temat logiki i znaczenia dla osoby której dane dotyczą oraz ukierunkowany wpływ takiego przetwarzania na tę osobę.

  Użytkownik ma prawo do żądania informacji o tym, czy dane osobowe dotyczące jego są przekazywane do obcego państwa lub organizacji międzynarodowej. W związku z takim przepływem danych mogą Państwo wymagać odpowiednich gwarancji zgodnie z art. 46 DSGVO.

 2. Prawo do sprostowania

  Użytkownik ma prawo wymagać od podmiotu odpowiedzialnego sprostowania lub uzupełnienia danych, jeśli przetwarzane dane osobowe odnoszące się do użytkownika są niepoprawne lub niekompletne. Podmiot odpowiedzialny dokonuje korekty niezwłocznie.

 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Zgodnie z poniższymi warunkami użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych jego dotyczących:

  1. jeśli użytkownik kwestionuje dokładność swoich danych osobowych przez pewien czas, który już umożliwia podmiotowi odpowiedzialnemu sprawdzenie poprawności danych osobowych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik odmawia usunięcia danych osobowych, a zamiast tego zwraca się o ograniczenie wykorzystywania danych osobowych;
  3. podmiot odpowiedzialny nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebuje je do potwierdzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub
  4. jeśli użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO i nie jest jeszcze pewne, czy argumenty podmiotu odpowiedzialnego przeważają nad argumentami użytkownika.

  Jeśli przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika zostało ograniczone, dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii lub Państwa Członkowskiego.

  Jeżeli ograniczenie przetwarzania zostało dokonane zgodnie wyżej wymienionymi warunkami ograniczania, użytkownik zostanie poinformowany przez podmiot odpowiedzialny przed zniesieniem ograniczenia.

 4. Prawo do usunięcia danych
  1. Obowiązek usunięcia

   Użytkownik może wymagać od podmiotu odpowiedzialnego niezwłocznego usunięcia danych osobowych, a podmiot odpowiedzialny jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeśli istnieje jeden z następujących powodów:

   1. Dane osobowe dotyczące użytkownika nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone.
   2. Użytkownik cofa zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania.
   3. Użytkownik zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO i nie istnieją nadrzędne powody przetwarzania, lub sprzeciw użytkownika wobec przetwarzania nastąpił według art. 21 ust. 2 DSGVO.
   4. Dane osobowe dotyczące użytkownika zostały przetworzone w sposób niezgodny z prawem.
   5. Usunięcie danych osobowych odnoszących się do użytkownika jest niezbędne do wypełnienia obowiązku na mocy prawa unijnego lub prawa państw członkowskich, w których działa podmiot odpowiedzialny.
   6. Dane osobowe użytkownika zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 DSGVO.

   Jeżeli podmiot odpowiedzialny podał publicznie dane osobowe odnoszące się do użytkownika i zgodnie z art. 17 ust. 1 DSGVO jest zobowiązany je usunąć, bierze pod uwagę dostępne technologie i koszty wdrożenia, podejmuje odpowiednie środki, w tym o charakterze technicznym w celu zapewnienia, by administratorzy danych, którzy przetwarzają dane osobowe zostali poinformowani, że użytkownik poprosił o usunięcie wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replik tych danych osobowych, jako podmiot, którego te dane dotyczą.

   Prawo do usunięcia nie istnieje, jeśli przetwarzanie jest konieczne do celów takich, jak

   1. korzystanie z prawa do wolności słowa i informacji;
   2. wypełnienia obowiązku prawnego, który wymaga przetwarzania zgodnie z prawem Unii lub państw członkowskich, w których działa podmiot odpowiedzialn, lub do wykonywania zadań, które leżą w interesie publicznym lub do sprawowania władzy publicznej przeniesionej na podmiot odpowiedzialny;
   3. realizacja interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h i i i art. 9 ust. 3 DSGVO;
   4. archiwizacja w interesie publicznym, w celach naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 DSGVO w zakresie, w jakim prawo, o którym mowa w ust. a, prawdopodobnie uniemożliwi lub poważnie wpłynie na osiągnięcie celów tego przetwarzania, lub
   5. dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 5. Prawo do informacji

  W przypadku skorzystania z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych w stosunku do podmiotu odpowiedzialnego, podmiot ten jest zobowiązany do powiadomienia wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe o poprawieniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub wiąże się z niewspółmiernymi nakładami.

  Użytkownik ma prawo do otrzymywania informacji od podmiotu odpowiedzialnego o tych odbiorcach.

 6. Prawo do przenoszenia danych

  Użytkownik ma prawo do otrzymywania danych osobowych odnoszących się do niego, które zostały przekazane podmiotowi odpowiedzialnemu w ustrukturyzowanym, powszechnym i możliwym do odczytu przez komputer formacie. Użytkownik ma również prawo do przekazania tych danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu bez przeszkód ze strony dotychczasowego podmiotu odpowiedzialnego za dane osobowe pod warunkiem że

  1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody według art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. DSGVO lub umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO i
  2. przetwarzanie odbywa się przy użyciu zautomatyzowanych procedur.

   Korzystając z tego prawa, użytkownik ma także prawo do tego, aby dane osobowe dotyczące jego były przekazywane bezpośrednio między podmiotami odpowiedzialnymi, o ile jest to technicznie wykonalne. Wolności i prawa innych osób nie mogą być przy tym naruszone.

  Prawo do przekazywania danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania, które leży w interesie publicznym lub jest przeprowadzane w ramach wykonywania władzy publicznej, która została przeniesiona na osobę odpowiedzialną.

 7. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

  Użytkownik ma prawo w każdej chwili, z powodów wynikających z danej sytuacji do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych odnoszących się do niego, które odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e lub f DSGVO; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

  Podmiot odpowiedzialny nie będzie przetwarzał już danych osobowych odnoszących się do użytkownika, chyba że może udowodnić istotne powody przetwarzania, które warunkują jego interesy, prawa lub wolności, albo przetwarzanie służy zapewnieniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

  Jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej, użytkownik ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dotyczących użytkownika w celach reklamowych; dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim jest to związane z taką reklamą bezpośrednią.

  Jeśli użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego, dane osobowe dotyczące użytkownika nie będą już przetwarzane w tym celu.

  Niezależnie od dyrektywy 2002/58 / WE, w ramach korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego można skorzystać z prawa do zgłaszania sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 8. Prawo do odwołania dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych

  Użytkownik ma prawo do cofnięcia oświadczenia o ochronie danych osobowych w dowolnym momencie. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do czasu odwołania.

 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

  Użytkownik nie musi akceptować decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeśli będzie miało ono prawny wpływ na użytkownika lub w podobny sposób znacząco na niego wpłynie. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli decyzja

  1. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między użytkownikiem a podmiotem odpowiedzialnym,
  2. jest dopuszczalna na podstawie ustawodawstwa Unii lub państw członkowskich, pod które podlega podmiot odpowiedzialny oraz w przypadku, gdy takie ustawodawstwo zawiera odpowiednie środki mające na celu ochronę praw i wolności użytkownika oraz jego uzasadnionych interesów;
  3. została podjęta za wyraźną zgodą użytkownika.

  Jednakże decyzje te nie mogą opierać się na specjalnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 DSGVO, chyba że art. 9 ust. 2 lit. a lub g DSGVO ma zastosowanie i zostały podjęte rozsądne środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów użytkownika.

  W odniesieniu do przypadków, o których mowa w ust. 1 i 3, podmiot odpowiedzialny podejmuje odpowiednie kroki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów użytkownika, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji osoby ze strony podmiotu odpowiedzialnego, w celu wyrażenia swojego stanowiska i zakwestionowania podjętej decyzji.

 10. Prawo odwołania się do organu nadzorczego

  Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego administracyjnego lub sądowego środka naprawczego, użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w Państwie Członkowskim jego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca zarzucanego naruszenia, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby jest sprzeczne z DSGVO.

  Organ nadzorczy, w którym wniesiono skargę, informuje skarżącego o statusie i wynikach jego skargi, w tym o możliwości zaskarżenia na podstawie art. 78 DSGVO.

BITO Newsletter